Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Clear Water 42 Holding ASA Presentasjon 24.6.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Clear Water 42 Holding ASA Presentasjon 24.6.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Clear Water 42 Holding ASA Presentasjon 24.6.2008

2

3 Hendelser etter juni 2007  Morten Persen valgt til styreleder, Inger Lise Henriksen til styremedlem  Terje Mjønes ansatt som salgsdirektør  Forretningsplan vedtatt i styret – økt fokus på omsetning og bunnlinje  Bygget opp en selgerstab  Mette Holt valgt til styremedlem  Morten Persen midlertidig daglig leder, Inger Lise Henriksen styreleder.

4 Hendelser etter juni 2007  Økende likviditetsbehov, kontakt med aksjonærer, midlertidig innlån fra Helge Myrhaug og Egil Wiik.  Redusert tilgang på varer reduserer omsetningen  Ordre på 60 enheter Squad fra WHO  Gjennomført emisjon i mars  Gjennomført emisjon 2 i mai

5 Nå situasjon  Vi har 1 salgsdirektør med et salgskorps på 5 selgere, 2+1 ansatte i logistikk/montasje og en administrasjon på 1½ årsverk.  Likviditeten er normalisert, vi har fått tilført NOK 3,5 millioner i driftskapital  Budsjettet for 2008 er på NOK 18 millioner, en tredobling fra 2007  Ordreinngangen pr mai er på budsjett, utfakturert ligger bak budsjett

6 Nå situasjon teknologi  Teknologien er – fremdeles - unik.  Patentsituasjonen er uendret – vi har patentbeskyttelse i 28 land over hele verden  Vi har et samarbeid med NIVA. Deres foreløpige gjennomgang av teknologien er positiv, rapporten foreligger i juni  Vi har utsatt planen om å ferdigstille PU  Vi ønsker å sende inn en fornyet søknad om EU støtte til oppskalering av teknologien

7 Nå situasjon aksjonærer  Aksjekapitalen er etter siste konvertering av gjeld NOK 15 159 333 fordelt på 30 318 666 aksjer, pålydende er NOK 0,50 sist omsatt 0,65.  270 aksjonærer  7 aksjonærer eier > 1 000 000 aksjer (Myrhaug, Teigen, Wolff-Schelbred, Verstad, Wiik, Kittelsen, Bagle) > 70 % av totalt antall aksjer.  180 aksjonærer eier < 10 000 aksjer til sammen 432 659 aksjer - 2 % av totalen.

8 Nå situasjon styret  Vi har i dag et styre bestående av Morten Persen, Lars Johan Frigstad, Eskil Zapffe, Inger Lise Henriksen og Mette Holt, alle valgt for 1 år.  Inger Lise Henriksen og Mette Holt har opplyst at de ikke tar gjenvalg.

9 Aktuelle saker  Fortsatt forsterkning av selgerkorpset i Norge, salg til større kunder, storhusholdninger, kjeder med mer.  Avtale med Inventum - kjeden  Avtale med Dental Miljøteknikk / Fridthjov Moe / Medentex  Lagerlegging av Squad i Brindisi  Ferdigstillelse av NIVA rapport  Dokumentasjon sammenstilling Squad  Tilbud på ekstern produksjon WU

10 Utviklingen i 2008  Vi forventer at salget i Norge utvikler seg positivt.  Vi forventer de første inntekter fra Medentex i løpet av 2. halvår  Vi påregner ytterligere ordre for Squad og forventer den første bestilling til FN lageret i Brindisi  Vi forventer at Forsvaret FFI tester Squad for egen regning  Vi forventer økt interesse for CWIN aksjen

11 Utviklingen 2009 - 2012  Styret har hatt en ambisjon om å ferdigstille en strategiplan for selskapets kjerneprodukter basert på:  Validering av teknologien  Konkrete markedsundersøkelser  Dette arbeidet er ikke sluttført, men tanken har vært at denne planen vil være styrende for utviklingen internasjonalt

12 Utviklingen 2009 - 2012  Administrasjonen forventer følgende omsetning, før ny internasjonal omsetning og før PU:  2008 – 15 - 18 millioner  2009 – 25 millioner  2010 – 30 millioner  2011 – 35 millioner  2012 – 40 millioner  Administrasjonen forventer en resultatgrad (netto resultat før skatt i % av omsetning) på >15 %  Faktiske resultater vil påvirkes av utgifter til F&U.


Laste ned ppt "Clear Water 42 Holding ASA Presentasjon 24.6.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google