Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 S PESIALPEDAGOGISK HJELP OG SPESIALUNDERVISNING – KVA INNEBER RETTEN ? Tysvær 10.01.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 S PESIALPEDAGOGISK HJELP OG SPESIALUNDERVISNING – KVA INNEBER RETTEN ? Tysvær 10.01.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 S PESIALPEDAGOGISK HJELP OG SPESIALUNDERVISNING – KVA INNEBER RETTEN ? Tysvær 10.01.2013

2 2 Kort om program for dagen • Opninga  Nokre aktuelle dokument og prosessar  Litt om utfordringar på det spesialpedagogiske feltet  Litt om sakkunnig vurdering og realistiske opplæringsmål

3 3 Aktuelle dokument og prosessar • Statsbudsjett 2013 • Integreringsmeldinga • Melding til Stortinget om barnehage i februar • Revidering av læreplanverket • Høyring - endringar i opplæringslova

4 4 Meld St. 6 (2012-2013) Mangfold og fellesskap • Kap 4 om barnehage og utdanning • Oppfølging av innstillinga frå Østberg-utvalet • Kompetanseløft på det fleirkulturelle området

5 5 Melding til Stortinget om barnehage • Blir lagt fram i februar, viktig punkt: kompetansestrategi • Oppfølging Øie-utvalet i lovproposisjon • § 5-7 gjeld til ny lov er gjort gjeldande…

6 6 Grunnopplæringa og læreplanverket • Innføring av valfag held fram • Revisjon av mange læreplanar - høyring med det første • Viktig å følgje med på ev endringar i fag- og timefordelinga

7 7 Høyring – endringar i opplæringslova • Tillegg i 5-4: plikt for skolen om å vurdere utbyttet av opplæringa før sakkunnig vurdering • Endring i § 5-5: årsrapport i staden for halvårsrapport • Tillegg kap 15: Plikt til å delta i arbeidet med IP • Tillegg i kap 10: Om assistentar

8 8 Nokre utfordringar • Opplæring eller behandling? • Har barn med stort behov for behandling rett til barnehageplass? • Auken i spesialundervisning (jf. oppslag i SA) • Aukande segregering (jf. m.a. oppslag i Utdanning) • Forvaltningskompetansen

9 9 Auke i spesialundervisning • Auke med 2,3 prosentpoeng siste fire år • Ca 18% av timetalet • Meir enn 50 000 elevar med vedtak • Ca 70% er gutar

10 10 Aukande segregering • 1992: 3000 →2012: 5000 • ”Forsterka avdelingar” • Spesialskolar • Alternative opplæringsarenaer ”Er alle med?” Lillegården

11 11 Forvaltningskompetansen • Kunnskap om regelverket i alle ledd • Eit par særlege utfordringar: • Gyldig vedtak← saka må vere opplyst ←sakkunnig vurdering må vere forsvarleg ←§ 5-3 • Sakkunnig vurdering for barn i fosterheim • Det skal utarbeidast ny sakkunnig vurdering og fattast vedtak om spesialundervisning når eleven startar i vgo – dette er avgjerande både for forsvarleg vurdering av retten og for seinare vurdering av ev rett til utvida tid

12 12 Realistiske opplæringsmål • Vurdering på overordna nivå for nokre elevar • Konkret vurdering av kompetansemåla for fag – du må til læreplanverket!

13 13 Eksempel: Norsk etter 7. trinn • lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og sakprosatekster • uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster • bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen • presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig • Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving

14 frute

15 phly

16 bery

17 Lesing = Avkoding X Forståing Avkoding X Forståing

18 ДОБРОЕ УТРO

19 Hyvää huomenta

20 halleluja

21 21

22 22 Konkret vurdering av retten Elev 5. klasse: Han har knekt lesekoden og han kan lese, men han bruker en fonologisk lesestrategi som ikke fungerer helt godt. Lesingen er preget av at han gjetter en del ut fra enkeltbokstaver i ordet.

23 23 Kompetansemål 5. - 7. trinn Målet for opplæringen er at eleven skal kunne • lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og sakprosatekster • uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster • bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen • presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig

24 24 Kompetansemål 3.- 4. trinn Målet for opplæringen er at eleven skal kunne • lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse • trekke slutninger på grunnlag av forståelse for sammenheng mellom deler og helhet i tekster • bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære • gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder • vurdere og sammenligne egne og andres tekster

25 25 Innerst Innerst i det hvite er det noe rødt - det er kastanjeblomster jeg snakker om kstnjblmstr Jan Erik Vold


Laste ned ppt "1 S PESIALPEDAGOGISK HJELP OG SPESIALUNDERVISNING – KVA INNEBER RETTEN ? Tysvær 10.01.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google