Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester
Paul Chaffey, Abelia

2

3 Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland
Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere enn før? Hva er det med IT som gjør at vi flytter ut til India og Kina? Er outsourcing egentlig et problem eller en mulighet? Hva kan vi gjøre med næringspolitikken for å lykkes bedre i den globale konkurransen?

4 Norge: Rikt, dyrt og kaldt
Verdens beste land å bo i (UNDP) Store utgifter til offentlige tjenester som utdanning, helse og omsorg Høye lønnskostnader, høyt prisnivå og høye skatter Bedriftene må investere i kunnskap og teknologi Lavkostproduksjon og tjenester flyttes ut

5 To konsekvenser av å være et høykostland:
Industrien erstatter arbeidere med teknologi og produserer større verdier med færre ansatte Kunnskapsintensiv tjenesteproduksjon passerer snart industrien i antall sysselsatte

6 Fra Statfjord til Snøhvit
Tre store plattformer med 620 personer på jobb Har produsert olje og gass for over 1000 mrd kroner Verdensledende teknologi på 70-tallet Snøhvit: Første utbygging uten installasjoner på overflaten Fjernstyring fra landanlegg 140 km unna Verdensledende teknologi på 2000-tallet

7 Nye tjenester, nye markeder, nye utfordringer
Nye konsumenter i Asia, Øst Europa, Afrika og Latin Amerika Større behov for kunnskap om kultur, språk og historie Behov for tverrfaglig kompetanse Behov for medarbeidere som kjenner de lokale forholdene

8 Globaliseringen gjør verden ”flat”
: Berlinmurens fall skaper en verdensøkonomi : Netscape går på børs og vi går inn i en nettverksøkonomi Work flow software, SOA, web-services, business on demand Y2K og dot.com kollapsen skapte outcourcing til India : Kina blir med i WTO – utflagging og prisfall Wall-Mart, Ikea, Dell og UPS lager nye logistikkjeder : Google – en milliard søk om dagen Trådløshet, mobilitet og konvergens

9 Hva er det som gjør at it-arbeidsplasser flytter ut?
Det er plass til noen innovatører som investerer tungt i FoU og satser på å alltid ha de mest avanserte produktene og tjenestene Endringstakten er rask og veien fra innovasjon til hyllevare og videre til standardisert tjeneste er kort IT har en enestående evne til å fjerne konkurransefortrinn gjennom standardisering og forenkling. For kundene blir it noe som bare er der og som må anvendes på en smart måte. IT-næringen er offer for sin egen suksess. Bedriftene må velge om de skal investere langsiktig i FoU og innovasjon eller tilby gode nok produkter til lavest mulig pris.

10 Abonnere på web-tjenester i stedet for å kjøpe egne it-systemer og egen programvare?
Alle virksomhetsdata ligger lagret hos leverandøren Hvorfor outsource til India når du kan oursource til kunden?

11 Tre viktige ting om India og Kina:

12 Tre modeller for outsourcing fra Norge til India:
Via internasjonale it-konsulenter og programvareleverandører som HP, IBM, Oracle, Accenture Via Indias ledende full-service leverandører (Wipro, Tata og Infosys) Nyetablering av bedrifter der virksomhet i India er del av forretningsmodellen

13 Tiltak 1: En mer robust kunnskapsinfrastruktur
Satsing på spissmiljøer som er ledende internasjonalt Verdensledende infrastruktur for eksperimentell forskning på noen få utvalgte områder Rammevilkår for norske forskningsinstitutter som er minst på linje med andre land. Legge til rette for økt import av arbeidskraft

14 Tiltak 2: Bedre virkemidler for mer FoU i næringslivet
Utvidelse av i SkatteFunn slik at store bedrifter får et sterkere insentiv til å forske Større og mer spissede tematiske FoU-satsinger, blant annet ”Trådløs Framtid” Mer brukerstyrt forskning Styrking av kundedrevet FoU (IFU/OFU-kontrakter) Stimulere deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid

15 Tiltak 3: Hjelp til å finne og utvikle nye kunnskapsarbeidere
To store grupper som kan bidra til å fylle gapet: Voksne som er i jobb Voksne som er utenfor arbeidsmarkedet Både bedriftene, staten og hver enkelt har et ansvar Flytt penger fra trygd og til kompetanseheving De offentlige virkemidlene er sektorisert De private skolene har en nøkkelrolle


Laste ned ppt "Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google