Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hepatitt E Nettundervisning NFIM Overlege Jørn-Åge Longva

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hepatitt E Nettundervisning NFIM Overlege Jørn-Åge Longva"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hepatitt E Nettundervisning NFIM 20.3.14 Overlege Jørn-Åge Longva
Medisinsk avd., Ålesund sjukehus

2 disposisjon Kasuistikk Virologi Diagnostikk Epidemiologi Klinikk
Kronisk HEV Oppsummering

3 Kasuistikk – 1 Mann, 50-årene, kollega Ferie Italia juli
Medio aug – sår hals, ØLI 25.8. – syklet Birken 28.8. – akutt syk, influensalignende, kvalme og muskelsmerter 1.9. – lab – akutt hepatitt

4 Kasuistikk – pasient 1 ALAT 3000, ASAT 1700, ALP 450, bilirubin 12, CRP 5, CK 1500 Gradvis bedring neste 3 uker Serologi: HAV, HBV, HCV – neg CMV, EBV – IgG pos 22.10 – HEV IgM og IgG pos

5 Kasuistikk – pasient 2 Kvinne, ca. 40 år, kollega nr 2..
Des -12 kongress USA – ØLI Jan-13 influensa April – asteni, kvalm, uvel Lab – akutt hepatitt ALAT 1300 – 1870 (mai) ASAT

6 Kasuistikk – pasient 2 Mai-13 – leverbiopsi pga økende transaminaser (normal UL) Histologi: Akutt lobulær hepatitt – viral inf.? Toksisk? Serologi: HAV, HBV, HCV – neg CMV, EBV – neg Anti-HEV IgG pos, IgM neg

7 Kasuistikk – pasient 2 Lab høsten-13 Henvist vurdering RH
ALAT , ASAT Ny leverbiopsi des ”kronisk aktiv hepatitt med fibrose grad 2”- histologisk best forenlig med viral infeksjon (?) Serologi uendret, autoimmun utredning neg Henvist vurdering RH

8 Kasuistikk – pasient 2 Histologi – pos etter farging med HEV-antistoffmarkører (brukes ikke i Norge) Blodprøve sendt FHI for PCR (metode under oppstart) Vurderes sendt prøve til utlandet

9 Hepatitt E - virologi Først påvist ved utbrudd i 1978, senere navngitt HEV (1990) Enkelttrådet RNA-virus – 7.2 kb (tilsv som HAV) Genus Hepevirus – fam Hepeviridae 1 serotype – 4 genotyper - Subgenotyper (HEV1 -5, HEV2 -2, HEV3-10, HEV4-7) Vanskelig å dyrke i kultur

10 NEJM, 367;13 – sept 2012

11 Diagnostikk Serologi – Folkehelseinstituttet ELISA Serum eller plasma:
IgM EIA (Mikrogen) IgG EIA (Mikrogen) Under utprøving IgM og IgG (Wantai) Raskere, bedre sens og spes? Ref. Øverbø, FHI

12 Diagnostikk Direkte påvisning rtPCR (FHI) under utprøving
Blod (evt feces) Oppstart januar-14? Ref. Øverbø, FHI

13 NEJM, 2012

14 HEV - genotyper g1 – Asia g2 – Afrika, Mexico Bare hos mennesker
Epidemier i utviklingsland Smitter fekaloralt Forurenset drikkevann Ikke zoonose

15 HEV - genotyper g3 – hele verden g4 – Sørøst-Asia Spesielt hos svin
Zoonose Fekal-oral Ikke utbrudd, men enkelttilfeller Matbåren?

