Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

High flow nasal cannula (HFNC) - respirasjonsstøtte til nyfødte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "High flow nasal cannula (HFNC) - respirasjonsstøtte til nyfødte"— Utskrift av presentasjonen:

1 High flow nasal cannula (HFNC) - respirasjonsstøtte til nyfødte
Elin A Hansen Barnesykepleier, UNN, Tromsø

2 Antall døgn på pustestøtte i 2012, født under uke 30+0
Respirator C-pap HFNC 25+5 59 8 42 26+6 9 41 27+0 5 23 30 29+5 14 27+6 2 11 32 29+4 26 27+3 1 43 26+0 13 38 28+0 10 29+2 19 25+6 17 29+0 21 Totalt 127 154 391

3 HFNC High flow vil si å tilføre oppvarmet og fuktet gass på nesegrime, med flow fra 2-8 l/min. Oksygentilførsel på nesegrime er ikke nytt, men ved flow > 0,5 L/min vil kald gass: Tørke ut mucosa Nedsette ciliær transport Kan gi seigt sekret og inflammasjon i luftveier Være ubehagelig og kunne gi generell nedkjøling

4 Hvordan virker HFNC? “Vasker ut” CO2-rik gass fra respiratorisk dødrom og erstatter det med O2-rik gass Senker pCO2 Gir et begrenset positivt luftveistrykk og øker ende-ekspiratorisk lungevolum Bedrer oksygenering Reduserer pustearbeid

5 Frizzola M, Pediatr Pulmonol 2011
HFNC og effekt på pCO2 pCO2 faller ved økende flow. Effekten på pCO2 er størst når det er en viss lekkasje ved neseborene Flow (L/min) Dyremodell Frizzola M, Pediatr Pulmonol 2011

6 Plassering av ventrikkelsonde
Sonden bør legges i munnen God fiksering viktig Hvorfor unngå sonde i nese? CO2 utlufting Nesepustere Trykksår

7 Hvorfor erstatte CPAP med HFNC?
Lang klinisk erfaring og god dokumentasjon på nytte av CPAP selv hos ekstremt premature CPAP ikke uten negative effekter! Neseseptumskade ”Bulky”, dekker synsfelt Amming utfordrende Støy Kostbare apparater HFNC enklere og mer skånsomt?

8 Potensielle ulemper med HFNC
Svingende/usikkert hvor mye trykk som leveres! Kondens og vann i nese/øvre luftveier Mekanisk skade av nese (HFNC << CPAP) Luft i ventrikkel/tarm

9 Randomisert klinisk studie - 1
Yoder BA et al (Foredrag Hot Topics 12/2012) GA uker (mean 33 uker), n = 430 N = 150 i alderen uker HFNC (n=212) vs. CPAP (n=220) Primary outcome: Intubasjon innen 72 timer 2/3 hadde vært respiratorbehandlet Hovedfunn: Ingen forskjell HFNC vs. CPAP i primary outcome ↓ neseskade i HFNC gruppen

10 Randomisert klinisk studie - 2
Manley B et al (Foredrag Hot Topics 12/2012) GA uker (mean 28 uker), n = 303 HFNC vs. CPAP Primary outcome: Behandlingssvikt HFNC/CPAP

11 Hovedfunn: < 26 uker; tendens til økt behandlingssvikt med HFNC
≥ 26 uker; ingen forskjell HFNC vs. CPAP Reintubasjon: HFNC 27/152 (18%) vs. CPAP 38/151 (25%) ↓ neseskade i HFNC gruppen, ingen andre forskjeller

12 Når velger vi HFNC? Indikasjon (Metodebok 2012): Kan brukes hos barn:
Ved GA > uke 30, skal ha vært stabil på CPAP > 1 døgn. Ved GA < uke 30, skal ha vært stabil på CPAP > 3 døgn. O2 behov < 30 % CPAP trykk ≤ 4 cm H2O

13 Hvilken flow starter vi med
Man kan hos nesten alle nyfødte/premature starte med flow på 5 (evt. 6) L/min. NB: Vær obs på at nesegrimene har en øvre grense på hvor mye flow de kan ta imot.

14 O2 behovet følges etter at de er lagt over fra CPAP til HFNC og hvis det stiger med > 10 % legges barnet tilbake på CPAP.

15 Nedtrapping Etter at et evt O2 behov er kommet ned til
<25% kan vi begynne å redusere flowen. Skru flow gradvis ned til 2 L/min. Hvis økt O2 behov og inndragninger i forbindelse med nedtrapping → øk flow. Hvis fortsatt lavt O2 behov med flow på 2 L/min, men ubesværet respirasjon → gå eventuelt over til Low Flow.

16 HFNC med fukter

17 Nesegrimer Avdelingen har to forskjellige typer nesegrimer:
”Vanlig” nesegrime (slangesett RT 329) Optiflow nesegrime (slangesett RT 330) Vi har ikke bestemt hvilken type vi skal bruke. Begge typene finnes i forskjellige størrelser.

18 Vanlig HFNC nesegrime


Laste ned ppt "High flow nasal cannula (HFNC) - respirasjonsstøtte til nyfødte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google