Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temasamling 271112 Irene Sørås Temasamling 3 Radisson Blu Gardermoen 27 november 2012 Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold Oppsummering fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temasamling 271112 Irene Sørås Temasamling 3 Radisson Blu Gardermoen 27 november 2012 Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold Oppsummering fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temasamling 271112 Irene Sørås Temasamling 3 Radisson Blu Gardermoen 27 november 2012 Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold Oppsummering fra foregående samlinger og opplegg for dagen Irene Sørås Seniorrådgiver/prosjektleder Sykehusavdelingen Helsedirektoratet

2 Temasamling 271112 Irene Sørås Opplegget Temasamlinger 1-4: Drivere Fremtids- bilder Konse- kvenser Løsninger/ tiltak dvs drivkrefter som påvirker behovet for spesialiteter i fremtiden dvs de antatt mest sannsynlige fremtidsbildene dvs konsekvenser for spesialitets- struktur og -innhold dvs tiltak/ detaljering av løsninger

3 Utdannings- kapasitet- og innhold Sykdomsutvikling Demografisk utvikling Teknologisk utvikling Arbeidstids- ordninger Medisinsk faglig utvikling Profesjons- interesser Kompetanse- behov Krav og forventninger fra pasientene Internasjonale forhold Organisering og ledelse av tjenestene Politiske føringer Endringer i legerollen Temasamling 271112 Irene Sørås Drivere/faktorer som påvirker

4 Innspill fra deltakerne på første temasamling: Hvilke faktorer påvirker behovet for endringer i spesialitetsstruktur? • Fagutvikling • Teknologiutvikling • Internasjonalisering • Demografiske endringer • Økonomiske forhold • Politikk og politiske satsingsområder • Endringer i pasientrollen • Organisering av tjenestene • Endringer i sykdomsutvikling Temasamling 271112 Irene Sørås

5 Innspill fra deltakerne på første temasamling Temasamling 271112 Irene Sørås •Tydelige nasjonale og felles kompetansekrav •Nasjonal spesialistutdanning •Like krav til basisferdigheter •Nasjonal resertifisering •God kvalitetssikring utført av fagmiljøene •Internasjonal forankring

6 Noen momenter fra foreleserne på første temasamling Temasamling 271112 Irene Sørås • Teknologisk utvikling medfører «industrialisering» som igjen fører til behov for høy grad av spesialisering og teamorganisering • Personalisert medisin: individet i sentrum • Sammenheng mellom ledelse og resultater • Økte pasientrettigheter og nye pasientroller • Flerkulturelle pasienter medfører større behov for endrede holdninger og kommunikasjon • Økt behov for samarbeid og samhandling på tvers av nivåene

7 Temasamling 271112 Irene Sørås Drivere Fremtids- bilder Konse- kvenser Løsninger

8 Temasamling 271112 Irene Sørås Innspill fra deltakerne på andre temasamling - scenarier • Økonomisk utvikling: usikkert, men sannsynlig en viss vekst • Større grad av markedsliberalisme? • Endret arbeidsorganisering med større innslag av oppgaveflytting • Bredde vs spiss? • Internasjonale føringer viktig å se til

9 Temasamling 271112 Irene Sørås Innspill fra deltakerne på andre temasamling - scenarier Endret sykdomsbilde • Flere friske eldre • Flere eldre med alvorlige kroniske sykdommer • Nye infeksjonssykdommer • Flere innvandrere med annet sykdomsbilde

10 Temasamling 271112 Irene Sørås Innspill fra deltakerne - scenarier Teknologi • En fremtid med utstrakt bruk av moderne teknologi vil påvirke både utviklingen av helsetjenesten og organiseringen av arbeidet • Tidligere diagnostisering • Utvidet indikasjonsstilling • Mer behandling nær pasientens hjem • Mulige enda sterkere sentralisering av høyspesialiserte tjenester

11 Temasamling 271112 Irene Sørås Innspill på andre temasamling - scenarier Kommunikasjonsteknologi • Økt bruk av avansert kommunikasjonsteknologi • Teknologi kan skape todelt pasientpopulasjon

12 Økt pasientorientering og fagutvikling med avansert teknologi er trolig de forholdene som vil påvirke utviklingen av helsevesenet mest … Fullt integrerte pasientforløpEt fullt integrert helsevesen – samhandlingsreformen er implementert Status quoMaksimal bruk av avansert teknologi og ny medisinsk fagutvikling Grad av pasientorientering Grad av fagutvikling og nyttiggjort avansert teknologi … i tillegg til endringer i behandlingsbehov Temasamling 271112 Irene Sørås

13 Tema i dag: Konsekvenser for spesialitetsstruktur og -innhold • Hva er konsekvensene av de skisserte utviklingstrekkene for kompetansebehovet på de ulike fagområdene? • Hva er konsekvensene for spesialitetsstruktur og -innhold? • Sider ved dagens struktur som anses som uhensiktsmessig? • Sider ved dagens struktur som bør er viktig å bevare? God tid til plenumsdiskusjoner

14 Videre arbeid • Det legges opp til en intensivering og fordypning på de områdene som kommer frem her i dag • Det vil etableres arbeidsgrupper innen grupper av fagfelt • Tidsperiode: januar-mars • Dere kan melde interesse for å delta • Ny medarbeider: Tale Norbye Wien 27.11.12 IS14

15 Temasamling 271112 Irene Sørås Dato for siste temasamling 20 mars

16 Gruppeinndeling • Indremedisin, barn, hud, + + • Kirurgiske fag, anestesiologi, øye, ØNH, ortopedi, gyn, kjevekir, + + • Allmennmedisin, geriatri, fys med, + + • Psykiatri ----------------------------------------------------------------- • Laboratoriefag • Radiologi • Onkologi • Andre Temasamling 271112 Irene Sørås

17


Laste ned ppt "Temasamling 271112 Irene Sørås Temasamling 3 Radisson Blu Gardermoen 27 november 2012 Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold Oppsummering fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google