Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 11 Hovedstyremøte 23. januar 2008. Norges Bank 22 Hovedstyrets strategi  Styringsrenten bør ligge i intervallet 4¾ - 5¾ prosent i perioden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 23. januar 2008. Norges Bank 22 Hovedstyrets strategi  Styringsrenten bør ligge i intervallet 4¾ - 5¾ prosent i perioden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 11 Hovedstyremøte 23. januar 2008

2 Norges Bank 22 Hovedstyrets strategi  Styringsrenten bør ligge i intervallet 4¾ - 5¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 13. mars 2008, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser. Når vi har et inflasjonsmål, følger det at vi vil være vare for virkningene på kronekursen av økte renter når prisstigningen er lav. Pengepolitisk rapport 3/07 – Konklusjoner

3 Norges Bank 3 30% 50% 70% 90% Produksjonsgap Underliggende inflasjon (KPI-JAE) Styringsrente Inflasjon (KPI) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Referansebanene i Pengepolitisk rapport 3/07 Prosent. 1. kv. 2005 – 4. kv. 2010

4 Norges Bank 4 Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 2). Anslag fra PPR 3/07 (stiplet). Tolvmånedersvekst. Prosent 1) KPI justert for avgifter og uten energivarer 2) Norges Banks beregninger

5 Norges Bank 55 Kilde: Statistisk sentralbyrå Vektet median KPI-JAE 20 prosent trimmet snitt KPI Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – desember 2007

6 Norges Bank 6 KPI-JAE Høyeste og laveste månedsvekst i perioden 1999 – 2006 og månedsvekst i 2006 1) og 2007. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Høyeste månedsvekst Laveste månedsvekst 2006 Gjennomsnitt 2001-2006 2007 1) Januar 2006 er justert for lavere barnehagesatser

7 Norges Bank 7 Innenlandske leveringssektorer i KPI-JAE Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2004 – desember 2007 Tjenester med lønn som dominerende kostnadsfaktor (7 %) Norskproduserte konsumvarer (24 %) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Andre tjenester (18 %) Husleie (20 %)

8 Norges Bank 88 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Arbeidsmarkedet 1) Omleggingene av AKU har gitt brudd i tidsserien mellom 2005 og 2006 AKU Registrerte ledige Sysselsetting Antall tusen personer Arbeidsledighet Prosent. Sesongjustert AKU 1)

9 Norges Bank 9 Registrerte sysselsatte fra nye EU-land Antall personer i tusen. Januar - desember 2007 Befolkningsvekst og nettoinnflytting i Norge Antall i tusen Befolkningsvekst Nettoinnflytting Kilder: Statistisk sentralbyrå og Sentralskattekontoret for utenlandssaker

10 Norges Bank 10 Utstedte trygdenummer (social security) til personer fra nye EU-land Antall personer i tusen. Januar - oktober 2007 Befolkningsvekst og nettoinnflytting i Irland Antall i tusen Befolkningsvekst Nettoinnflytting Kilder: Central Statistics Office Ireland og Department of Social and Familiy Affairs

11 Norges Bank 11 Varekonsumindeksen Volum. Sesongjustert. Januar 2005 – november 2007 Kilde: Statistisk sentralbyrå 11

12 Norges Bank 12 Regionale boligpriser Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2006 – desember 2007 Hedmark Agder Hele landet Akershus RogalandHordaland Trøndelag Nord-Norge Oslo Vestfold Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, FINN.no, ECON Pöyry, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

13 Norges Bank 13 Boliglånsrente Pengemarkedsrente Styringsrenten, pengemarkedsrente 1) og bankenes utlånsrenter på nye lån 2) Prosent. 2. juli 2007 – 21. januar 2008 Kilder: Norsk familieøkonomi AS og Norges Bank 1) Tremåneders NIBOR (effektiv) 2) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60% av kjøpesum med flytende rente. Tall for de 20 største bankene, vektet etter markedsandeler Styringsrenten

14 Norges Bank 14 Kilder: Consensus Economics, IMF og OECD Lehman Brothers Consensus Forecast Ulike anslag for BNP-vekst i USA for 2008 Prosent. August 2007 – januar 2008 Goldman Sachs JP Morgan Morgan Stanley Merrill Lynch IMF 1) Anslag fra OECD fra EO 81, mai 2007 og EO 82, desember 2007, markert med grå prikker OECD 1)

