Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brannutdanningsutvalget Brann og redning 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brannutdanningsutvalget Brann og redning 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brannutdanningsutvalget Brann og redning 2011
Anne Hjort Brannsjef i Asker og Bærum brannvesen Dette er siste mulighet for å gi innspill – BRUK DEN Korte kommentarer underveis. Innlegg og spørsmål etterpå

2 Stikkord fra mandatet Det samlede utdanningsbehov
Flere utdanningsmodeller Forebyggende og beredskap Deltid og heltid Mer frivillig interkommunalt brannsamarbeid Tilstrekkelige lederkvalifikasjoner Åpen offentlig fagskoleutdanning

3 Utdanning i Sverige SMO – Skydd Mot ulykker
2-årig grunnutdanning for heltid – fagskole Likestilt heltidsstudie eller distansestudie 0,5 år praksis i brannvesen eller virksomhet 20 timer/uke + selvstudie og grupper Brannkonstabel, forebyggende og risikokompetanse Kvalifiserer også for arbeid i kommuner og virksomheter Opptakskrav – videregående skole, høgskole eller arbeidslivserfaring, tredemølletest, svømmetest, legeundersøkelse Større forebyggende fokus

4 Utdanning i Finland Pelastusopisto – Emergency Services College
Åpen, gratis utdanning i brann- og ambulansefag 1,5 (2)-årig utdanning for heltidsansatte brannfolk Likner brannkonstabelutdanning fagskoleutdanning? Ikke praksisperioder i brannvesen eller virksomheter (80% praktisk - 20% teori) Kvalifiserer i utgangspunktet ikke for annet arbeid Lederutdanning på høgskolenivå (Kort og lang linje) Imponerende skole- og øvingsfasiliteter Opptakskrav - fagbrev eller fullført allmennutdanning, fysisk, psykisk test samt og medisinsk godkjent Politisk krav om tidligst mulig start Lite forebyggende fokus Undervisningsrom for stående undervisning

5 Grunnutdanning brannkonstabel
Sverige Finnland Flere studiesteder En nasjonal skole Må selv ordne bolig og kost Gratis skole og internat Teori+ selvstudie+ smågrupper Alt på skole og øvingsfelt Praksis utenfor skolen Ingen praksis utenfor Kan tas som distansestudie Må gå på skole i Kuopio Større mangfoldsfokus Lite mangfoldsfokus Kompetanse til mange jobber Brannmannsfabrikk 9 ukers deltidsutdanning Ikke tilbud for deltid Større bredde Mer spisset Ikke knyttet til videre studier Del av et høgskolestudie Regioner i finland Har noen løst deltidsproblematikken godt. Grunnutdanning brannkonstabel

6 Hva er nettstøttet undervisning? Høgskolen i Buskerud
Studentene skal ha like stort læringsutbytte som ved ordinær undervisning Videokonferanser for klasseromsundervisning og teoretiske gruppearbeider Lærertettheten som ved ordinær undervisning Lærerkompetanse og motivasjon minst som ved ordinær undervisning Ikke et moderne brevkurs Praktiske øvelser, praktiske gruppeoppgaver og prosjekter samt eksamen på skolen Krever mer av skolen. Krever mer av elevene. Gir mist like dyktige elever Kan være et godt alternativ for deltidsstudenter

7 Forskjellige utdanningsmodeller
1. Kursbasert = dagens modell? Ingen kostnadsøkning

8 2. Fagskole 0,5-2 år påbygging på videregående opplæring eller realkompetanse Et alternativ til høgskoleutdanning Ikke krav til generell studiekompetanse Ikke krav til forskningsbasert undervisning Kan være nettbasert Kan kombineres med arbeid Skal kunne fungere i arbeidslivet fra dag en Kan evt. bli godkjent som en del av en bachelorgrad

9 3. Høgskole Utdanningsinstitusjon på universitetsnivå, men med smalere fagområde Profesjonsutdanning - gir ikke akademisk grad Krav om forskning og forskerutdanning Laveste grad er bachelor og oppnås etter minst 3 år Mastergrad oppnås etter minst 2 år til Skolen skal ha tilbud om doktorgradsstudie Opptakskrav: Generell studiekompetanse (evt. Y-vei) Kan ha andre opptakskrav i tillegg Y-veien

10 Den finske modellen Fire Fighter
Fire Officer (Bachelor, ingeniør) / voksen linje 3 år / 180 ECTS Sub-Officer 1 år / 60 ECTS Emergency Response Centre Operator Mastergrad – 60 ECTS Fagbrev / generell studiekompetanse Fire Officer (Bachelor, ingeniør) / ung linje 4 år / 240 ECTS

11 Modulbasert opplæring
MULIGE MODULER Grunnutdanning (beredskap og forebyggende) 110 Underbefal Befal Videregående forebyggende Fagleder Spesialområder som Farlig gods, urban redning, redningsdykking osv Kombinasjoner av moduler  Utdanningsgrad

12 Utfordringer Hvilken forskjell i heltids- og deltidsutdanning er akseptabel? Kan heltidsbrannfolk ta større ansvar for utdanning av deltidsbrannfolk? Hvordan sikre at deltidsutdanningen gir god nok kompetanse uten å vanskeliggjøre rekruttering? Hvordan rekruttere brannfolk til fraflyttingstettsteder? For å få innspill fra salen

13 Flere utfordringer Hvor praktiske må brannfolk være?
Hvor teoretiske må brannfolk være? Hvor sterke må brannfolk være? Hvor like må brannfolk være? Er din sterkeste brannmann den dyktigste? Hva er det som gjør din dyktigste brannmann til den dyktigste? Hvordan sikre teamets kvalitet når medlemmene stadig rulleres?

14 Flere utfordringer Trenger vi forebyggende utdanning på flere nivåer?
Hva blir konsekvensene av en ÅPEN utdanning? Hvordan utdanne brannfolk som brannvesenene vil ansette? Hvordan sikre at ikke "skoleflinkhet" blir det eneste opptakskravet på en åpen skole? Hvordan sikre mulighet for videre studier på andre studiesteder?

15 Vi har ikke glemt Befalsopplæring Fagsentralopplæring Feieropplæring


Laste ned ppt "Brannutdanningsutvalget Brann og redning 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google