Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehuset Innlandet i dag  6 somatiske sykehus  2 psykiatriske sykehus  5 distriktspsykiatriske sentra  2 lokalmedisinske sentra  Fordelt på flere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehuset Innlandet i dag  6 somatiske sykehus  2 psykiatriske sykehus  5 distriktspsykiatriske sentra  2 lokalmedisinske sentra  Fordelt på flere."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Sykehuset Innlandet i dag  6 somatiske sykehus  2 psykiatriske sykehus  5 distriktspsykiatriske sentra  2 lokalmedisinske sentra  Fordelt på flere titalls adresser

3 Utfordringer ved dagens struktur •Faglig (behov for robuste fagmiljø, pasientvolum) •Ikke fleksibelt for medisinskfaglig utvikling og faglige krav •Åpningstid/bemanning/arbeidstidsordninger •Økonomisk •Funksjoner fordelt geografisk Gevinsten ved å ha mange akuttenheter i Innlandet må avveies mot gevinsten ved å kunne samle kompetanse og medisinskteknisk utstyr som bidrar til å heve kvaliteten

4

5 Faglige kvalitetskrav og ressurstilgang vil tvinge frem endringer uansett!

6

7 2010 – Høringsdokument: ”Mål, premisser og utfordringer” -Føringer fra HSØ (styresak 108/2008) -Sykdomsutvikling -Faglig utvikling -Tilgang til kompetanse -Økonomisk bærekraft  Definerte utfordringsbildet

8 Utfordring 2010: Mål, premisser og utfordringer Ca. 120 høringsuttalelser Styrevedtak  Behov for endring Hovedretning 2012: Strategisk fokus 2025 Over 150 høringsuttalelser Styrevedtak  Hovedsykehus Delstrategier 2013: Utviklingsplaner Høring vår/sommer 2013 Prehospitale tjenester Hab/rehab Psykisk helsevern Desentraliserte tjenester Helhetlig prosess

9 Blant instansene som ønsket scenariet 3: Hedmark fylkesting Oppland fylkesting Legeforeningen i Hedmark Legeforeningen i Oppland NSF Oppland NSF Hedmark NSF i Sykehuset Innlandet Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet Kreftforeningen Forbehold og forutsetninger knyttet til tilslutningen Noen kritiske kommentarer (lengre avstander, stordriftsulemper m.m.)

10 ’ ’Styret ser på dette scenariet som den mest bærekraftige sykehusstrukturen på lang sikt, og den strukturen som vil ha best forutsetning for å sikre pasientene et helhetlig faglig tilbud av høy kvalitet.’’ Historisk vedtak

11 Delstrategier 2013: Utviklingsplaner Høring vår/sommer 2013 Prehospitale tjenester Hab/rehab Psykisk helsevern Desentraliserte tjenester Helhetlig prosess

12 Samfunnsanalyse – hvordan vil et hovedsykehus utvikle Innlandet?

13 Hvorfor er et hovedsykehus riktig for Innlandet?

14

15

16

17

18

19

20 Styrker prehospitale tjenester  Ambulanse og luftambulanse  Både behandling og transport  Forsvarlig reisetid  Lokalisering av ambulanser viktigere enn sykehusstruktur  Skaper nærhet, tilgjengelighet og trygghet

21 …mest bærekraftige sykehusstrukturen på lang sikt … et helhetlig faglig tilbud av høy kvalitet


Laste ned ppt "Sykehuset Innlandet i dag  6 somatiske sykehus  2 psykiatriske sykehus  5 distriktspsykiatriske sentra  2 lokalmedisinske sentra  Fordelt på flere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google