Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi ønsker å sikre Barn et trygt hjem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi ønsker å sikre Barn et trygt hjem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi ønsker å sikre Barn et trygt hjem
Skolekampanjen NgABU Odd Fellow Ordenen Vi ønsker å sikre Barn et trygt hjem

2 For De mest sårbare barna
20 år etter ratifiseringen av FNs Barnekonvensjon i 1989 har barns situasjon blitt endret til det bedre på mange områder. Samtidig er det ingen grunn til å være tilfreds. Millioner av barn verden over lever i en virkelighet som fratar dem en oppvekst i en omsorgsfull familie og i et trygt hjem. Årsakene til dette spenner fra fattigdom, naturkatastrofer og krig til sykdom, rus og vold i hjemmet. Dette er bakteppet for SOS-barnebyers arbeid for foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg. SOS-barnebyers arbeid er basert på FNs Barnekonvensjon, FNs retningslinjer for barneomsorg utenfor hjemmet og de internasjonale Tusenårsmålene.

3 Sikre barn et trygt hjem
Trygg oppvekst En familie Utdanning Tilhørighet Selvstendighet En god barndom er ingen selvfølge. I en SOS-barneby får barna en familie, de får gå i barnehage og på skole, de får tilhørighet og målet er at de skal bli selvstendige voksne som kan ta ansvar for seg selv og være ressurspersoner i sitt samfunn.

4 Malawi Malawi Ca. 15 millioner mennesker Hovedstad: Lilongwe
Offisielle språk engelsk og chichewa Religion: 80% kristne, 13 % muslimer 90 % lever for under 2 $ per dag 11% har hiv/aids ( dør hvert år som følge av hiv/aids) Malawi Malawi har blitt kalt ”Afrikas varme hjerte” og er utvilsomt et naturskjønt og vennlig land. Dette til tross; Malawi er svært fattig og strever med inflasjon, strenge økonomiske reformer, høy arbeidsledighet, underernæring og kriminalitet. Landet regnes som et av verdens minst utviklede, økonomisk sett. Malawi har de siste årene opplevd flom og tørke som har ført til alvorlig matmangel for mange mennesker. Siden valget av President Bingu wa Mutharika i 2009, har den politiske utviklingen vært mer stabilt, men også litt autoritært siden presidenten har fått mer makt pga. stort flertall i parlamentet og hvor politiet har stor makt. Lilongwe er hovedstad i landet. 80 % av befolkningen i Malawi lever på landsbygda. I FNs utviklingsprogram, som baserer seg på forventet levealder, helse- og utdanningsnivå samt kjøpekraften til husholdningene, ble Malawi rangert på 171. plass av 187 land (2011, Human Development Index). Høy befolkningsvekst preger Malawi, og dette øker presset på den sosiale og økonomiske infrastrukturen i landet. Den gjennomsnittlige inntekten per innbygger er blant den laveste både i Afrika og i verden for øvrig. Hele 52 % av befolkningen på 15 millioner mennesker lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, og hele 90 % lever under den internasjonale fattigdomsgrensen, som er 2 $ dollar per dag (2011, kilde: World Development Report 2011). Forventet levealder og HIV/ Aids Forventet levealder i Malawi er i dag 47 år (for sammenligning: Norge: 81 år). Dette skyldes høy forekomst av malaria, hiv- og aids og kolera. Hiv- og aidsepidemien truer stadig flere mennesker her som i resten av det sørlige Afrika, og 11 % av den voksne befolkningen er smittet av sykdommen (2009, kilde: WHO). Nesten alle familier i Malawi har mistet en slektning som følge av aids og et stort antall barn har mistet enten en mor eller far grunnet aids. For 7,5 % av alle barn i Malawi, 14 år eller yngre, har minst én av foreldrene gått bort. Omsorg for foreldreløse barn i Malawi er en stor utfordring, og det er liten tvil om at det er et sårt behov for SOS-barnebyers prosjekter i Malawi. Økonomi Storparten av befolkningen i Malawi lever i dyp fattigdom. Myndighetene arbeider imidlertid hardt for å bedre helsevesenet og skolesystemet. Grunnpilaren i Malawis økonomi er jordbruk, der omkring 90 % av befolkningen har sitt levebrød. Værforhold er derfor av stor betydning for landets økonomi, og tørke kan føre til alvorlige problemer. De viktigste jordbruksproduktene er mais, tobakk, te, sukkerrør, jordnøtter, bomull, kaffe, hvete, ris, belgfrukter, bønner, peanøtter og maniok. Det dyrkes dessuten bananer, mangoer, papayaer og appelsiner. Malawi har noen få mineralforekomster – bl.a. av uran, kull og bauxitt – men disse har ennå ikke blitt utnyttet. De viktigste varene som importeres til landet er oljeprodukter, maskiner, forbruksvarer, transportutstyr og matvarer, og de mest sentrale handelspartnerne er Sør-Afrika, USA og Japan. Innføringen av demokrati i 1994 førte til en kraftig devaluering av den lokale valutaen. Landet er fullstendig avhengig av økonomisk støtte fra IMF (Det internasjonale pengefondet), Verdensbanken og flere ulike giverland. Folk, kultur og religion Malawis innbyggere stammer fra bantufolket. De største etniske grupperingene er chewa i den sentrale og sørlige regionen, yao, også i sør, og tumbuka i nord. I tillegg bor det en asiatisk og en europeisk minoritet i landet. Det mest utbredte språket er chichewa, mens engelsk er det offisielle språket. Rundt 80 % av befolkningen er kristne, mens 13 % er muslimer. Mange malawiere praktiserer dessuten lokale religioner. Som de fleste afrikanske land, har Malawi en rik muntlig fortellertradisjon. Etter at landet ble uavhengig, har en rekke forfattere fått muligheten til å skrive. Likevel ble mange tvunget i eksil under regimet til president Banda. Ikke overraskende er undertrykkelse, korrupsjon og maktmisbruk vanlige temaer i bøkene. Tradisjonell musikk og dans har også dype røtter. De fleste stammene har sine egne ritualer, sanger og danser. En annen tradisjon er at hver enkelt landsby har sin egen forsamling – en landsbyrett – der uenigheter naboer eller ektefeller imellom blir drøftet og avgjort. Historisk resymé: 100 000 år siden: spor av mennesker funnet i nærheten av Lake Malawi 1850-årene: De første europeerne (portugisere) ankommer Malawi 1891: Britisk protektorat Nyasaland 1964: Malawi blir selvstendig nasjon1 1971: President Banda erklærer seg ”president for livet” 1994: Etter tre tiår med ett-parti system ble det holdt flerpartivalg 2004: Nåværende president Bingu wa Mutharika valgt (for det gamle regjeringspartiet United Democratic Front) 2009: President Bingu wa Mutharika valgt på nytt, men med et nytt parti: Democratic Progressive Party (DPP)