15 Norges Bank 15 Boligmarkedet i USA Januar 1959 – desember 2007 Kilder: Reuters (EcoWin) og Norges Bank Byggetillatelser 1) (venstre akse) Igangsetting 1) (venstre akse) Case Schiller -prisindeks 2) (høyre akse) 1) Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner 2) Prisindeks for 10 storbyer. Tolvmånedersvekst. Prosent Millioner Prosent

16 Norges Bank 16 Arbeidsledighet og sysselsettingsvekst i USA Ledighet som andel av arbeidsstyrken, sesongjustert. Tolvmånedersvekst i sysselsettingen. Prosent. Januar 1995 – desember 2007 Kilde: Reuters (EcoWin) Arbeidsledighet Sysselsettingsvekst

17 Norges Bank 17 Kilde: Reuters (EcoWin) USA (S&P 500) Japan (Nikkei) Fremvoksende økonomier (MSCI) Norge (OSEBX) Europa (STOXX) Aksjer Indekser, 1. januar 2007 = 100. 1. januar 2007 – 22. januar 2008 17

18 Norges Bank 18 Oljepris (Brent Blend). Spot- og terminpriser. I USD per fat. 1. januar 2003 – 1. desember 2009 21. januar 2008 Kilder: Reuters (EcoWin) og Norges Bank 18 PPR 3/07

19 Norges Bank 19 Råvarepriser på metaller i SDR Indekser, 3. januar 2005 = 100. 3. januar 2005 – 22. januar 2008 Kilder: Reuters (EcoWin), The Economist og Norges Bank Kobber Nikkel Sink Aluminium PPR 3/07 Economists prisindeks for industrimetaller

20 Norges Bank 20 Råvarepriser på matvarer i SDR Indekser, 3. januar 2005 = 100. 3. januar 2005 – 22. januar 2008 Hvete Mais Kaffe Soyabønner Economists prisindeks for matvarer PPR 3/07 Kilder: Reuters (EcoWin), The Economist og Norges Bank

21 Norges Bank 21 Kilder: Reuters og Norges Bank Styringsrenter og terminrenter Prosent. 12. desember 2007 og 22. januar 2008 Norge USA Euroområdet 22. januar 2008 Etter forrige rentemøte (12. desember 2007) Storbritannia

22 Norges Bank 22 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente 1) Historisk og fremover. Prosentenheter. Per 22. januar 2008 USA Euroområdet Storbritannia Norge 2) Sverige 1) Forventet styringsrente er målt ved Overnight indexed swap (OIS) 2) Norges Banks anslag Kilder: Bloomberg, Reuters (EcoWin) og Norges Bank

23 Norges Bank 23 Kredittpåslag i renter på vanlige foretaksobligasjoner 1) Femårs løpetid. Prosentenheter. 10. april 2002 – 22. januar 2008 Kilde: Reuters (EcoWin) USA Europa 1) Obligasjoner med gradering BBB

24 Norges Bank 24 Kilder: Reuters og Norges Bank Markedet 22. januar 2008 Styringsrenten i referansebanen og beregnede terminrenter 1) Prosent. Per 22. januar 2008 1) I beregningen er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng for å gjøre terminrentene sammenliknbare med styringsrenten 24 Markedet 12. desember 2007 Referansebane PPR 3/07

25 Norges Bank 25 Kilder: Reuters og Norges Bank I-44 (venstre akse) Veid rentedifferanse (høyre akse) 12. desember 2007 22. januar 2008 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Tremåneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2010 PPR 3/07 22. januar 2008 Indeks Prosent

26 Norges Bank 26 Hovedstyrets strategi  Styringsrenten bør ligge i intervallet 4¾ - 5¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 13. mars 2008, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser. Når vi har et inflasjonsmål, følger det at vi vil være vare for virkningene på kronekursen av økte renter når prisstigningen er lav. Pengepolitisk rapport 3/07 – Konklusjoner

27 Norges Bank 27 Hovedstyremøte 23. januar 2008


Laste ned ppt "Norges Bank 11 Hovedstyremøte 23. januar 2008. Norges Bank 22 Hovedstyrets strategi  Styringsrenten bør ligge i intervallet 4¾ - 5¾ prosent i perioden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google