Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktdokumentasjon Veidekkes tanker og praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktdokumentasjon Veidekkes tanker og praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktdokumentasjon Veidekkes tanker og praksis
NRL Bransjekonferanse 6. oktober 2011 Produktdokumentasjon Veidekkes tanker og praksis Rune Johansen, Veidekke Entreprenør AS

2 Temaer Kort om Veidekke Produktdokumentasjon – hva sier regelverket?
Veidekkes tanker og praksis Nye verktøy og fokusområder Oppsummering Fra feiringen av Veidekkes 75-årsjubileum i Ås NRL Bransjekonferanse

3 Fra 2000 Det skandinaviske selskapet etableres
75 år uten tap Skandinavias 4. største Ledende i Norge Nr. 4 i Danmark Nr. 5 i Sverige Etablert i alle vekstområder Mer enn 70 oppkjøp og bedriftstilknytninger NRL Bransjekonferanse

4 Næringsbygg og andre bygg Offentlige kontrakter
I dag Vår virksomhet VEIDEKKE ASA Omsetning NOK 16,3 mrd. i 2010 6.100 medarbeidere Sentrale eiere: - OBOS % - If Skadeförsäkring 8,8 % medarbeidere 20 % - Folketrygdfondet 7,2 % NORGE Omsetning NOK 12 mrd. 4.500 medarbeidere SVERIGE Omsetning NOK 3 mrd. 1.100 medarbeidere DANMARK Omsetning NOK 1,3 mrd. 500 medarbeidere Næringsbygg og andre bygg 40 % Boligbygging og boligutvikling 18 % Infrastruktur og Industrianlegg 30 % Asfalt og Veivedlikehold 12 % Private kontrakter 60 % Offentlige kontrakter 40 % NRL Bransjekonferanse 4 4

5 Virksomhet med betydelig bredde Ledende boligbygger og utvikler i Skandinavia
Konfektfabrikken, Oslo NRL Bransjekonferanse Svea Torn, Stockholm Victoriagården, Sandvika

6 Virksomhet med betydelig bredde Ledende på næringsbygg i Skandinavia
Foto: Statsbygg Den Norske Opera, Oslo Bellonahuset, Oslo Oslo Atrium NRL Bransjekonferanse Kverneland Bil, Klepp Ordrup Multihal, København

7 Virksomhet med betydelig bredde Ledende innen anlegg
Kjøsnesfjorden kraftanlegg Kjose broer, E18 Sky - Langangen NRL Bransjekonferanse Norra Länken - Stockholm Kårstø Gassterminal

8 Virksomhet med betydelig bredde Ledende innen asfalt, pukk og grus samt veivedlikehold
Drift og vedlikehold, Trollstigen Åndalen Pukkverk NRL Bransjekonferanse Asfaltutlegging Asfaltverk, Moss

9 Veidekke Entreprenør Vårt overordnede mål
Vi skal være Norges beste entreprenør De mest fornøyde kundene De mest kompetente og motiverte medarbeiderne Skadefri produksjon Best lønnsomhet NRL Bransjekonferanse

10 Temaer Kort om Veidekke Produktdokumentasjon – hva sier regelverket?
Veidekkes tanker og praksis Nye verktøy og fokusområder Oppsummering NRL Bransjekonferanse

11 Vårt utgangspunkt Vi føler at kravene til produktdokumentasjon er vanskelige og lite oversiktlige/tilgjengelige! NRL Bransjekonferanse

12 Vårt utgangspunkt Vi føler at kravene til produktdokumentasjon er vanskelige og lite oversiktlige/tilgjengelige! Teknisk dokumentasjon Sikkerhetsdatablader FDV-dokumentasjon Miljødokumentasjon Samsvarserklæring VDC/BIM NRL Bransjekonferanse

13 Formelle krav til produktdokumentasjon
Plan- og bygningsloven Teknisk forskrift Byggevaredirektivet Kjeldirektivet Energidirektivet Drikkevannsdirektivet Støydirektivet Utdannelsesdirektivene Tjenestedirektivet Spesielle kundekrav NRL Bransjekonferanse

