Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VESTLANDSFORSKING Kommunene som aktør i klimapolitikken - noen internasjonale erfaringer Foredrag på seminaret ”Hva betyr liberalisering av kraftmarkedet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VESTLANDSFORSKING Kommunene som aktør i klimapolitikken - noen internasjonale erfaringer Foredrag på seminaret ”Hva betyr liberalisering av kraftmarkedet."— Utskrift av presentasjonen:

1 VESTLANDSFORSKING Kommunene som aktør i klimapolitikken - noen internasjonale erfaringer Foredrag på seminaret ”Hva betyr liberalisering av kraftmarkedet for energi- og miljøspørsmål? Utfodringer i lys av nyere samfunnsfaglig forskning”, 19.11 2002, Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo. Arrangert av Norges forskningsråd Carlo Aall, Vestlandsforsking

2 VESTLANDSFORSKING Forskning om lokal miljøvernpolitikk ved Vestlandsforsking  15 års forskning ved Vestlandsforsking på temaet lokal miljøpolitikk  Nasjonal forskning og deltakelse i europeisk forskning om Lokal Agenda 21  Utredning for MD om internasjonale erfaringer med lokal klimapolitikk (1999)  SAMSTEMT-rapporter (2002): •(a) oppsummere internasjonale forskning om lokal klimapolitikk •(b) oppsummering av norske forsøk med lokal klimaplanlegging

3 VESTLANDSFORSKING Kommuner som struktur i den nasjonale klimapolitikken

4 VESTLANDSFORSKING Internasjonale kommunenettverk på energi/klimaområdet

5 VESTLANDSFORSKING Kategorier av lokal klimapolitikk

6 VESTLANDSFORSKING Hindringer for en mer offensiv lokal klimapolitikk:  Uklar rolle for kommunene i den nasjonale klimapolitikken  Manglende horisontal integrering av klimahensyn nasjonalt i viktige sektorer som energi og transport  Sterke lokale konflikter  Svake lokale virkemidler  Manglende ressurser lokalt  Manglende kompetanse lokalt

7 VESTLANDSFORSKING Hvorfor finnes såpass mange klimapolitisk aktive kommuner?  Forklaring på lokal klimapolitikk i liten skala: •kommunene trenger ikke ta nasjonalpolitiske hensyn •klimapolitiske hensyn brukes for å fremme andre saker (feks lokal luftforurensning) •tiltak som likevel ville bli gjennomført lanseres som klimatiltak (feks overgang fra kull til gass) •mange klimatiltak er lønnsomme (feks energiøkonomisering)  ….og lokal klimapolitikk i større skala: •ildsjeler i kommuneorganisasjonen •politiske konstellasjoner •institusjonelle forhold som driver fram klimapolitikk •energi- og billobbyen svak lokalt, mens miljøorganisasjonene er sterke

8 VESTLANDSFORSKING Hvorfor involvere kommunene sterkere i klimapolitikken?  Ansvar: Kommuner har hånd om en stor andel av klimagassutslippene (30-50 %)  Potensiale: Kommunene kan gi vesentlige bidrag (norske forsøk: 8-10% reduksjon av utslipp om vi ser bort fra energisektoren)  Samordning: Kommuner har tradisjonelt en viktig rolle i å samordne sektorene  Legitimering: Kommunene har ”førstelinjetjeneste” i kontakt med innbyggerne.  Tilpasning: Kommunene har best innsikt i behovet for lokale tilpasninger av virkemiddelbruk  Oversetting: Det lokale nivået er helt avgjørende i arbeidet med å ”oversette” fra globalt til lokalt

9 VESTLANDSFORSKING Fremtidsutsikter for den kommunale klimapolitikken  Utvikling innen klimapolitikken: •Hvor streng blir neste generasjons klimakrav? •Vil staten bruke kommunene som en viktig samarbeidspart?  Utvikling i kommunene: •Økt delegering av oppgaver til kommunene? •Økt modernisering (..innstramming..) i offentlig sektor?  Resultat: •økt behov og økt interesse for kommunal klimapolitikk, men reduserte muligheter?


Laste ned ppt "VESTLANDSFORSKING Kommunene som aktør i klimapolitikken - noen internasjonale erfaringer Foredrag på seminaret ”Hva betyr liberalisering av kraftmarkedet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google