Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Operasjonsplanlegging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Operasjonsplanlegging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Operasjonsplanlegging
Ringerike Sykehus HF Torild Foss Aspevoll May Janne Botha Pedersen

2 Målsetting optimalbruk av operasjonsressursene.
Pasienten skal oppleve: bedre forutsigbarhet fastsatt tidspunkt for ø-hjelp elektive pasienter skal opereres som avtalt unngå strykninger rask tilgjengelighet for tjenestene redusert risiko for komplikasjoner Effekter for sykehuset vil være: planlegging av prosessene ut fra faktisk ressurs- og pasienttilgang strukturert planlegging med klare ansvarslinjer års - og kvartalsplanlegging god økonomistyring som ivaretar helhet jevn arbeidsbelastning – gøy på jobb sikre pasienttilgang effektiv utnyttelse av ressursene bedre samhandling god forutsigbarhet i arbeidssituasjonen

3 Hvem har ansvar for operasjonsplanlegging ?
Obligatoriske deltakere: -fagsjef kir/ort/gyn, avdelingsleder operasjon, inntakskontor og ass.avdelingssjef AMS. (Operativt lederteam operasjon) Seksjonsledere sengetun (ved behov) avdelingssjef AMS Hver torsdag – 30 – 45 min

4 Ressursdisponering på bakgrunn av årsplan
Fordeling av operasjonskapasitet Turnusplaner spl. og leger Legenes tjenesteplan mht. opr.aktivitet er definert og tilgjengelig. Endringer med konsekvenser for operasjonsdrift meldes til leder av lederteam.

5 Fordeling av ressurser operasjon
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Team Ort Gyn Tur Kir Tann Ønh. Kir/ Ort-øhj Ønh/ scopier Kir (lett) Kir B MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Kir Ort 8/10 Gyn 5/10 Kir 2/10 Ort 5/10 Ort 8/10 = 8 av 10 dager 2/10 = 2 av 10 dager 5/10 = 5 av 10 dager

6

7 Ukentlig møte 14 dagers intervall
14. dager intervaller Justering – Inntakskontor lager utkast til operasjonsprogram for min. 14. dager. Kritiske faktorer: Ø-hjelp – akutte skader, cancer operasjoner som kommer til i perioden Inngrep avhenging av spesiell operatør – må planlegges lengre enn 14.dager Pasienten ikke utredet til operasjon, ulike vurdering fra lege til lege Utstyrskollisjoner Sengekapasitet med/kir klinikk At planleggingsrutinene ikke blir overholdt Disiplin tjenesteplaner – 1 mnd.

8 Melding til operasjon elektive og innlagte pasienter
Alle elektive og innlagte pasienter som skal settes på operasjonsprogrammet skal meldes til inntakskontoret. Melding til operasjon – ø- hjelps pasienter Melding ø-hjelp: Pasienten meldes til operasjonsavdelingen og til vakthavende anestesilege (call 1500). På dagtid hverdager frem til kl fortrinnsvis direkte til en av anestesilegene som er på operasjonsavdelingen (callingnr fås av koordinator i ”bua”). Ingen pasient settes opp til operasjon uten at ansvarlig operatør er navngitt. Tiltenkt operatør skal informeres av legen som gir meldingen. Operatør skal undersøke og informere pasienten før operasjon. Det er navngitt operatør som er ansvarlig for å rapportere videre til sekundærvakt eller tertiærvakt dersom inngrepet må flyttes over til vakttid. Vakthavende sekundærvakt har ansvar for å informere på morgenmøtet om hvilke pasienter som er meldt til operasjon og som ikke er operert. Ved endring av neste dags planlagte operasjonsprogram, og dersom første planlagte inngrep ikke kan startes pga ø-hjelp, skal tertiærvakt informeres og være ansvarlig for endringen. Ved endringer må anestesilege, vakthavende anestesisykepleier og operasjonssykepleier informeres. Operasjonsavdelingen gir beskjed til intensivavdelingen.


Laste ned ppt "Operasjonsplanlegging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google