Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10.Trondheim Speidergruppe

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10.Trondheim Speidergruppe"— Utskrift av presentasjonen:

1 10.Trondheim Speidergruppe

2 Historie Stiftet i 1928, og har stolt historie gjennom 83 år
Er en gammel guttetropp derav navnet 10.Trondheim (ikke Trondheim 10). Gutte- og jenteforbundet ble slått sammen i 1978, andelen jenter var veldig lav, og jentene gjorde ikke inntog i gruppa før ved nystart på Kalvskinnet skole i 1994. Gruppa var i praksis død i 1992/1993 og mange av de gamle tradisjonene forsvant da. Gruppa har siden den gang hatt en medlemsmasse på ca speidere/ledere

3 Historie Fikk disponere eget speiderhus i 2007 etter å ha hatt tilhold på Kalvskinnet og senere Singsaker skole siden 1994 Opprettet stiftelsen Frydenbergvegen 23 og tok formelt over huset i 2008 50 stk.registrerte medlemmer pr.22/08-11

4 Norges Speiderforbund (NSF)
Daniel har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta 4

5 Sør Trøndelag Krets Daniel har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta
5

6 Norges Speiderforbund
Ca speider 14 grupper/ 7 Trondheim Tot: ca 350 speidere Andre kretser tot: 22 Sør-Trøndelag Krets 10.Trondheim speidergruppe Andre grupper tot: 150 Gruppeleder/Gruppeledelse Tropp Aspiranter Flokk Roverlag/XTRL Troppsleder Flokkleder Roverlagsleder Aspirantleder Førerpatruljen Fra videregående Aspirantpatrulje Hver høst for 5. klasse Taes opp på juletur Flokken 3. – 5. klasse Peff Ass Peff Ass Peff Ass 6

7 Oppbygging av XT Gruppeledelsen Roverlag/ledere Stiftelsen Frydenbergveien 23 Førerpatruljen (peff og ass) Troppen ( klasse) Patrulje Aspirantene (5. klasse) Flokken (3.-4. klasse) Jeg savner komiteene som skal komme etter møtet. Legg inn ungdomskole på førerpatrulje 7

8 Økonomi Kontingent sendes ut fra NSF og beregnes ut ifra listene vi sender inn pr 1.desember.Forfall i Mars. Nye speidere høst betaler 600,- Vi melder ikke inn speidere før det er gått noen møter ! Denne ligger på kr 2150 ,- Av dette går kr 500 ,- til NSF, ca kr 300,- til kretsen og resterende til gruppa I denne summen ligger obligatorisk forsikring og bladet Speider ca 10 ganger i året (pr post). Kr 1350,- til gruppa dekker løpende utgifter (strøm), innkjøp av telt, tau, pulk, samband, gps og annet utstyr. Aktive ledere betaler ikke kontingent til gruppa, men betaler til NSF og krets.(600,-) Det opereres med søskenmoderasjon. Spesielle utgifter som f.eks klatring, bowling, leie av buss, pirbadet, dyre turer osv.dekkes ikke av kontingenten. Vi opererer derfor med turkontingent/egenandel ved enkelte arrangement. Daniel skal sjekke halvårskontingenten

9 Flokken Første møte med speideren (fra.3 klasse)
Vil ha mest mulig lekbetont læring. Få gode opplevelser med hverandre og i friluft. Foreldre må hjelpe til med møter og turer. Overnattingsturer, dagsturer og (ute)møter 10-20 speidere med minimum 2 faste ledere Tonje har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta 9

10 Aspirantene Aspirantene er de som går høst semesteret i 5.klasse.
Aspirant periode er fra skole start til juleturen i desember, hvor aspiranten vil bli tatt opp som speider i troppen. Aspirantene vil bli i en egen patrulje med tett samarbeid med troppen. Dette er ment som en periode som skal forberede speiderne på troppslivet. I år har vi, foreløpig, en aspirant patrulje med ca.14 speidere Marius har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta 10

11 Troppen Troppen består høsten 2012 av tre patruljer med speidere i klassen. Vi har i dag ca.20 speider i troppen. Målet for høsten er å få patruljene til å fungere bra, slik at patruljene ønsker å ha patruljemøter og patruljetur på egen hånd. Vi starter høst semesteret med en førerpatruljetur får å finne ut hva peff og ass mener skal til får å få patruljen til å fungere bedre. Patruljene skal ha 3 – 5 patruljemøter i løpe av høsten. Patruljene bør ha 1 patruljetur i løpe av høsten. Foreldre til peff må hjelpe til med å organisere og planlegg patrulje aktiviteten med sine speidere. Speiderne skal selv rydde i utstyret etter tur. (etter turmøter) Patruljene har ansvaret for, rydding, tørking, og vasking av utstyr etter bruk. Passer også på sin egen patruljekasse. Marius har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta

