Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flere reiser med Ruter God trafikkvekst og økt markedsandel 1 2010:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flere reiser med Ruter God trafikkvekst og økt markedsandel 1 2010:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flere reiser med Ruter God trafikkvekst og økt markedsandel 1 2010:

2 2 Trafikkutvikling

3 208 Oslo 62 Akershus 271 Ruter totalt 2010 2009 197 59256 Endring+ 5,5%+5,8% + 5,5 % Antall reiser Millioner påstigninger

4 Trafikken på de ulike transportmidlene 2010 Buss 119 mill. målt i antall påstigninger, sum Oslo og Akershus Metro 76 mill. Trikk 45 mill. Tog 26 mill. Båt 4,2 mill. 2009 110 mill. 74 mill. 43 mill. 26 mill. 4,1 mill. Endring + 8,8 % + 2,2 % + 5,6 % +1,6 % +2,5 %

5 Kollektivtrafikk/biltrafikk/befolkningsvekst

6 Økt markedsandel Kollektivtrafikkens andel i % av alle motoriserte reiser

7 Kollektivtrafikken vokser fortsatt i Oslo

8 Økt markedsandel også i Akershus

9 Utvikling i billettyper

10 Andel kontrollerte passasjerer med gyldig billett

11 Regularitet Andel planlagte avganger som ble kjørt

12 Befolkningens tilfredshet med kollektivtilbudet Utvalg: 6000 / år (befolkning) Skala 1:5

13 Fortsatt høy kundetilfredshet Høyest score i Akershus Utvalg: 30 000 / år (reisende) Skala 1:5

14 Kundetilfredshet for ulike transportmidler

15 Elektronisk billettering

16 Elektroniske billetter avløser papirbillettene 365 300 aktive elektroniske reisekort (uke 5 2011) Tilgjengelige elektroniske billettprodukter:  30-dagersbillett  7-dagersbillett  24-timersbillett  Enkeltbillett for Oslo (Reisekort og Impuls)  Flexikort for Oslo  Skolebilletter

17 Sterk vekst i antall aktive kort

18 Totalt antall utstedte kort 20102011

19 Fordeling papir / elektronisk

20 Økonomi Omsetning på 5,3 mrd kroner Positivt resultat på 5-10 mill kroner Billettinntekter som budsjettert God kostnadskontroll

21 Inntekter 2010 Billettinntekter – økt med 5,2 % fra 2009 (prisendring 3 %) Tilskudd fra Oslo og Akershus på samme nominelle nivå som i 2009


Laste ned ppt "Flere reiser med Ruter God trafikkvekst og økt markedsandel 1 2010:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google