Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VOKAL Status og framdrift Ingrid Evju, 4. mars 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VOKAL Status og framdrift Ingrid Evju, 4. mars 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 VOKAL Status og framdrift Ingrid Evju, 4. mars 2013
Brukernavn:       andeby_enger Passord:               Gluggen13

2 Hva er VOKAL? Vurdering Og Kartlegging Av Læring
Utarbeidet av Conexus for grunnskolen for å registrere resultater og effektivisere håndteringen av: Kartleggingsprøver Kartleggingsverktøy Videreutviklet for vgs og med IKO-modul som en del av Ny GIV overgangsprosjektet i Akershus Vg1-modulen «i drift» fra august 2012 IKO-modulen for grunnskolen ferdigstilles i disse dager Vg2- og Vg3-modulen i drift fra august 2013

3 IKO-modulen Grunnleggende ferdigheter – behov for oppfølging
Mål for kritisk nivå i lesing, skriving og regning Identifisering og kartlegging Identifisering basert på data fra forrige skoleår Oppfølging av sosial og arbeidsmessig kompetanse Intervjuguide Oppfølging i fag Rapporter på klassenivå med karakterer og fravær

4 Grunnleggende ferdigheter
Mål for grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning Skjemaet følger eleven: læreren kan oppdatere skjemaet slik at det gjenspeiler elevens utvikling. Utfylte skjemaer overføres mellom trinnene og fra grunnskole til vgs Nye mål publiseres nå Gammelt skjema blir liggende og kan fortsatt brukes, men blir merket som «utgått»

5

6 Identifisering og kartlegging
Identifisering: Data fra forrige skoleår fra 9. trinn til Vg3 Karakterer i gjennomgående fag (uavklart for Vg2 og Vg3) Karaktersnitt (alle fag) Fravær Grunnleggende ferdigheter Kartlegging Intervjuguide for kartleggingssamtale Etter kartlegging Fortsatt IKO-elev? Hvis ja: Er tiltak og ansvarsfordeling beskrevet?

7

8 Oppfølging i fag: Identifisering underveis i skoleåret
Rapporter med fargekoder Kontaktlærerrapport Analyserapport Rapport på skolenivå kommer Per i dag er rapportene på klassenivå, men man velger hvor mange klasser som skal med i rapporten. Conexus utvikler en rapport hvor klassetilhørighet blir en kolonne, og hele elevutvalget vises i samme tabell.

9 Oppfølging i fag forts. Kontaktlærerrapport Analyserapport
Identifisert som IKO-elev? Karaktersnitt inn Aggregert fravær per halvår (terminskifte 15. januar) Karakterer i alle fag T1, T2, Mv1, Mv2 Analyserapport Identifisert som IKO-elev Karaktersnitt inn, karaktersnitt T1, T2, Mv1, Mv2 Karakterutvikling

10

11

12 IKO-modulen for grunnskolen
Krever integrasjon med det skoleadministrative systemet for å hente ut karakterer og fravær Identifisering og kartlegging Oppfølging i fag Grunnleggende ferdigheter og oppfølging av sosial og arbeidsmessig kompetanse kan brukes uten integrasjon Conexus jobber med å spesifisere hvilke data som må inngå i uttrekket fra SAS

13 Hvordan få IKO-modulen?
Ta kontakt med Conexus for bestilling Conexus oversender spesifikasjon for uttrekk fra SAS (Visma, Oppad, Sats, Extens) Bestill uttrekk fra SAS-leverandør Når uttrekket er ferdig laget: Forbered dere på noe testing (på skole- og administrasjonsnivå) Modulen er i drift!

14 IKO-modulen: Kostnader
IKO-modulen er gratis for kommuner som har VOKAL AFK kan bidra noe med engangskostnadene knyttet til å etablere uttrekk fra SAS Evt. årlige vedlikeholdskostnader av uttrekket Brukernavn:       andeby_enger Passord:               Gluggen13

15 IKO-modulen etter Ny GIV
NÅ: Skjema for grunnleggende ferdigheter brukes i intensivopplæringa i 10. trinn for Ny GIV-elever Resultatene legges rett inn i Vokal i de kommunene som har Vokal AFK puncher resten av resultatene slik at kartleggingen av alle elevene overføres til vgs (ved samtykke) : Skjemaet brukes for alle elever som identifiseres på bakgrunn av karakterer

16 Vokal for Vg2 og Vg3 Under utvikling
Samme brukergrensesnitt som Vg1-modulen, men med noe annen oppbygging pga: Mengden fag som tilbys (spesielt på SSP) Fag som tas av elever på flere trinn Testing i mai-juni Ferdigstilles i juli Data lastes inn fra Sats når inntaket er ferdig Planen er at inntaket skal være ferdig to dager tidligere enn i fjor (dvs. 6. august)


Laste ned ppt "VOKAL Status og framdrift Ingrid Evju, 4. mars 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google