Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

2 Definisjoner og avgrensing •Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid på nyanlegg - Sum kostnader, jordbruket + Kostnader til leid hjelp + Kostnader til jordleie = «Bruttoprodukt» (tilskudd inkludert) - Sum avskrivninger, jordbruket = «Nettoprodukt» (tilskudd inkludert) = Faktorinntekt •Beregningene omfatter kun tradisjonelt jordbruk •I tillegg kommer annen verdiskaping med basis i landbruket: –Tilleggsnæringer (og annen næringsaktivitet) –Pelsdyr, bier, reindrift –Skogbruket –Ringvirkninger (foredlingsindustri, leverandørindustri, tjenester for landbruket) –”Ikke-økonomiske” verdier (levende bygder, kulturlandskap etc)

3 Generelt om metodikk •Kobling av data fra –NILFs driftsgranskinger –SLFs tilskuddstatistikk •Finner gjennomsnittsstørrelsen på bruk i alle driftsformer (går ut fra registrerte data gjennom tilskuddsstatistikken) •Finner tilsvarende gruppe i driftsgranskingene, og bruker økonomitall derfra •Kalkyler i enkelte driftsformer (bl.a. kylling, grønnsaker, veksthus) •Oppblåsing av driftsgranskingstall (rene trøndelagstall og korrigerte landstall) med antall bruk i ulike produksjoner og størrelsesgrupper •Korreksjon for korn: Noe korn i de fleste driftsformer - gjør at noen kommuner kommer feil ut med totalt kornareal. Det korrigeres for dette ved henholdsvis å legge til eller trekke fra kornareal (med tilhørende inntekter og kostnader) for husdyrproduksjoner med kornproduksjon.

4 Strukturutvikling, nedgang i prosent bruk fra 2000-2012 (antall enheter som har søkt om produksjonstilskudd)

5 Strukturutvikling melkeproduksjon Nord-Trøndelag

6 Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket (faste 2010-kroner) 200420072010 Nord-Trøndelag Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr 1 2351 3041 182 Sysselsetting (årsverk)5 2344 6614 326 Sør-Trøndelag Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr 912916793 Sysselsetting (årsverk)4 4343 6673 267 Trøndelag samlet Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr 2 1472 2201 975 Sysselsetting (årsverk)9 6688 3287 593 Rogaland Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr 1 800 Sysselsetting (årsverk) 6 500 Møre og Romsdal Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr 734 Sysselsetting (årsverk) 3 151 Agder-fylkene (2009- tall) Verdiskaping (nettoprod.) mill. kr 359 Sysselsetting (årsverk) 1 618

7 Verdiskaping i jordbruket, prosentvis fordelt på driftsformer, ST

8 Verdiskaping i jordbruket, prosentvis fordelt på driftsformer, NT

9 Verdiskaping (nettoprod.) per driftsform, 2004, 2007 og 2010, mill. kroner, Sør-Trøndelag, faste 2010-kroner

10 Verdiskaping (nettoprod.) per driftsform, 2004, 2007 og 2010, mill. kroner, Nord-Trøndelag, faste 2010-kroner

11 Verdiskaping (nettoprod.) per kommune, mill. kroner, 2004, 2007 og 2010, ST, faste 2010-kroner

12 Verdiskaping (nettoprod.) per kommune, mill. kroner, 2004, 2007 og 2010, NT, faste 2010-kroner

13 Antall årsverk per kommune, ST, 2004, 2007 og 2010

14 Antall årsverk per kommune, NT, 2004, 2007 og 2010

15 Sum verdiskaping i Trøndelag geografisk fordelt, 2010

16 Verdiskapingen i melkeproduksjon, geografisk fordelt, 2010

17 Verdiskapingen i sauehold, geografisk fordelt, 2010

18 Verdiskapingen i kombinert korn- og svineproduksjon, geografisk fordelt, 2010

19 Andels sysselsatte i landbruket i forhold til total sysselsetting, pr fylke 2010 Kilde: SSB

20 Andel sysselsatte i jordbruket i forhold til total sysselsetting i kommunen Kilde: SSB


Laste ned ppt "Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google