Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA"— Utskrift av presentasjonen:

1 URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA
KAN BIG BANG HISTORIEN ETTERPRØVES ?

2

3 VAKUUM QED-VAKUUM QCD-VAKUUM
Thomas Aquinas (1260 AD): Creatio ex nihilo NIELS HENRIK ABEL ( )

4 VAKUUM: INGENTING? GAMLE GREKERE: ”INTET” finnes ikke fordi verden må forklares. ”INTET” kan ikke forklares. Heller er det slik at verden er full av ”noe”. PLENUM. Parmenides (450 B.C.), Demokrit (400 B.C.), Platon ( ), Aristoteles ( ), ”Horror vacuui”. Nyplatonistene, Plotin ( ), hevdet at ikke-væren er ikke absolutt intet, men inneholder alt, materiepartikler er en mulighet som kan realiseres. Moderne ideer om fysiske felter og materielle partikler hviler i nyplatonsk tenkning.

5 Og jorden var øde og tom, det var mørke over de store dyp, og Guds ånd svevede over vannene.
Første Mosebok 1. Kapitel og 2. vers

6 Akseleratorsystemet i CERN ved Geneve består av flere under- jordiske ringer. Her passerer partiklene grensen mellom Sveits og Frankrike noen tusen ganger i sekundet. LHC

7 HVORDAN KAN VI STUDERE DET ALLER MINSTE?
HVORFOR BEHØVES STØRRE AKSELERATORER DESTO MINDRE OBJEKTET ER?

8 Hvordan skal vi bestemme bordbenenes
form og antall hvis vi ikke kan kikke inn under duken? En måte er å trille kuler under duken og observere sprednings- mønsteret. Slik kan vi også finne atom- kjernens form ved å bombardere den med høyenergetiske elektroner. Etter at trillingen er avsluttet kan vi teste det funne resultatet ved å ta vekk duken. Det kan vi ikke gjøre med atomkjernen. Det eneste vi kan gjøre er å trille enda flere ”kuler”.

9 To enkle systemer kolliderer
front mot front. Hva skjer deretter? Et ganske overraskende resultat av jordbærkollisjonen. Slike over- raskelser får vi hele tiden i partikkelfysikkeksperimenter.

10 Den aller minste byggestenen er
kvarken. De ble dannet i Big Bang i kollisjoner mellom gluonene. Kvarkene ble oppdaget inne i protonet under beskytning av protonene med svært energirike elektroner.

11 BARYON = KVARK + KVARK + KVARK
HADRONER MESON = KVARK + ANTIKVARK

12 EN SKAPELSESHISTORIE

13 I vår tids mytologi skjedde
skapelsen for 13.7 milliarder år siden. Råstoffet var gluoner og kvarker som ble dannet i Urvakuumet.

14 Heisenbergs uskarphets-
relasjon gjør at vi kan ha elektroner og positroner eksitert parvis i et QED- vakuum. Parene vil bare ha kort levetid som ”skum på en usynlig sjø”.

15

16 FORDI URVAKUUMET ER USTABILT FYLLES DET ØYEBLIKKELIG MED GLUONER.
Det skapes like mye Det skapes like mye anti-materie som materie.

17 Niels Henrik Abel og partikkel- fysikken
Hvorfor deler vi fysikkteorier i to klasser: abelske og ikke-abelske teorier?

18 Niels Henrik Abel, Tusenvis av referanser til Niels Henrik Abel i fysikkpublikasjoner. Hvorfor? Partikkelfysikk var ikke ”oppfunnet” på Abels tid. Den berømte publikasjonen øverst til venstre fikk Nobelprisen i 2004.

19 KAN VI GJENSKAPE BIG BANG?

20 Vi kan ikke trykke hele Universet
sammen for å kunne etterprøve Big Bang hypotesen, men vi kan ta atomkjerner og kryste dem for å se om kvarker og gluoner, selve Urstoffet,frigjøres når trykket og temperaturen blir høye nok. Komprimeringen av atomkjerner kan gjøres ved å la store atom- kjerner som bly eller gull kollidere frontalt med lyshastigheter. Vi

21 I voldsomme kollisjoner
mellom atomkjerner gjentar vi i liten skala prosessene som fant sted for 13.7 milli- arder år siden. Kanskje kan vi finne den sorte materien?

22 Brookhaven National Laboratory, Long Island, New York

23 Studenter arbeider med oppstilling av eksperimentet.

24 I hver kollisjon mellom atom-
kjernene nydannes noen tusen partikler. Dette er budbringerne fra kollisjonen og må sorteres, analyseres og beskrives med teoretiske modeller. Bare slik kan vi vite om vi har lykkes med å lage Urstoffet fra Universets fødsel.

25 Akseleratorsystemet i CERN ved Geneve består av flere under- jordiske ringer. Her passerer partiklene grensen mellom Sveits og Frankrike noen tusen ganger i sekundet.

26 I ÅR 2009 STARTET EN NY ÆRA LHC-ringen ligger 100 m under jordoverflaten. Eksperimentene har startet i 2009.

27 I ALICE detektoren vil atomkjerner av bly kollidere med lysfarten
I ALICE detektoren vil atomkjerner av bly kollidere med lysfarten. I bare en kollisjon dannes det opp til partikler. Å registrere så mange partikler krever et svært avansert detektor- og data-system.

28

29 NOEN GANGER OVERRASKER EKSPERIMENTENE OSS!!

30 En hvit dverg fotografert
av Hubble-teleskopet. Slik går det vår sol om 4.5 milliarder år.

31 Augustin, (350-430), Bok 10 Jeg nevner nå en farligere fristelse..
..en trang til å erfare og finne ut… ..menneskene vil undersøke naturen uten å ha bruk for denne viten; de vil vite bare for å vite…


Laste ned ppt "URSTOFF – VAKUUM KVARK-GLUON PLASMA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google