16 CID 2010:51 ( )

17 Lancet 2012;379:

18 CID 2010:51 ( )

19 Hepatitt E i utviklingsland
Viktigste årsak til epidemisk hepatitt > 3 mill symptomatiske tilfeller årlig Mortalitet 0.2–4% Ca dødsfall/år Høyere hos barn < 2 år, hos gravide 10–25% ¼ obstetriske komplikasjoner Fulminant hepatitt Vertikal transmisjon forekommer

20 Hepatitt E i utviklingsland
Utbrudd forårsaket av vannbåren smitte Oftest genotype 1 Ikke påvist matbåren smitte eller zoonose Sjelden sekundær smitte mellom mennesker? Seroprevalens variabel, i hovedsak <40%

21

22 Hepatitt E i vestlige land
Svært varierende seropositivitet avhengig av metode/ulike tester med variabel sensitivitet (bl.a. ingen FDA-godkjente tester i USA) USA folkehelseus. (n=18000) – 21 % anti-HEV

23 (Rikard Rykkvin, FHI, 2012)

24 Hepatitt E i Norge

25 Hepatitt E i Norge Seroprevalens ukjent
Planlagt studie av blodgivere i år (FHI) Antall undersøkte ved FHI 2013: N = 132 8 IgM og IgG pos 1 IgM pos 21 IgG pos

26 Hepatitt E i vestlige land
Hovedsak genotype 3 Matbåren smitte Påvist smitte også via blodtransfusjon Forekomst hos svin og vilt (høyere seropos hos svinebønder) Skalldyr? De fleste spontane tilfeller uten kjent eksponering eller risikofaktor

27 Klinikk Inkubasjonstid 3-8 uker Oftest asymptomatisk
Evt generell sykdomsfølelse, kvalme, feber, magesmerter, ikterus Selvbegrenset sykdom 4-6 uker Transaminasestigning Mortalitet ca. 5%? Komorbiditet (annen leversykdom), seleksjon i studier? Uvanlig hos gravide i i-land

28 NEJM, 2012

29 Kronisk hepatitt E Bestående virusutskillelse > 6 mnd.
Pos HEV-PCR i serum (og evt feces) Ikke beskrevet ved g1/g2 Først publisert 2008 (Kamar, NEJM) Frankrike (høyendemisk område) Organtransplanterte N=14 (11 nyretx, 3 levertx) med akutt HEV 8 pasienter kronisk hep E Ingen kjent eksponering

30 Kronisk hepatitt E Immunsupprimerte Organtx
(kasuistikk også hos immunfrisk – Spania 2011) Svekket T-cellerespons Organtx Assosiert med bruk av tacrolimus Hematologiske cancerpasienter HIV (CD4<200)

31 Kronisk hepatitt E Opptil 60 % av HEV-infiserte (immunsuppr.) utvikler kronisk hep E Serologi usikker pga svekket immunrespons Direkte påvisning - PCR Rask utvikling av fibrose og cirrhose Reduksjon av immunsupp. har vist spontan resolusjon hos 1/3

32 Lancet 2012

33 Gastroenterology 2012

34 Behandling av kronisk HEV

35 Ribavirinbehandling av hepatitt E Liver Int. 2013 – Pischke et al
Akutt symptomatisk HEV hos 11 immunkompetente pasienter 10/11 spontant friske 1 beh ribavirin pga alv hepatitt ble virusfri 15 organ-tx med kronisk HEV 3 pas reduserte immunsuppr – virusfrie 11 pas ribavirin – 9 ble virusfrie 1 død (virologisk gjennombrudd) Optimal dosering ribavirin usikkert

36 Vaksinasjon Livslang immunitet antas etter gjennomgått infeksjon
Vaksinasjonsstudier Nepal og Kina Godkjent i Kina 2011, også til gravide Beskytter mot g1 og g4, ukjent effekt mot g3

37 Oppsummering HEV vanlig årsak til epidemisk hepatitt i utviklingsland – vannbåren smitte Gravide kan få alvorlig forløp g3 kan gi akutt HEV i vestlige land – zoonose/matbåren – selvbegrensende Diagnostikk med serologi (evt PCR) Obs kronisk hepatitt hos immunsuppr


Laste ned ppt "Hepatitt E Nettundervisning NFIM Overlege Jørn-Åge Longva"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google