5 Sammen for barn i Malawi
Sammen skal Odd Fellow Ordenen og SOS-barnebyer gi over 2000 barn og deres familier bedre fremtidsutsikter. Formål ”Sammen for barn i Malawi”: bygge en ny barneby i Ngabu for å sikre barn en trygg oppvekst ved å hjelpe de trengende og oppdra de foreldreløse. I samarbeider SOS-barnebyer og Odd Fellow Ordenen om en felles aksjon, Sammen for barn i Malawi, hvor vi samler inn penger til å bygge en ny barneby i Ngabu, som ligger helt sør i Malawi. Vi ønsker å sikre barn i Ngabu en trygg oppvekst ved å hjelpe de trengende og oppdra de foreldreløse.

6 Barnebyen i Blantyre, Malawi
SOS-klinikk SOS-familieprogram SOS-familiehus En SOS-barneby er et barne- og familiesenter med tiltak for foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg. Målet med tiltakene er å gi barn et trygt hjem – enten i egen familie eller i en SOS-familie – slik at de utvikler seg til selvstendige voksne som bidrar til samfunnet sitt. En SOS-barneby inneholder programmer innen omsorg, utdanning, helse og styrking av barns rettigheter. Her ser dere SOS-barnebyen i Blantyre, og vi vil bygge en ny en i Ngabu, men der vil den være mer integrert del av lokalsamfunnet. SOS-grunnskole SOS-barnehage

7 SOS-barnebyen i ngabu SOS-barneby med 15 familiehus for 150 barn
SOS-familieprogram for 2000 barn og deres familier SOS-barnehage for 90 barn SOS-skole for 360 barn SOS-yrkesskole for 160 ungdom Klinikk i tilknytning til SOS-barnebyen. Mange barn har det vanskelig i Malawi. Mange foreldre dør av Hiv/aids og barna må bo hos slektninger, ofte med gamle besteforeldre. Dette er svært fattige familier som mangler nesten alt. Mange barn blir alene uten noen som kan ta vare på dem. Det er disse barna som får mulighet til å få et nytt hjem i en SOS-barneby. Dette er planlagt for Ngabu: 15 familiehus for 150 barn Familieprogram for 2000 barn og deres familier – slik at familier der barn bor hos sine egne foreldre kan få hjelp til å klare seg selv. SOS-barnehage for 90 barn SOS-skole for 360 barn SOS-yrkesskole for 160 ungdom Klinikk i tilknytning til SOS-barnebyen.