14 Hva sier regelverket? PBL inneholder bestemmelser knyttet til dokumentasjon av byggevarers egenskaper og regler om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Begge disse ansvarssystemene må være ivaretatt i en byggesak for at det ferdige byggverket skal være lovlig etter PBL. Produsentansvaret skal sørge for at varens egenskaper er dokumentert før den omsettes og/eller bruker i et byggverk. Produktdokumentasjonen skal gjøre det mulig å identifisere varens egenskaper og opprinnelse. I det enkelte prosjekt må det kunne dokumenteres at produktet kan benyttes til det tiltenkte formålet og slik at det ferdige byggverket oppfyller de materielle kravene i TEK. NRL Bransjekonferanse

15 Hva sier regelverket? Produsenter, importører og leverandører er ansvarlig for at produktdokumentasjon er utarbeidet ihht. kravene i TEK. De ansvarlige foretakene (prosjekterende og utførende) i en konkret byggesak har ansvar for å påse at produktdokumentasjon foreligger, vurdere om produktet er egnet for det tiltenkte formålet i prosjektet og at produktet monteres ihht. betingelser for bruk som fremgår av produktdokumentasjonen. For et byggverk som helhet ligger dokumentasjonskravene på aktørene med ansvarsrett i byggesaken. Kravene etter PBL om dokumentasjon av produkters tekniske kvaliteter gjelder ethvert produkt i et byggverk. NRL Bransjekonferanse

16 Temaer Kort om Veidekke Produktdokumentasjon – hva sier regelverket?
Veidekkes tanker og praksis Nye verktøy og fokusområder Oppsummering Fra feiringen av Veidekkes 75-årsjubileum i Ås NRL Bransjekonferanse

17 Veidekkes tanker og praksis Produktdokumentasjon
Kontrakter som inngås ifm. et prosjekt bør inkludere et vilkår om at produktdokumentasjon som oppfyller kravene i TEK skal foreligge for produkter som skal leveres og/eller bygges inn i prosjektet! Dokumentasjonskravene gjelder uavhengig av om produktet kan CE-merkes eller ikke. What we can build, our competitors can too, and often at the same price. What is critical and decisive…. If we get it right it has tremendous benefits for both parties. NRL Bransjekonferanse

18 Veidekkes tanker og praksis Produktdokumentasjon
De ansvarlige foretakene har også ansvar for at produktet monteres ihht. betingelser for bruk som fremgår av produktdokumentasjonen og de spesifikke montasjedetaljene som utarbeides for hvert enkelt prosjekt! What we can build, our competitors can too, and often at the same price. What is critical and decisive…. If we get it right it has tremendous benefits for both parties. NRL Bransjekonferanse

19 Veidekkes tanker og praksis Sikkerhetsdatablader
Sikkerhetsdatablader skal leveres gjennom BASS (Bygg- og Anleggsnæringens Stoffkartotek System). Underentreprenører skal foreta substitusjonsvurdering dersom produktene inneholder stoffer som kan gi livstruende/irreversible helseskader, alvorlige/irreversible miljøskader eller som er på ”prioritetslista” eller ”obs-lista” til myndighetene. NRL Bransjekonferanse

20 Temaer Kort om Veidekke Produktdokumentasjon – hva sier regelverket?
Veidekkes tanker og praksis Nye verktøy og fokusområder Oppsummering NRL Bransjekonferanse

21 Nye verktøy/fokusområder
Vil forsterke kravene til dokumentasjon ytterligere Miljø-/energivurderinger av bygg BREEAM VDC/BIM Kan forenkle arbeidet med dokumentasjon PRODOK NRL Bransjekonferanse

22 Oppsummering Produktdokumentasjon er viktig for oss, fordi:
Bidrar til å sikre kvaliteten på våre prosjekter Viser våre kunder hva de har fått og hvordan produktene skal vedlikeholdes (FDV-dokumentasjon) Bidrar til færre skader på våre ansatte, underentreprenører og ytre miljø (sikkerhetsdatablader) Formelt krav i PBL Viktigheten av produktdokumentasjon vil øke ytterligere, fordi: Økt import – både av varer, tjenester og arbeidskraft Nye verktøy krever bedre dokumentasjon allerede i prosjekteringsfasen Økte krav på energi og miljø krever at produkter i større grad kan sammenliknes på en enkel måte NRL Bransjekonferanse

23 NRL Bransjekonferanse


Laste ned ppt "Produktdokumentasjon Veidekkes tanker og praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google