Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda Ikke få panikk! Hvorfor medlemsforsikringer?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda Ikke få panikk! Hvorfor medlemsforsikringer?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda 09.05.2006 Ikke få panikk! Hvorfor medlemsforsikringer?
NFFs forsikringskontor NFFs medlemsforsikringer Penger å spare

2 Hvorfor medlemsforsikringer?
- En vesentlig økonomiske medlemsfordel - Dekker manges forsikringsbehov - En del av NFFs merkevare - NFF forhandler for deg

3 NFFs forsikringskontor
- Forsikringene er administrert av NFFs forsikringskontor – all info på ett sted - Selskapsuavhengig - Sikrer god og nøytral rådgivning - Kvalitetssikring av forsikringsselskapenes arbeid NFFs forsikringskontor Telefon e-post NFFs hjemmeside - forsikring

4 NFFs medlemsforsikringer
Dødsfallforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Innboforsikring Reiseforsikring Barneforsikring Sykeavbruddsforsikring (PP) Ansvarsforsikring (lovpålagt PP) Yrkesskadeforsikring (PP) Obligatorisk tjenestepensjon (PP) Ring forsikringskontoret, se NFFs forsikringsbrosjyre eller

5 NFFs obligatoriske livsforsikring med uføredekning og familieulykkesforsikring
Dødsfalldekning kr Uføredekning kr med 2% avtrapping fra 26 år Dødsfalldekningen opphører ved 67 år Uføredekningen opphører ved 60 år

6 NFFs obligatoriske livsforsikring med uføredekning og familieulykkesforsikring
Erstatning avhengig av familiesituasjon skadedagen Enslig medlem kr ved 100% invaliditet Medlem og ektefelle/samboer kr ved 100% invaliditet Medlem og ektefelle/samboer kr og barn* kr ved 100% invaliditet Medlem kr og barn* kr ved 100% invaliditet Faginvaliditet for medlem inkludert Total pris død/uføre/ulykke kr (kr 132 per måned) *Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn

7 NFFs frivillige tilleggsforsikringer
Forsikringssummer på henholdsvis 11G og 22G ved død og uførhet (G = kr ) Opphørsalder 60 for uførhet, 70 for død Medlemmet må være med på obl. forsikring Medlem/ektefelle kan velge fritt død/uføre

8 NFFs innboforsikring Forsikringssum kr 1 500 000 Egenandel kr 2 000
Dekker innbo og løsøre Har 3 geografiske prissoner Pris for 2006: Sone 1 kr Sone 2 kr Sone 3 kr Innbo Ekstra: Sone 1 kr Sone 2 kr Sone 3 kr

9 NFFs reiseforsikring Reiseforsikringen gjelder for medlem/ektefelle/samboer og barn (20 år) som har samme adresse i Folkeregisteret Ingen egenandel Inkludert avbestillingsforsikring Pris for 2006 kr 924

10 Nyhet 2006 - barneforsikring
Fakta: Barnets alder ved start: 1 år - 20 år Gjelder til fylte: 20 år Dekker ulykke: Ja Dekker sykdom: Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke: Inntil kr 1  Medisinsk invaliditet ved sykdom: Inntil kr Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Erstatning ved dødsfall: Kr Dagpenger ved sykehusopphold: Kr 250 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie: Inntil kr pr år i 5 år Ombyggingsstønad: Inntil kr Kritisk sykdom: Kr Pris: Kr 1 272

11 NFFs fagansvarsforsikring
Forsikringssum kr ,- Egenandel kr 6 000 Pris kr 547 i 2006

12 NFFs sykeavbruddsforsikring
Gir rett til utbetaling også ved 100% sykemelding etter 16. sykemeldingsdag Pris for 2006 1/1 avtale – kr 594 per dag= Premie kr 7 587 Kan kjøpe andeler av dette

13 Individuelle skadeforsikringer
Rabattavtale med Vesta Inntil 17% rabatt Hvert medlem må sjekke markedet Bruk 30 minutter hvert år – ofte særdeles god timebetaling!

14 Penger å spare på NFFs obligatoriske forsikring
NFFs obligatoriske død-, uføre og ulykkesforsikring koster i 2006 Ingen krav til helseerklæring Tilsvarende individuelt kjøpte forsikringer koster 2.800 Som NFF medlem sparer du kroner. Er du yngre enn 42 år, sparer du mindre, er du eldre sparer du mer! (kvinne/mann) på 42 år.

15 Penger å spare på NFFs frivillige tilleggsforsikringer
Forsikring på 11G ved død koster for NFFs medlemmer 765 kroner Tilsvarende koster individuelt kr 1 854 Forsikring på 11G ved uførhet koster for NFFs medlemmer kroner Tilsvarende koster individuelt kr 4 579 Som NFF medlem sparer du kroner. Er du yngre enn 42 år sparer du mindre, er du eldre, sparer du mer! Kjøper du 22G død/uføre sparer du det dobbelte. Husk, du kan forsikre din bedre halvdel også. Beregnet mann/kvinne 42 år

16 Penger å spare på NFFs innboforsikring
NFFs innboforsikring, innbosum 1,5 mill og kr i EA koster kr for Oslo Individuell innboforsikring i Oslo 10 med brann og innbruddsalarm knyttet til vaktsentral 1,5 mill i innbosum og kr i EA (If) koster kr 3 673 Tilsvarende forsikring i Bergen m.fl. for NFFs medlemmer koster kr 1 020, individuelt kr Som NFF medlem sparer du i disse tilfellene henholdsvis og kroner på å kjøpe NFFs innboforsikring

17

18 Penger å spare på NFFs reiseforsikring
NFFs familiereiseforsikring koster 924 kroner. En individuelt kjøpt reiseforsikring for 2 personer (ikke familie) koster ca kroner Som NFF medlem sparer du ca 276 kroner på å kjøpe NFFs reiseforsikring

19 HUSK NFFs forsikringskontor Telefon 22 93 30 69
e-post NFFs hjemmeside - forsikring


Laste ned ppt "Agenda Ikke få panikk! Hvorfor medlemsforsikringer?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google