12 Tur Vi prøver alltid å variere hva vi gjør på tur og hvor vi drar.
Noen ganger har vi tematurer som blodtur, escape, lan, indianertur, 63 grader nord, snøhuletur og JOTA-tur blant annet. Overnatting kan skje i hytte, i gapahuk, i telt, i lavvo eller under åpen himmel. Årstid og værforhold bestemmer overnattingsforhold. Flokken er stort sett inne. Det er viktig å melde eventuelt fravær på tur (også på møter) da materiell, utstyr og mat handles inn etter antall speidere. Vi kommer til å jobbe videre med leirområde i Bratsberg. Dit blir flere av møtene og muligens en tur holdt.

13 Terminliste Flokkteamet skal utarbeide sin i fellesskap
Aspirantene følger i stor grad troppens Førerpatruljen skal være svært delaktig i troppens utformelse av terminlista Legges opp etter eksterne datoer, speidernes ønsker, tidligere erfaringer og muligheter Både fellesaktiviteter og delte aktiviteter ut i fra enhetene Tonje har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta 13

14 Historiske leirer Leirer som gruppa har vært med på siden 1989
1989 Landsleir Skaugum 1991 Kretsleir Roan 1993 Gruppeleir med Trondheim 8 Aunøya 1994 Kretsleir Oppdal 1997 Landsleir Austrått 1998 SPOVALGRE Torsvollen Røros 1999 Kretsleir Velledalen 2000 SPOVALGRE Femø (Danmark) 2001 landsleir Urban Fredrikstad 2002 Gruppeleir Skårøya 2003 SPOVALGRE (Sverige) 2004 Gruppeleir Sori (Italia) 2005 Landsleir Eidskog 2006 Gruppeleir Oppdal (Øverhaugen) 2008 Kretsleir Ytterøya (KFUM/KFUK) 2009 Landsleir Åndalsnes 2010 SPOVALGRE Baunefjord (Danmark) 2012 eXpedition Trollheimen (Gruppeleir Øverhaugen) 2013 Landsleir Ganske Imponerende Stavanger (6-13.Juli) Tonje fyller inn Verdenspeiderleirer også

15 Leir Mest positive opplevelsen for de fleste speiderne
Fra gruppeleir til Jamboree. Tonje har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta 15

16 Roverlag/ledere Speidere etter videregående Har ansvaret for å drive
speideraktiviteten i gruppa Frivillig arbeid Muligheten for kursing og videre læring Gode opplevelser og relasjoner mellom lederne gir positiv smitteeffekt til speiderne Tonje har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta 16

17 Stiftelsen Driver huset i Frydenbergveien 23 for speidergruppa 10. Trondheim Har nå inngått langsiktig leiekontrakt med barnehagen, som igjen gir speiderne lite arbeid med huset Har ikke noe direkte og gjøre med speiderne, men er der for speiderne Består av 5 personer (som pekes ut av foreldreforeiningen) Geir har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta. Daniel har ansvaret hvis Geir ikke kan

18 Utstyr Påstand: Riktig turutstyr bestemmer om det blir en bra eller dårlig tur ! Bra turutstyr koster ofte ikke mye mer enn ”dårlig” utstyr, men har ofte mye lengre levetid. Er dere usikre på hvilket utstyr som er bra, kan dere ta kontakt med lederne. Anerkjente sportsbutikker gir ofte gode råd. Gode sko som passer til årstidene er viktig. Det er viktig at sekken passer til barnet. Sovepose og lignende kan ligge på utsiden av sekken, men helst på innsiden. Løse poser utenpå sekken er fyfy ! En utendørs vår-/sommer- og høstpose bør ofte ha en komforttemp på -5’C. For overnatting utendørs vinterstid kreves en god vinterpose og bra liggeunderlag. Ull er gull ! Marius har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta 18

