Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høstsamling Rusbehandling Midt-Norge HF Verdal hotell 23-24.11.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høstsamling Rusbehandling Midt-Norge HF Verdal hotell 23-24.11.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstsamling Rusbehandling Midt-Norge HF Verdal hotell 23-24.11.2005

2 Målsetting •Fortsette kulturbyggingen –7 X 1 skal bli mer enn 7 •Høyne bevisstheten om samhandling •Forankre kvalitetstenkingen •Forankre regionalt rusprogram •Trivelig sosialt lag

3 Rusbehandling Midt-Norge HF Rusbehandling Midt-Norge HF LAR-Midt Lade Behandlings- Senter NKS Kvamsgrind- kollektivet Nidaros- klinikken Veksthuset Molde Vestmo Behandlings senter MNK Administrasjon Tyrilistiftelsen Poliklinisk og døgn- behandling i psykisk helsevern i de andre HF’ene Stort antall gjestepasientplasser

4 Visjon: Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler •Kapasitet •Kvalitet •Tverrfaglighet –Helse- og sosialfaglig •Samhandling –internt og –med kommunene –med barnevern Hovedproblemstillinger

5 Status på våre 4 ben •Bruker (pasienter og pårørende) •Organisasjon og ledelse •Forskning og utvikling •Økonomi

6

7 Rett til nødvendig helsehjelp •Alvorlighet: Pasienten skal ha et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes •Nytte: Det skal foreligge dokumentasjon evt. vurdering for at den aktuelle behandlingen kan bedre pasientens tilstand, livslengde og prognose •Kostnadseffektivitet: Det skal foreligge et rimelig forhold mellom kostnadene ved behandlingen og den forbedring av pasientenes helsetilstand som behandlingen forventes å gi

8 Alvorlighetsgrad LAV HØY LAVHØY Kommunale tiltak Primærprevensjon Kommunale tiltak Rettighetspas. Helsehjelp Rettighet nivå 2 Nytte - alvorlighet

9

10

11 Hva får vi ikke til godt nok ennå? •Kvalitet –Dokumentasjon, verifikasjon og systematisk forbedring –Kompetanseheving •Bedre samhandling –Internt mellom psykiatri, somatikk og rus –Om tilbudet til barn&unge –Mellom oss og kommunene, inkl ansvarsdeling •For lange ventetider –Avrusning, klinikk og langtidsbehandling •Akuttfunksjonen (avrusning innenfor 24t) •Pårørendeopplæring

12 Organisasjon og ledelse •HF’et har begynt å satt seg –EQS –Arbeidsmiljøundersøkelsen – tiltak •Lederskifter –Skjerpede lederkrav •Tverrfaglighet og rekruttering

13 Hovedlinjer regionalt rusprogram •Samhandling •Kapasitet •Kvalitet •Tverrfaglighet •Samlet plan med betydelig vekt på økning av rusbehandling i psykisk helsevern

14 Formalisering av samhandling •Faste møter på ledernivå fom 2006 •Avtaler med kommunene gjennom forhandlinger med KS •Felles tiltak med kommunene

15 Kapasitet •Poliklinisk og ambulant behandling Rusteamene/PUT/ARP styrkes med 2-4 årsverk pr team •Styrking av ambulante team i det polikliniske arbeidet

16 Nye døgntilbud innen psykisk helsevern •Ny avd i HNT for avrusning/utredning •Ny regional rus/psykiatripost ved Østmarka •Innenfor hvert HF skal minst en av døgnenhetene i DPS gi tilbud til aktuelle DD-pasienter

17 Nye døgntilbud innen rusforetaket •Ny regional rusinstitusjon for ungdom/yngre voksne med alvorlige rusproblemer og atferds- og personlighetsproblematikk •10 nye avrusningsplasser

18 NrTiltakAnsvarligKostnadsestimatTime plan 20062007200820092010 1BrukermedvirkningAlle0,5 2006/10 2Lærings og Mestrings Senter-funksjonRMN1,00,5 2006/10 3IntegreringstiltakRMN0,5 2006/10 4Styrking Rusteam/PUT/ARP (2-4 årsverk pr team) Sykehus HF4,0 2006/08 5Poliklinikketablering ved RMNs enheterRMN3,02008 610 nye avrusningsplasserRMN4,5 2006/07 7Ny post Helse Nord-Trøndelag for avrusning/utredning/krise HNT5,010,02006/07 8DPS døgntilbud i alle sykehus HF (poster med 4-8 plasser) Sykehus HF14,0 2006/07 9DD-tilbud i psykiatriske avdelingerSykehus HF1,0 2007/08 10Regional rus/psykiatripost ved St. Olavs H, Østmarka St.Olavs2,014,02006/07 11Regional rus/psykiatripost for ungdom/yngre voksne i Rusbehandling Midt-Norge RMN2,017,02006/07 12Videreutvikling NidarosklinikkenRMN2,02006 13Utvidelse med 65 døgnplasser langtidsbehandling RMN17,02007 14FoU koordinatorRMN +0,52006 15KompetansehevingsprogramAlle1,02006/10 16Rekrutteringsprogram leger/psykologerRMN0,52006/10 SUM årlig kostnad (MNOK)37,583,09,51,5

19 FoU •Forsker tilsatt •Koordinere rusforskning •Høyskolene – viktig strategisk partner –Avtalene må lages annerledes neste år… •Rus-psykiatriforum videreutvikles •Satsingen neste år er avhengig av økonomi

20 Økonomi •Underskudd på 36,1 MNOK •”Gulvet” for neste år 219 MNOK •Avventer prosessene i HoD •Endelig budsjett i januar 2006 •Fortsatt meget stram kostnadsstyring •Høyt belegg og gode resultater viktig

21

22 Følg oss på web sidene våre: •www.rus-midt.no


Laste ned ppt "Høstsamling Rusbehandling Midt-Norge HF Verdal hotell 23-24.11.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google