Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sektorsatsning “Helse”, Muligheter og utfordringer Siri Bjerke, Divisjonsdirektør Helse og Omsorgsdepartementet 26. januar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sektorsatsning “Helse”, Muligheter og utfordringer Siri Bjerke, Divisjonsdirektør Helse og Omsorgsdepartementet 26. januar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sektorsatsning “Helse”, Muligheter og utfordringer Siri Bjerke, Divisjonsdirektør Helse og Omsorgsdepartementet 26. januar 2007

2 Diagnose: Forebyggende helse og mer presis behandling Hjelpemidler: Forbyggende helse og rehabilitering Behandling: Medisinutvikling og produksjon Instrumenter og IKT løsninger: Behandling og overvåking Biotech Medtech Mer helse for hver krone Norsk helseindustri: Ca 500 selskaper med en samlet omsetning på over 15 milliarder, hvorav ca. 2 milliarder i det norske helsemarkedet

3 Grunn- forskning Identifisere mulighet Validere teknologi Produkt- utvikling Markeds- føring FUGE Frie forskningsmidler Toppforskning FUGE Frie forskningsmidler Toppforskning FORNY BIA grants SFI FORNY BIA grants SFI OFU & IFU kontakter OFU & IFU kontakterInternasjonalisering En helthetlig innovasjonsprosess: Helseforetakene - Innomed  Forskningsmidler bør kobles til kommersialiseringstiltak  Markedet, dvs helsesektorens kompetanse, må bidra

4  Knut Larsen, TP  Ole Jørgen Marvik, TP/London  Sander Tufte, Boston  Werner Christie, Beijing  Wilhelm Wold, Oslo  Elin Kolsvik, Tromsø  Sidsel Lauvås, Bergen  Hans Fredrik Emdal, Trondheim  Sven Egil Holmsen, Hamar  Forskningsrådet, spesielt FUGE  TTO kontorer, NCE og SFI’er  InnoMed  Forum for Bioteknologi  MedCoast Scandinavia  Oslo Teknopol  SINTEF Sektor team Våre partnere

5  Kunnskapsgrunnlag og strategi: Kartlegging av sektoren gjennom “NorBioBase” og utvikling av sektor strategi.  Identifisere industrielle muligheter:  Forskningsrådet: Kommersialisering av FUGE og støtte til bransjens SFI’er.  Universitetene: Mulighetsvurdering av FORNY prosjekter.  Helseforetakene: Økt samarbeid med InnoMed.  Bransjeprofilering: Internasjonal synliggjøring av norsk helsebransje gjennom brosjyrer og pressearbeid  Markedseksponering (bedrifter): Konferansestøtte og studieturer for bedriftsklynger.  Internasjonal forretningsutvikling: Markedsvurdering og partnersøk vha egne og innleide ressurser.  F&U støtte til enkeltbedrifter: OFU/IFU med vektlegging av prosjektens strategiske og markedsmessige betydning. Innovasjon Norges helsesatsning Aktiviteter

6 Innovasjon Norges helsesatsning Nøkkeltall 2006  Internasjonalisering knyttet til helse: 6.0 mill  Helse-relatert produktutvikling – OFU/IFU: 42 mill  Bedriftsrettede lån: 20 mill 2007  Internasjonalisering budsjett: ca 6.5 mill  Rammen for OFU/IFU er 223 mill

7  Ved frikjøp av helsepersonell kan helsesektorens kunnskapsbase realiseres i form av behovsdrevne produkter og tjenester. ─ Forslag: Nytt program med årlig ramme på 50 mill.  Standardisering er en forutsetning for nye avanserte IKT løsninger. ─ Forslag: Standardiseringsarbeidet ved KITH styrkes med 10 mill pr år  Økt tilgang til internasjonal spisskomptanse på forretningsutvikling innen helsesektoren vil gjøre at flere norske bedrifter lykkes. ─ Forslag: 10 mill pr år til innkjøp av internasjonal kompetanse.  Utviklingspartnerskap er den viktigste verdidriveren for nye norske helseprodukter. ─ Forslag: OFU/IFU rammen økes med 50 millioner pr år til helseprosjekter. Tiltak for økt verdiskaping

8 Muligheter og utfordringer Biomedisin:  60 selskaper  3,400 ansatte  Omsetter for ca 7 milliarder, hovedsakelig eksport • Unge bedrifter med stort potensiale i internasjonale marker. • Bransjespesifikk industrikompetanse finnes i liten grad i Norge – IN’s utekontorer viktige rådgivere. • Forskningsintensive – viktige aktører for kommersialisering av norsk medisinsk/ klinisk forskning. • Årlige investeringer ca 1.0 - 1,5 milliarder – kan økes betydelig med offentlig medfinansiering (1 kr blir til 3). Medtech:  400 selskaper  10-12,000 ansatte  Omsetter for ca 9 milliarder, hvorav 6-7 milliarder er eksport • Stort potensial for økte leveranser til det norske helsemarkedet. • Behovsdrevet innovasjon kan stimuleres ved å sikre deltagelse av helsepersonell – frikjøp av helsepersonell. • Betydelig bruk av IKT og løsninger for automatisering. • Stort potensial for rasjonaliseringsgevinster i helsesektoren – kan stimuleres gjennom OFU kontrakter.

9  Forankret ved NTNU  Helseundersøkelser over 30 år – unikt i verden  FUGE platform – topp internasjonal evaluering  Nytt bygg – nasjonal ressurs – sml CONOR og Folkehelsa  IN: INT prosjekt til utvikling av industriell enhet  Fusjon Radium-Rikshospitalet  Avansert klinisk miljø: Nord- Europas største krefthospital  Historisk viktigste motor for norsk helseindustri  Nytt forskningsbygg  SFI med 5 industripartnere  NCE søknad  IN: Internasjonal profilering  UiT og Fiskeriforskning  Nasjonal ressurs innen marin bioprospektering  SFI med 4 industripartnere  IN: Internasjonal profilering, artikler og konferanser  Jfr IN’s forslag til Nord-Norge satsning Veterinærmedisinske biobanker (f.eks. fiskeoppdrett) Mat og miljø (f.eks. Ingredienser og enzymer) Medtech (f.eks. avansert billed- diagnostikk) HUNT Biobank i Levanger OCC: Oslo Cancer Cluster Mabcent i Tromsø INT OFU? Terapi: Sykehusinfeksjoner og kreft Datterselskap i London Utprøving ved Standford Diagnostikk: Brystkreft og Alzheimer CEO fra England Industri-partnere i USA OFU INT


Laste ned ppt "Sektorsatsning “Helse”, Muligheter og utfordringer Siri Bjerke, Divisjonsdirektør Helse og Omsorgsdepartementet 26. januar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google