19 Speiderdrakten 19

20 Merkeplassering Forbundsmerket NSF - Venstre skjorte lomme, midt på lommefolden. Enhetsmarkering - På speiderskjerfet med det innbroderte kompasset i bunnen. WAGGGS - Verdensmerke for jenter. Venstre overarm på skjorte, 4 cm under skuldersøm. WOSM - Verdensmerke for gutter. Venstre overarm på skjorten, 4 cm under skuldersøm. Gruppebånd - Over høyre lomme på skjorta, rett over lommeklaffen. Kretsmerke - Over høyre lommeklaff på skjorta. ’ Norges – merket - Syes over gruppebåndet over høyre lomme på skjorta. Deltagermerket - Kan brukes spesielle deltagermerker for bl.a. landsleirer osv. Kan brukes inntil ett år. Venstre arm, 4 cm under verdensmerket. Patruljemerker (flokk og tropp) - Med spissen ned, 1,5 cm over venstre skjortelomme i forlengelse med lommens ytterkant. Utfordringen - Rett over venstre brystlomme. Programmerker - På høyre overarm, 4 cm under skuldersømmen. Merkene syes på slik at de former en omvendt ”V”. Fordypningsmerkene - Inntil 6 merker og ”6merkers” merke på høyre overarm, 10 cm under skuldersømmen, 1 cm mellom merkene. Merkesnorer - Bæres rundt høyre arm på speiderskjorten. Patruljeførerstriper/assistentstriper - Patruljeførerstripene parallelt med lommefolden, midt på feltene, assistentstripen på høyre side av lommefolden. Stripene plasseres slik at spissen på hakene står nedover. Peffkursmerke - Syes utenpå nedre del av patruljeførerstripen. Merket for Peffkurs 1syes utenpå høyre stripe og Peffkurs 2 utenpå venstre stripe. 20

21 Begrep Gruppetur: Turer hvor hele gruppa dra på tur sammen (leder, tropp og flokk) Troppstur: Turer får bare troppen og noen ledere Peff: Er patruljens leder, kalt patruljefører. Han / hun har ansvaret for patruljen på patrulje aktiviteter. Den viktigste oppgave til Peffen er og være bindeleddet mellom patrulje og troppsledelse på tur og møter. Ass: Er patruljeførerens assistent, han / hun skal hjelpe til med holde orden på patruljen. Evt. være peff om peffen er borte på møte eller turen. Leir: Er en større tur som varer over lenger tid enn ei vanlig helga tur, gjerne 4 – 14 dager. På en leir er det ofte flere grupper som samles også gjerne hele forbundet på landsleir. Osv. Førerpatrulje: Er troppsstyret, de har som oppdrag å finne ut hvor og hva troppen skal holde på med på turer og møter. Førerpatruljen er også på noen møter og turer hvor vi gjør spennende aktiviteter. Førerpatruljen består av alle peffer og asser i patruljene i troppen + troppsleder og troppslederassistent. Patrulje: Er en gruppe med speidere som fungere som et tema / lag på møter og turer i troppen. Patruljen har egen ledelse (Peff og Ass) som har kontakten med troppsleder på troppsaktiviteter. Patruljetur: En tur for patruljen. Det er patrulje med foreldre som planlegger og arrangere turen får patruljen. Marius har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta 21

22 Formål Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. Gruppas formål: Skape selvstendige og ansvarsfulle speider som bidrar til å skape et felles skap i gruppa, som gjør at vi vil / ønsker å dra på turer og leirer sammen. Marius har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta 22

23 Forelderengasjement Gruppa er helt avhengige av engasjerte foreldre. Det finnes oppgaver for alle foreldre og gruppe går ikke rundt uten din hjelp ! Flokk foreldre må regne med å hjelpe til på møter og turer. Troppsforeldre må regne med å hjelpe til i forelderforening/stiftelsen/økonomi/dugnader osv. Daniel har ansvaret her. Fyll ut med ønsket fakta 23

24 Forelderforening Overordna ansvar Praktiske oppgaver Planlegging
Dugnader Rekruttere til stiftelsen Økonomi

25 Logistikk Husdrift (vasking og rydding) Utstyrsbehanding Innkjøp
Organisering for innkomst av midler til for eksempel leir Være tilgjengelig når de andre gruppene ber om det

26 Flokken Flokkmøter Flokkturer
3 faste personer og gjerne flere hjelpere

27 Økonomi Betale regninger Føre et enkelt regnskap Nettbank

28 Stiftelsen Møter i forhold til stiftelsen Frydenbergveien 23


Laste ned ppt "10.Trondheim Speidergruppe"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google