Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014"— Utskrift av presentasjonen:

2 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014
Rådgiverdagen 13. mars 2014 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014 Camilla Haugland Seksjonssjef - Seksjon for opptak og tilrettelegging

3 Agenda Frister og fremgangsmåte ved søknad
Hvor finner søkerne informasjon? Opptaksregelverk, kvalifisering og rangering Endringer i årets opptak vil bli fremhevet: Små endringer i nettsøknaden Noen regelverksendringer Vise brukerveiledning og si litt om innsending av dokumentasjon

4 Søknadsfristen 15. april NB: 1. mars for søkere med:
dokumenterte grunner for tidlig opptak dokumenterte grunner for særskilt vurdering må ha generell studiekompetanse må dokumentere forhold (sykdom, funksjonshemming, ulykke eller annet) som har påvirket karakterene fra videregående skole det er ikke sannsynlig å få tilbud om studieplass om man ligger mange poeng under poenggrensen, søkere må ha likeverdige ferdigheter og kunnskaper med andre som får tilbud om opptak videregående utdanning fra land utenfor Norden ønske om opptak på grunnlag av realkompetanse Søkere over 25 år som ikke har generell studiekompetanse. Hvert lærested definerer nødvendige kvalifikasjoner for sine studier søknad til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT Søknadsfristen for IB er fra i år 15. april Særskilt vurdering: Frist 1. mars, MEN: det kan jo oppstå forhold etterpå som gir behov for å søke om tidligopptak. Før 15.april: krysse av i nettsøknaden + legge ved begrunnelse i følgeskjemaet. Etter 15. april: må legge ved egenerklæring, legeerklæring+ en bekreftelse fra skole etc som kjenner situasjonen. Kan tas hensyn til at poengsummen er lavere enn den sannsynligvis ville vært dersom det spesielle tilfellet ikke hadde oppstått. Konkurrerer ikke med poengsum, det gjøres en individuell vurdering, søker vurderes opp mot det enkelte studiet

5 Fremgangsmåte ved søknad
Alle må søke via nettsøknad på SOs nettsider: Brukerveiledning for nettsøknad på SOs nettsider: Søkere som trenger mer hjelp til utfylling kan kontakte SO eller et lærested som deltar i opptaket. Ved UiO: Knutepunktet

6 Innsending av dokumentasjon
SØKER SELV ANSVARLIG! Søkere må selv skrive ut følgeskjemaet fra nettsøknaden og sende til saksbehandlende lærested sammen med dokumentasjonen sin Søkere med e-vitnemål i NVB ser disse i nettsøknaden. De samme vitnemålene er tilgjengelige for lærestedene og trengs ikke sendes inn Ikke alle vitnemål blir importert i NVB Søker varsles via e-post hvis et nytt elektronisk vitnemål gjøres tilgjengelig i nettsøknaden E-vitnemål: Søkere også selv ansvarlige for å sjekke om de faktsik får et evitnemål, dvs om skolen har sendt inn til nvb. Gjelder jo særlig avgangselevene som får vitnemål for første gang. Mange som sier til oss at «jeg trodde»

7 Innsending av dokumentasjon
Må søkeren sende inn følgeskjema? Hvis vitnemål som ligger/kommer elektronisk er det eneste søkeren skal dokumentere, trenger ikke vedkommende å sende inn følgeskjema Har søkeren annen dokumentasjon som ligger til grunn for søknaden, må denne sendes inn sammen med følgeskjemaet innen frist for innsending Det er søkerens ansvar å forsikre seg om at vitnemål er tilgjengelig for saksbehandlende lærested innen 1. juli. Har ikke søkeren fått e-vm i god tid før da, må papirkopi sendes inn

8 Innsending av dokumentasjon
Det er ikke krav om bekreftede kopier, men kopiene som sendes inn må være tydelige og lesbare. Unntak: søkere med utenlandsk utdanning må se på Samordna opptaks nettsider under sitt land om det er krav om bekreftede dokumenter/official transcripts:

9 Innsending av dokumentasjon
Dokumentasjonen må sendes inn via post – det er ikke mulig å sende den som vedlegg til e-post Søker må i nettsøknaden samtykke til å vise frem originaler på forespørsel Hvis det er noen mangler ved dokumentasjonen som sendes inn, får søkeren en e-post. Viktig å følge med på e-postadressen som oppgis i nettsøknaden!

10 Innsending av dokumentasjon
Klikk på kategoriene i venstremenyen for eksempler på hvordan ulike typer dokumentasjon skal se ut

11 Utdrag fra nettsøknad I tillegg til kontroller underveis i saksbehandlingen, foretas det en stikkprøvekontroll blant søkerne som har takket ja til tilbud om studieplass ved UiO i etterkant av opptaket.