8 Mange barn trenger hjelp
2000 barn med deres familier skal hjelpes gjennom at familiene deres blir støttet gjennom SOS-barnebyers familieprogram. Her ser vi en alenemor med seks barn i sitt hjem – en jordhytte med stråtak. Innsamlingen vil sikre henne og ungene en trygg oppvekst og en bedre fremtid. I tillegg skal 2000 barn og deres familier av de mest trengende i lokalmiljøet få hjelp gjennom familieprogram som styrker familien og som bidrar til å gi dem tak over hodet, økonomisk hjelp slik at de i løpet av få år vil klare seg selv, og mulighet for at barna kan bli boende hos sine foreldre med tilgang til skolegang og bedre levekår. Denne familien som vi ser her, består av en mor med sine seks barn. Etter hun fikk de tre første barna, ble hun enke etter mannen hennes døde av aids. Deretter fikk hun tre barn til med en ny mann, som etter at sistemann kom, forlot henne. Nå sitter hun igjen med seks barn å forsørge og tar en dag om gangen. Kun et av barnene hennes får gå på skole. Som dere ser på bildene har de kun en jordhytte med stråtak. Hva de gjør når regntiden inntreffer, orket hun ikke å tenke på. Vi vil snarest mulig starte familieprogrammene i Ngabu for blant annet hjelpe denne familien!

9 barnehage Barnehagen i SOS-barnebyen i Blantyre. Det skal bygges barnehage i Ngabu som vil bli en god start og et godt grunnlag for videre utdanning for barn i Ngabu.

10 Den lokale skolen i Ngabu
Den lokale skolen i Ngabu. Taket blåste av skolen for to år siden og det er ennå ikke funnet ressurser til å legge et nytt, derfor må man finne alternativer... 4 lærere 483 elever

11 Skole ute i det fri Lærerne må improvisere med et utendørs klasserom hvor arbeider elevene seg igjennom dagens pensum. Hvis det regner, avlyses skoledagen og barna må holde seg hjemme. SOS-barnebyer skal bygge en ny skole som skal gi 360 barn et velfungerende skoleopplegg.

12 Utdanning er viktig Skole er et hovedfokus fordi utdanning er viktig i kampen mot fattigdom. Etter skolegangen er over har barnebyen en yrkesskole, hvor ungdommene kan utdanne seg til praktiske yrker.

13 En Solskinnshistorie Lille Joseph var bare tre måneder gammel da han kom til SOS-barnebyen i Blantyre. Moren døde like etter at han ble født, og Joseph måtte bo hos bestemoren. Hun var en gammel dame som hadde nok med å ta vare på seg selv. Fordi det var slitsomt å ha en liten baby i huset ga hun babyen alkohol for at han skulle slutte å gråte. Dette var selvsagt ikke bra for Joseph. Naboer varslet de sosiale myndighetene om at Joseph ikke hadde det bra. Det ble bestemt at babyen skulle få en ny familie i SOS-barnebyen. Han var svak og underernært da han først kom, men med riktig kosthold og mye omsorg fra SOS-moren er Joseph nå en aktiv og sosial liten gutt.

14 Skoleopplegg med oppgaver tilpasset kompetansemål
Skoleaksjonen 2012 Skoleopplegg med oppgaver tilpasset kompetansemål Powerpoint-presentasjon med info og bilder fra Ngabu Filmer og annet materiell kan fås fra SOS-barnebyer Skoleopplegget til skoleaksjonen for Ngabu, er lett tilgjengelig på (Klikk på skoleopplegg) Her ser dere skoleopplegget som er utarbeidet for barnetrinnet. Ungdomsskoleopplegget er likt, men med andre oppgaver tilpasset kompetansemålene til trinnet. (Klikk på Powerpoint-presentasjon) Her ser dere Power point-presentasjonen om Ngabu, som både er for barne- og ungdomstrinnet.

15 Tusen takk! Tusen takk for at dere støtter byggingen av SOS-barnebyen i Ngabu, Malawi. Sammen kan vi gi barn i Malawi et trygt hjem!


Laste ned ppt "Vi ønsker å sikre Barn et trygt hjem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google