Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Postoperative infeksjoner hos levende givere av nyre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Postoperative infeksjoner hos levende givere av nyre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Postoperative infeksjoner hos levende givere av nyre
Marit Helen Andersen og Fanny Bruserud, Transplantasjonskirurgisk sengepost Kirurgisk klinikk Rikshospitalet HF. Nordiatrans 2009 Rikshospitalet HF

2 Disposisjon Bakgrunn Metode Tidligere forskning Resultater
Pasienteksempler Diskusjon Konklusjon Rikshospitalet HF

3 Bakgrunn Levende giver av nyre er friske pasienter som gjennomgår et stort kirurgisk inngrep for å hjelpe et annet menneske til å få et bedre liv. ved Rikshospitalet Randomisert studie for å sammenligne medisinske, økonomiske og pasientrapporterte mål ved laparoskopisk og åpent uttak av nyre. Andersen et al 2007 Data om postoperativ infeksjonsrate i løpet av pasientenes sykehusopphold ble samlet sekundært, og er fokus i denne presentasjonen. Rikshospitalet HF

4 Metode laparoskopisk kirurgi (63) 122 pasienter ble randomisert til
konvensjonell åpen kirurgi (59) Rikshospitalet HF

5 Tidligere forskning Hva påvirker infeksjonsraten hos levende giver av nyre?
kirurg og operasjonsteam fysiske forhold ved operasjonsstue operasjonsmetode operasjonstid pasientkarakteristika som alder, røkere/ikke røkere, BMI infeksjonsprofylakse Montgomery 2005, Zomorrodi 2008 Rikshospitalet HF

6 Tidligere forskning Type infeksjon?
Mest vanlig: sårinfeksjon pneumoni urinveisinfeksjon Patel 2008 Illustrasjon av Aslaug Sødal Myrseth Rikshospitalet HF

7 Tidligere forskning Hyppighet? Internasjonalt Nasjonalt
Montgomery 2005 sårinfeksjon 6,8% Patel 2008 sårinfeksjon 0,4 %, pneumoni 0,2 %, UVI 0,4% Laparoskopisk operasjon Åpen operasjon Brook 2005 sårinfeksjon 3 %, pneumoni 6 % Nanidis 2008 sårinfeksjon 1,9% sårinfeksjon 3,2% Nasjonalt Hartmann 2003 sårinfeksjon 6 %, pneumoni 3,9 %, UVI 6,7 % Rikshospitalet HF

8 Våre resultater Laparoskopisk operasjon Åpen operasjon Sårinfeksjon
Totalt 11 av 122 givere fikk infeksjoner, noe mindre enn i lignende studier Laparoskopisk operasjon Åpen operasjon Sårinfeksjon 2 (3,4%) Pneumoni 1 (1,7%) UVI 2 (3,2%) 5 (8,5 %) Rikshospitalet HF

9 Pasienteksempel 1. Sårinfeksjon
Mann 46 år, røker 6-7 sigaretter daglig. Gjort åpen donor nefrektomi. Utviklet sårinfeksjon og flegmone* baktil i såret 5-6 dager etter operasjon. Diclocilbehandlet* pr os. Nedsatt allmen-tilstand, økende temperaturstigning og smerte, indikasjon for å åpne såret. Gjort drenasje av infisert flankesnitt. Ved fjerning av suturene strømmet rikelig med puss ut. Saltvannsskylling. Bact u.s. viste staphylococcus epidermis. Skifte fra peroral til i.v. antibiotikabehandling. CRP sank fra 80 til 30 i løpet av 3 dager. Re-oppstart PCA 4.postop dag på grunn av sårsmerter. Sykehusopphold (totalt 15 døgn) som følge av blant annet sårinfeksjon. * flegmone = utbredt infeksjon i underhud og bindevev som gir påvirkning av allmenntilstanden * penicillinaseresistent penicillin Rikshospitalet HF

10 Sykepleieplan Rikshospitalet HF

11 Rikshospitalet HF

12 Pasienteksempel 2. Pneumoni
Mann 44 år, røker omlag 10 sigaretter pr dag, gjort åpent uttak av nyre. Temperaturstigning, pasienten sengeliggende og følte seg uvel. Rtg thorax viste venstresidig fortetning forenlig med bronchopneumoni. Behandlet med Amoxicillin* 500 mg x 3 i 6 dager. Sykehusopphold (totalt 12 døgn) som følge av pneumoni. * aminopenicillin Rikshospitalet HF

13 Diskusjon I vår studie av levende giver:
totalt få pasienter som fikk infeksjoner sammenlignet med internasjonal forskning. flest sårinfeksjoner og UVI i gruppen som gjennomgikk åpen operasjon. de som rammes: ubehag og sykdomsfølelse, eventuelt med smerter, dårlig matlyst og forsinket postoperativmobilisering. forlenget rehabiliteringsperiode, eventuelt re-innleggelse. Rikshospitalet HF

14 Diskusjon Profylakse Preoperativ informasjon
Infeksjon påfører pasienten sykdom og ubehag. Hvordan redusere hyppighet? Profylakse Preoperativ informasjon Screening risikogruppe (alder, røkere, BMI) Hygiene Tidlig mobilisering Lungefysioterapi (peep) Sjekklister? Rikshospitalet HF

15 Ny WHO sjekkliste ved kirurgi fra 2008
Rikshospitalet HF

16 Studie: Haynes 2009 (generell kirurgi)
3733 pasienter Sjekkliste ikke brukt 3955 pasienter Sjekkliste brukt Resultatet viste signifikant fall i sårinfeksjoner og komplikasjoner i gruppen der sjekkliste ble brukt. Rikshospitalet HF

17 Etikk Viktige spørsmål:
…..God nok informasjon i beslutningsfasen til potensiell giver om mulige komplikasjoner av det å gi nyre? ….Når donasjon er bestemt: gjør vi nok for å forebygge infeksjon hos giver? Rikshospitalet HF

18 Konklusjon Totalt få pasienter fikk infeksjoner, men disse pasientene er i utgangspunktet friske. Enkle, forebyggende tiltak reduserer trolig infeksjonsraten. Rikshospitalet HF


Laste ned ppt "Postoperative infeksjoner hos levende givere av nyre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google