Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Helseetaten. Oslo kommune Helseetaten En god munn- og tannhelse er en viktig forutsetning for god generell helse, god ernæring og trivsel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Helseetaten. Oslo kommune Helseetaten En god munn- og tannhelse er en viktig forutsetning for god generell helse, god ernæring og trivsel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Helseetaten

2 Oslo kommune Helseetaten En god munn- og tannhelse er en viktig forutsetning for god generell helse, god ernæring og trivsel.

3

4 I Norge finnes det omtrent 70.000 personer som lider av en demenssykdom. Med stigende levealder øker andelen gamle personer i befolkningen. Derfor anslår man at antallet demente vil fordobles i løpet av de neste 20 år. Omtrent halvparten av alle med demens er på sykehjem

5 Kjernesymptomene er bl.a. Svekkelse av hukommelsen som fører til nedsatt evne til å fungere i hverdagen. Konsentrasjonsvansker Nedsatt evne til planlegging Problemer med enkle hverdagshandlinger som f.eks. tannpuss og påkledning. Det er viktig at den demente har faste rutiner. Tannpuss morgen og kveld, men for noen er det kanskje best å pusse tenner/proteser midt på dagen

6 Følgende råd kan være til hjelp. • Prøv å innta en varm, omsorgsfull holdning • Vær tålmodig, ikke mas. • Vær fleksibel, det er vanligvis mange måter å løse problemer på. • Involver personen med demens i dagligdagse aktiviteter.. • Unngå kritikk, understrek det positive, det personen med demens mestrer. • Gi personen følelsen av å være viktig og til nytte. • Unngå for mange alternativer. Si ”nå er det frokost” i stedet for ”vil du ha frokost?” • «Nå skal jeg hjelpe deg med å pusse tenner» i stedet for «vil du ha hjelp til tannpuss?»

7

8

9 l Oslo kommune Helseetaten Rengjøring av proteser Dårlig rengjorte proteser gir såre slimhinner og disponerer for soppinfjeksjoner. Lukt kan også være et problem. Proteser skal rengjøres hver dag ! Rensetabletter (Corega Tabs) kan brukes, men erstatter ikke renholdet. Protesen kan ligge tørt om natten.

10

11 Oslo kommune Helseetaten Gnagsår fra proteser Gnagsår fra proteser er ikke uvanlig. Dette kan oppstå ved * Munntørrhet * Ved innsetting av nye proteser * Som følge av endringer i munnen. Tannlege må kontaktes.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Oslo kommune Helseetaten Behandling av pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Tillit skapende tiltak skal forsøkes først ! Eksempler på tillitskapende tiltak: Kjennskap til pasienten Tilvenning og kommunikasjonsform Veiledning av helsepersonell Helhetlig tenkning – gjenkjennelig for pasienten Kartlegging av årsaker til at pasienten gjør motstand Bruk god tid når mulig, gi inntrykk av god tid også i hastesituasjoner Informasjon Samarbeid med pårørende Alle slike tiltak skal dokumenteres i journalen !

22 •www.helsedirektoratet.nowww.helsedirektoratet.no Når det besluttes bruk av tvungen helsehjelp, skal det treffes et særskilt vedtak om dette. Helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen treffer vedtaket. Dersom det dreier seg om alvorlige inngrep, skal det søkes råd hos annet kvalifisert helsepersonell før vedtaket treffes. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet. Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder så langt de passer. Oslo kommune Helseetaten

23 Oslo kommune Helseetaten Sammen får vi det nok til. Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Oslo kommune Helseetaten. Oslo kommune Helseetaten En god munn- og tannhelse er en viktig forutsetning for god generell helse, god ernæring og trivsel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google