Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 skole

2 FØRSTE SKOLEDAG

3

4

5 Utdannelse er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år
og all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

6 Den organiserte skolen i Norge går tilbake til middelalderen.
Kort etter at Norge ble eget erkebispedømme (1152), ble det opprettet katedralskoler for opplæring av prester i Trondheim, Oslo og Bergen.

7  Gjennom hele 1700- tallet og langt inn på 1800-tallet var tallet på analfabeter 
betydelig.

8 Allerede på 1700-tallet kom imidlertid morsmål, geografi og moderne historie med i læreplanen.

9 I 1811 fikk Norge sitt eget universitet
I 1811 fikk Norge sitt eget universitet. Det begynte sin virksomhet i  

10 LOV av 1827, allmueskoler på landet
Den påbød at det skulle være fast skole ved alle hovedkirker og ved verk eller bruk med minst 30 arbeidere. Ellers skulle det være omgangsskoler i prestegjeldene. Skoleplikten varte fra 7–8-årsalderen og frem til barnet var konfirmert, og det skulle være minst 2 måneders skolegang per år.

11 LOV av 1848, i kjøpstedene  Nye fag som håndarbeid for jenter og gymnastikk for gutter kunne tas med i fagkretsen undervisningstiden ble i mange byer utvidet til 18–24 timer per uke. Skoleåret var på 45 uker.

12 LOV av 1869, høyere allmennskoler
Etter 3 år i allmueskolen eller en forberedelsesskole kunne elevene gå over til en 6-årig middelskole med latinlinje og engelsklinje. Gymnaset var 3-årig og delt i latingymnas med latin og gresk som hovedfag realgymnas med matematikk, naturfag og engelsk som hovedfag.

13 LOV av 1889, folkeskolen for alle
Det ble gitt egne lover for by og land. Folkeskolen ble 7-årig for barn fra 7 til 14 år.

14 KVINNER Kvinnenes adgang til utdanning ble bedret.
I 1882 fikk kvinner rett til å ta examen artium. I 1884 adgang til alle embetseksamener. Kvinnelige lærere hadde også fått innpass i den elementære undervisning. I 1890 ble seminarene åpnet for kvinner.

15 FELLESSKOLE for gutter og jenter
 Loven av 1896 gjorde den høyere skole til en fellesskole for jenter og gutter. Egne pikeskoler forsvant utover på 1900-tallet.

16 FELLES SKOLELOV for by og land
1959 FELLES SKOLELOV for by og land

17 1969 ble 9-årig obligatorisk grunnskole lovfestet.

18 10-ÅRIG GRUNNSKOLE Den tiårige grunnskolen er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år. Den er delt inn i barnetrinnet (1.–7. årstrinn) og ungdomstrinnet (8.–10. årstrinn). 

19 ANTALL GRUNNSKOLER barneskoler Kombinerte skoler Ungdoms- skoler
I alt 1960–61 4 559 4 526 33 1970–71 3 637 3 060 577 1980–81 3 518 2 454 598 466 1990–91 3 406 2 253 667 486 2005–06 3 160 1 943 737 480

20 SPESIALUNDERVISNING INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SKOLEFRITIDSORDNING

21 Videregående opplæring
All ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. 

22 LÆRLINGORDNING FAGBREV/ SVENNEBREV

23

24

25 RØDRUSS BLÅRUSS SVARTRUSS ROSARUSS

26 78 FOLKEHØYSKOLER

27 HØYERE UTDANNING Høyere utdanning omfatter utdanning ved universiteter, vitenskapelige høyskoler, statlige høyskoler, kunsthøyskoler og private høyskoler.

28 8 UNIVERSITETER CA 70 HØYSKOLER, statlige og private

29 HØYERE UTDANNING Hver fjerde nordmann har utdanning på universitets- og høgskolenivå. I Oslo har 43 prosent av innbyggerne høyere utdanning (2008).

30 KILDER:


Laste ned ppt "Skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google