12 Viktige datoer i opptaket
20. mars: Frist for å sende inn følgeskjema for 1. mars-søkere 10. mai: Frist for å sende inn følgeskjema for 15. april-søkere 1. juli: Omprioriteringsfrist: Frist for å endre rekkefølgen på søknadsalternativene 1. juli: Ettersendingsfrist: Gjelder kun dokumentasjon på utdanning som blir avsluttet våren 2014 Følgeskjemaene blir tilgjengelig i nettsøknaden ca. 1 uke etter fristens utløp

13 Viktige datoer i opptaket
20. juli: Hovedopptak/tilbud – Svar blir publisert i nettsøknaden 26. juli: Svarfrist hovedopptaket – Søker må takke ja eller nei til eventuelle tilbud i nettsøknad 20. juli kl. 9: ‘Ledige studieplasser’ åpner Husk elektronisk ID! Åpent både for nye og eksisterende søkere. Oversikt legges ut 19. juli kl. 9 29. juli: Nasjonalt suppleringsopptak Lærestedene etterfyller også utover i august.

14 Hvor finnes søkerinformasjon?
Nettsøknad og all generell informasjon på Samordna opptaks nettsider: Informasjon om studietilbudet v/UiO i studiekatalogen på UiOs nettsider i tabellen over studier og læresteder hos Samordna opptak:

15 Søkerhåndboka Søkerhåndboka trykkes ikke opp lenger
All informasjon som før sto her finnes på: Det ligger en PDF-versjon som kan skrives ut på denne siden: Der står oversikten over alle studier som tilbys i år og annen relevant info som før sto i Søkerhåndboka

16 Samordna opptaks nettsider
SO fikk nye nettsider til fjorårets opptak Ny informasjonsstruktur, med bare fire menyvalg fra forsiden Tydeligere prioritering av innhold, ønsker å gjøre temaene som er viktigst for brukerne lettest tilgjengelig Alle sider skrevet etter klarspråkprinsipper Ny grafisk profil og logo

17 Opptaksregelverk VGS 23/5 FAG norsk 393t
Regelverket er gitt av Kunnskapsdepartementet (forskrift om opptak til høyere utdanning) Regulerer bl.a. bestemmelser om kvalifisering (opptakskrav): Normalt krav om generell studiekompetanse ENTEN VGS Vitnemål som gir studie- eller yrkes-kompetanse ELLER 23/5 23 år eller eldre & 5 års fulltids praksis og/eller utdanning OG FAG norsk 393t engelsk 140t matematikk 224t naturfag 140t samfunnsfag 84t historie 140t

18 Opptaksregelverk Noen studier har krav om spesielle opptakskrav i tillegg, som oftest fag fra videregående skole Spesielle opptakskrav ved UiO: Informasjon i studiekatalogen, på SOs nettsider og på UiOs nettsider: eks: matematikk og økonomi NYTT: Fra og med årets opptak blir det gitt 0,5 språkpoeng for hver av programfagene Gresk I, Gresk II, Latin I og Latin II Revisjon av omregningstabell for IB er utsatt. For årets opptak gjelder nåværende tabell:

19 Rangering og kvoter Kvote for førstegangsvitnemål
50% av studieplassene 21 år eller yngre i opptaksåret Førstegangsvitnemål fra videregående skole NB! Kun karakterpoeng fra førstegangsvitnemålet, inkl. språk- og realfagspoeng (maks 4) regnes med. Maks 1,5 poeng per språk-/realfag Ordinær kvote (alle søkere) I tillegg til karakterpoeng regnes alderspoeng (maks 8, 2 i året fra fylte 20) og tilleggspoeng for høyere utdanning/ militær-/siviltjeneste el. folkehøgskole (maks 2) med Får regnet med nye fag/forbedringer

20 NB! Søkere som er kvalifisert i kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer samtidig i ordinær kvote (med tilleggspoeng/nye fag/forbedringer) Klikk på «Slik regner vi ut poengsummen din» for mer informasjon om poengberegning

21 Poenggrenser Oversikt over fjorårets poenggrenser finnes bl.a:
i tabellen over studier og læresteder på SOs nettsider: på UiOs nettsider: eks: matematikk og økonomi Poenggrensen til et studium er den laveste poengsummen som ga tilbud på studiet i hver kvote i fjorårets opptak. Vi vet ikke hva årets poenggrenser blir!

22 Kontaktinformasjon UiOs kontaktpunkt for søkere er Knutepunktet
Tlf (man-fre 10-15) E-post: Nettside:


Laste ned ppt "Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google