Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrert bruk av MS-Office

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrert bruk av MS-Office"— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrert bruk av MS-Office
Bruk av data i prosjektoppgaven Beregninger Visulisering Tegninger Bilder Rapport!

2 Organisering av prosjektet
Finn ut hva som skal gjøres Finne en fornuftig arbeidfordeling Hva må gjøres først hvordan bruke data til å lette arbeidet

3 Hvilke data er tilgjengelig
kart over området Høgskoleringen 7 (Byggforsk-delen) og driftsavdelingen. Utsnitt fra kommunens digitale kart. kart (som over) med inntegnet tomtegrenser z-koordinater i 1x1m rutenett som dekker tomten, avgrensingen mot høgskoleringen, mot parkeringsplassen og mot byggforskningens bygg. kart over ledningsnet grunnboring-CPT-sondering. Datafiler og tolkningsgrunnlag

4 Hvordan bruke tilgjengelige data?
Kart og kart med inntegnet tomtegrense? Tegne inn byggets plassering Diskutere alternative adkomstveier z-koordinater? Lage 3D-modell av tomt før og etter utgraving Massebalanse Ledingskart? Hvor kan jeg koble bygget til VA grunnboring-CPT-sondering? Hvor skrått/dypt kan jeg grave ? hvor høyt kan jeg bygge?

5 Før en begynner! Lag en oversiktlig filstruktur
Bruk flere små fremfor et stort dokument, for så å koble disse til slutt! Dette gjør det også lettere å lagre det hele på disketter ... Bruk beskrivende filnavn Ta sikkerhets kopier ofte (gjerne hvert 5.min)

6 Bruk av tegneredskaper i Office
I prinsippet kan Word, Excel og Powerpoint brukes som tegneredskap med det formål å tegne inn bygget på tomten, samt skissere romfordelingen i til bygget. Men alle tre programennene har klare begrensinger mht målestokk!

7 Bruk av z-koordinater Lage 3D-modell av tomten Beregne massebalanse
Beregne kostnader

8 Hvordan koble dette sammen -eller hvordan arbeide med tekst, regneark og bilder paralellt
Bruk av “linker” hvordan oprette og vedlikeholde linker hvordan fjerne linker Bruk av deldokumenter hvordan sette sammen flere små dokumenter til et stort Hvordan lage “innholdsfortegnelse”

9


Laste ned ppt "Integrert bruk av MS-Office"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google