Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SFTs veileder - avfallsgebyr Pål Spillum Avfallsseksjonen, SFT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SFTs veileder - avfallsgebyr Pål Spillum Avfallsseksjonen, SFT."— Utskrift av presentasjonen:

1 SFTs veileder - avfallsgebyr Pål Spillum Avfallsseksjonen, SFT

2 NRF-konferanse om nye avfallsdefinisjoner 12. februar 2004 Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr • Erstatter gammel veileder fra 1994 • Nye avfallsdefinisjoner, plikter og rettigheter • Gjennomgår selvkostbegrepet og selvkostkalkylen • Differensierte gebyrer - gjennomgår regelverket - ser på en del aktuelle praktiske løsninger • Omtaler en del generelle problemstillinger

3 NRF-konferanse om nye avfallsdefinisjoner 12. februar 2004 Nye avfallsdefinisjoner • Husholdningsavfall - opphav, ikke sammensetning - ”hvile” og ”lage mat” - enebolig og høyblokk, uavhengig av organisering • Næringsavfall - næringsliv - offentlig forvaltning - institusjoner - ideelle organisasjoner • Tvilstilfeller ?

4 NRF-konferanse om nye avfallsdefinisjoner 12. februar 2004 Kommunene •Mister 30 % (600 000 tonn) av lovpålagt renovasjon •Husholdningsavfall; rett og plikt => selvkost - kan ikke kryssubsidiere •Næringsavfall; kan konkurrere => markedspriser - kan tjene penger (og tape penger) - men kan ikke kryssubsidiere med husholdningsavfall

5 NRF-konferanse om nye avfallsdefinisjoner 12. februar 2004 • Kommunale budsjetter • Abonnementsregistre / inngå avtaler • Finansiering av mottaksstasjoner • Ev. etablere rutiner for bruk av delegert tilsynsmyndighet • Ev. ta i bruk delegert myndighet for våtorganisk avfall

6 NRF-konferanse om nye avfallsdefinisjoner 12. februar 2004 Næringslivet • Økt handlefrihet • Fullt ansvar for eget avfall • Økte insentiv til å: - redusere avfallsmengden - øke sortering og gjenvinning - (avgift og andre virkemidler viktige – og mer synlige enn før) • Trolig størst betydning: - kjeder, store volum - fraksjoner som papir/papp og våtorganisk - tett befolkede områder

7 NRF-konferanse om nye avfallsdefinisjoner 12. februar 2004 Selvkost • Retningslinjer fra KRD • Selvkostberegninger for husholdningsavfall - merkostnad ved å produsere vare eller tjeneste - direkte kostnader og andel indirekte kostnader - tidsriktighet • Kostnader og inntekter fra husholdningsavfall må holdes atskilt fra næringsavfall

8 NRF-konferanse om nye avfallsdefinisjoner 12. februar 2004 Selvkostkalkylen • Oppbygging av selvkostkalkylen - kjerneprodukt - tilleggsytelser - støttefunksjoner - administrativ ledelse i kommunen, folkevalgte organer etc. medregnes ikke - kapitalkostnader - selvkostfond (positivt eller negativt) • Kostnadsfordeling mellom husholdnings- og næringsavfall - aktivitet utskilt i egne selskap - utarbeide nøkkeltall

9 NRF-konferanse om nye avfallsdefinisjoner 12. februar 2004 Differensierte gebyrer • Kommunene oppfordres til å differensiere gebyrene • Anledning til å differensiere ved reelle kostnadsforskjeller - fraflyttede eiendommer - fritidseiendommer - nedsatt gebyr ut i fra sosiale hensyn • Aktuelle praktiske løsninger - NRFs medlemmer har best oversikt over konkrete erfaringer

10 NRF-konferanse om nye avfallsdefinisjoner 12. februar 2004 Særlige tema • Kostnader forbundet med myndighetsutøvelse • Forsøpling • Farlig avfall • Avfall til gjenvinningsstasjon • Nedlagte deponi / forurensede masser (forbruksavfall) • Nedlagte deponi / forurensede masser (produksjonsavfall) • Privat inkasso av innkreving av gebyr • Delegering av myndighet til interkommunale selskap (og aksjeselskap)

11 NRF-konferanse om nye avfallsdefinisjoner 12. februar 2004 www.sft.nowww.sft.no => publikasjoner => avfall www.miljostatus.no


Laste ned ppt "SFTs veileder - avfallsgebyr Pål Spillum Avfallsseksjonen, SFT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google