Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Og Tilgangsprosjektet og Tilgangsprosjektet Gjermund Lanestedt Prosjektleder – Tilgangsprosjektet Utdanningsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Og Tilgangsprosjektet og Tilgangsprosjektet Gjermund Lanestedt Prosjektleder – Tilgangsprosjektet Utdanningsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 og Tilgangsprosjektet og Tilgangsprosjektet Gjermund Lanestedt Prosjektleder – Tilgangsprosjektet Utdanningsdirektoratet

2 Om Tilgangsprosjektet • Kunnskapsdepartementet oppdrag: sikre enkel tilgang til innholdsressurser som framskaffes i regi av det offentlig finansierte prosjektet Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). • NDLA pålagt av Kunnskapsdepartementet å merke sine læremidler iht NORLOM og grep, for å sikre interoperabilitet og gjenfinnbarhet. • Vi har valgt å gi oppdraget med å etablere en tilgangstjeneste for NDLA, til Utdanning.no. • NDLA som prosjekt og NDLAs innhold fordrer tilpasninger og nye tjenester hos Utdanning.no: – CMS med maler og verktøy for fagredaksjonenes/forfatternes produksjoner – Forfatterverktøy for merking med NORLOM og grep – Presentasjonslag for brukerne, som tilfredsstiller NDLAs kravspesifikasjoner vedrørende struktur, menyer, navigasjon, design etc.

3 Om Tilgangsprosjektet • Utdanningsdirektoratets tilrettelegging gjennom Utdanning.no er organisert som et prosjekt: Tilgangsprosjektet (2007-2008). I opp- starten har prosjektet en innleid prosjektleder fra Teleplan. • Utdanning.no’s ekstra kostnader med å tilby tilgang til læremidler iht NDLAs krav er finansiert av departementet med en utviklingskostnad på ca 10 MNOK. • Tilgangsprosjektet vil i faser gjennom 2007 og 2008 etablere og tilpasse tjenester og funksjonalitet iht de spesifikasjoner NDLA legger til grunn for sin innholdsproduksjon og redaksjonelle innpakning av disse. • Første fase – mai-august 2007: pilotere innholdsressurser og fagsider for Vg1 innen fagene norsk, naturfag og helse/sosial.

4 Prosjektgruppe Ekstern prosjektleder (1) Utdanning.no (1-2) NDLA (2-5) Utdanning.no Egne utviklere + innleid bistand Prosjekteier Utdanningsdirektoratet NDLA-prosjektet Fagredaksjon NDLA Produksjon av læringsressurser Tilgangsprosjektet Tilgjengeliggjøring av læringsressurser Innspill/ønsker ift løsningene Tilrettelegging, support

5 Om Tilgangsprosjektet • Tilgangstjenesten innebærer at NDLA vil kunne lagre innholds- ressursene hos Utdanning.no og tilby sine brukere tjenester og funksjonalitet som Utdanning.no har utviklet for NDLA. • Det redaksjonelle ansvaret for de enkelte innholdsressurser ligger hos NDLAs fagredaksjoner. • Utdanning.no skal være en portal for åpen tilgang til læremidler fra ulike produsenter, men underlagt felles krav om merking for gjenfinning og interoperabilitet, FEIDE-tilrettelegging og hensyn til universell tilgjengelighet (WAI). • Åpenhet og tilgang til læringsressurser for brukere, lærings- plattformaktører, andre portaler etc. • Speiling og utveksling med andre portaler. • Løsningsutviklingen nå vil utnyttes og gjenbrukes i nye sammenhenger.

6 Om Tilgangsprosjektet Portal x LMS y Brukere NDLA Ekstern URL CMS Redaksjoner Tilgang, speiling, utveksling NDLA www.utdanning.no

7 Om Tilgangsprosjektet • Arbeidet er i gang for å legge til rette for den første puljen med innhold (fagredaksjonenes egenproduserte, og materiale innkjøpt av NDLA): – Serverkapasitet og teknisk arkitektur gjennomgått – Drupal CMS på plass, og tilpasses til alle funksjonelle krav – WM Data bistår med informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign på brukerapplikasjonen – Brukertesting av løsninger på gang – Merkeverktøy på plass, med deler av grep-strukturen importert (med noe trøbbel) – FEIDE-integrasjon

8 Utdanningsdirektoratets krav (til NDLA): • Merking av digitale læremidler: – søkbarhet/gjenfinnbarhet og interoperabilitet • metadata iht NORLOM • sortering etter begreper i læreplanen (grep) – kvalitetsansvar (hvem har produsert/har ansvar for den enkelte ressursen) • Avklarte rettighetsforhold (til størstedelen Creative Commons-lisensert). • Redaksjonelt ansvar for kvaliteten, moderering av dynamiske sider og brukergenerert innhold, overvåking av bruk m.v. • Tilrettelegging for tilgangskontroll (FEIDE) • Universell utforming (WAI)

9 Tilgangsprosjektet og grep • Grep er en del av ”infrastrukturen” for de tjenester som etableres i Tilgangsprosjektet. • Foreløpig trenger vi bare et lite utsnitt av grep. • Tjenestens brukere (fagredaksjoner/forfattere og etter hvert også brukere for brukergenerert innhold) skal kunne merke ressurser med vokabular basert på grep. – Hver enkelt fagressurs knyttes opp mot læreplanens kompetansemål. Ved å ta utgangspunkt i et kompetansemål kan en finne ressurser til hjelp for eleven i arbeidet med å nå dette kompetansemålet. – I tillegg skal alle fagressurser knyttes til en eller flere yrkesfunksjoner, for å synliggjøre fagstoffets yrkesrelevans. • Brukerne skal kunne gjenfinne ressurser ved søk og ved å navigere iht vokabular basert på grep. • Fagredaksjonene i NDLA har laget egne kortformer. Det ideelle hadde vært å hatt dette inkludert i grep-strukturen. Kortformer av læreplanmål brukes i lister, som utgangspunkt for menybegreper m.v.

10 Tilgangsprosjektet og grep

11 Tilgangsprosjektet framover • Forutsetning om velfungerende tekniske løsninger – herunder automatisk import av grep vha RSS-feeds. • Fase to med flere fag enn dagens 3; (forhåpentligvis) økt bruk; mer brukergenerert innhold – utvidet bruk av grep-vokabularet. • Vurdere behovet for supportfunksjon for (forfatter)merking med NORLOM og grep. • Grep vil inngå i menystrukturer og flere andre sammenhenger, hvor kortformer vil være hensiktsmessige. Det bør etableres ”autoritative”, standardiserte grep-kortformer. • Gradvis implementering av verktøy i Utdanning.no’s løsning som utnytter flere aspekter ved grep. • Samordning med andre initiativer og prosjekter, bl.a. i SANU-regi. • Vurdering av semantiske løsninger for Tilgangsprosjektet og Utdanning.no utover høsten 2007.


Laste ned ppt "Og Tilgangsprosjektet og Tilgangsprosjektet Gjermund Lanestedt Prosjektleder – Tilgangsprosjektet Utdanningsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google