Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klær Penger Hus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klær Penger Hus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klær Penger Hus

2 Forandring Fryder - Klær

3 Klær – synd og tilgivelse
Sakarja 3,1-5 Så lot han (engelen) meg se Josva, ypperstepresten, som stod foran Herrens engel, og Satan som stod ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren (Herrens engel) sa til Satan: Herren refse deg, Satan! Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem! Er ikke denne mannen her en rykende brann, revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær der han stod for engelens åsyn. Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klærne av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Da sa jeg: Sett en ren lue på hans hode! Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.

4 For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.
Klær – ny identitet Galaterne 3,27 For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Efeserne 4,22-24 Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.

5 Klær – ny identitet ”Hvordan det føles og hvordan det går, barn skal du enda få være. Om du enn synder og anklaget står, slipper du selv for deg svare. Også i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Hvordan det føles og hvordan det går, barn skal du enda få være.” SangBoken 236,2

6 Men faren sa til sine tjenere: Skynd dere!
Klær - glede Jesaja 61,10 Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg - lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden, som pryder seg med sine smykker. Lukas 15,22-24 Men faren sa til sine tjenere: Skynd dere! Ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans, og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade! For denne min sønn var død og er blitt levende, han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade.

7 Forandring Fryder - Penger

8 Penger – Få & Gi Ap.gj. 20,35 På alle måter har jeg (Paulus) vist dere (Efesere) at slik bør vi arbeide, så vi kan ta oss av de svake. For vi minnes de ord Herren Jesus selv sa: Det er saligere å gi enn å ta imot. Matteus 10,8b For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.

9 Penger – Få & Gi 2.Kor.brev 9,6-7
Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. 2 ”giverlover”: - Sammenhengen mellom å så og å høste - Å gi frivillig, av glede

10 Forandring Fryder - HUS

11 ”Bus driver – move that bus!”
Hus ”Bus driver – move that bus!” Extreme Makeover - Ty Pennington: (fra 3:25)

12 Hus – å se! Johannes Åpenbaring 21,1-5
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne.

13 Hus – hva ser du? Johannes Åpenbaring 7,9-13
Deretter så jeg - og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet. Alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilbad Gud, og sa: ”Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.” Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler - hvem er de? Og hvor er de kommet fra?...

14 Hus - hva ser du? Johannes Åpenbaring 7,14-17
…Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete. For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.

15 Hus – hva møter du etter…?
Johannes Åpenbaring 16,15 Se, jeg kommer som en tyv! Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam.


Laste ned ppt "Klær Penger Hus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google