Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristin Elisabeth Pettersen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristin Elisabeth Pettersen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristin Elisabeth Pettersen
Infratek Elsikkerhet AS norsk -draft#1

2 Infratek Elsikkerhet, hvem er vi?
norsk -draft#1

3 «Hva skjer a?» norsk -draft#1

4 Elsikkerhetsarbeid på arbeidsplassen må baseres på et system, ikke på flaks
norsk -draft#1

5 Ansvarsforhold i virksomheten
Forskrift om systematisk helse-miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ( HMS forskriften ). El – tilsynsloven av Elektriske anlegg skal drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om elektrisk utstyr Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

6 Lover og forskrifter

7 VERKTØY I PRAKTISK OG DAGLIG
ELSIKKERHETSARBEID SYSTEMER HOLDNINGER SANSER BEVISSTHET

8 BEVISSTHET

9 BEVISSTHET

10 ELSIKKERHET Elsikkerhet er felles uttrykk for beskyttelse mot:
Brannfare Berøringsfare Eksplosjonsfare  Andre fenomener ved bruk av elektrisitet

11 Brannfare – hva skjer – hvordan kan brann oppstå
Feil bruk av elektrisk utstyr Feil bruk av det elektriske anlegget Feil på det elektriske anlegget eller på det elektriske utstyret. Det er en kjensgjerning at det brenner mindre i velholdte anlegg

12 Brannfare – hva er det som skjer ?
Lampe kortsluttet - kunne startet brann Christer Olsen (34) våknet av et smell og en pipelyd. Mobilbatteriet tok fyr under lading En lampe kortsluttet inne i en forretning i Kragerø sentrum sent onsdag kveld. Feil i kontorlampe førte til brann på skole Lampe startet brann i barnehage

13 Berøringsfare Beskyttelse ved normal bruk Beskyttelse ved feil på anlegget

14 Berøringsfare Beskyttelse ved normal bruk

15 Berøringsfare – hva kan skje?
Kvinnelig SFO-assistent ble utsatt for strømgjennomgang En 20 år gammel kvinnelig SFO-assistent ved en skole utsatt for strømgjennomgang da hun samtidig var i berøring med en oppvaskmaskin og en oppvaskbenk på skolens SFO-kjøkken. Årsaken til ulykken var at støpselet til oppvaskmaskinen var feilkoplet idet jordleder for maskinen var koplet til faseleder i støpselet.

16 Berøringsfare – hva kan skje?
5 år gammel gutt ble utsatt for strømgjennomgang i barnehage Han har pirket bort i et defekt konsoll, stukket fingrene inni og på den måten blitt utsatt for strømstøt

17 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid
§5 Innholdet i det systematiske HMS arbeidet Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktivitet og risikoforhold

18 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid §5 forts.
4 Det skal være dokumentert hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet. 5 Det skal være dokumentert hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS arbeidet. Et eventuelt grensesnitt mellom utleier og leietager skal også være dokumentert. 6 Det skal være dokumentert hvordan risiko kartlegges, samt planer for å redusere risikoforholdene ( handlingsplan) 7 Det skal dokumenteres rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge feil. Hvem gjør hva og når. Avviksystem 8 Det skal være dokumentert hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

19 Risikovurdering

20 Risikovurdering i en virksomhet kan være:
Er el.anlegget gammelt eller nytt? Er anlegget dimensjonert og tilpasset dagens bruk? Når var det sist utført en faglig kontroll av det elektriske anlegget? Når var det sist utført en egenkontroll på anlegget? Kan vi tåle et nettutfall, livgivende apparater? Har vi gode nok rutiner for bruke av elektrisk utstyr? Har vi områder hvor feil oppstår oftere enn andre steder? Er det gitt opplæring på elektromedisinsk utstyr? Elektriske rullestoler, bruk – kontroll – vedlikehold Når var det sist blitt utført termografering av sikringskap?

21 Handlingsplan Elsikkerhet
Plan for egenkontroller Plan for kontroller utført av fagpersonell - kontroll elektrisk installasjon - kontroll heis - kontroll løfteutstyr - kontroll av elektromedisinsk Plan for oppgradering/ utskiftning Plan for opplæring

22 Handlingsplan Elsikkerhet
Handlingsplanen skal være et levende dokument Det skal være angitt tidsfrist og ansvarlig Det skal vises til hvilke sjekklister som benyttes og hvor de lagres Signer utført på sjekklister og i handlingsplan Ta vare på rapporter og eventuell dokumentasjon i fra firmaer som utfører vedlikehold og utbedringer

23 Egenkontroll Egenkontroll kan utføres av virksomhetens ansatte
Benytt tilpasset sjekkliste Sørg for at det er gitt opplæring

24 Egenkontroll - hva skal vi se etter
Svimerker på lampeskjermer Lys som blunker Fremstår sikringsskapet ryddig og er det lukket? Hvis skrusikringer, er de godt tilskrudd? Er det tegn til varmgang? ( benytt sansene) Er eventuelle jordfeilbrytere testet? Hvordan brukes skjøteledninger? Skjøteledninger skal ikke benyttes til varmeovner, varmtvannsberedere, kjøleskap, frysere, vaskemaskiner og tørketromler. Det er ikke tillatt med skjøteledning i skjøteledning

25 Egenkontroll - hva skal vi se etter
Er det skader på kabler, brytere, skjøteledninger, stikkontakter eller annet utstyr? Mangler det, eller er det defekte kupler og deksler på lamper? Er varmeovner rengjorte, ikke tildekket og forsvarlig festet? Er en eventuell plugg på varmtvannsbereder kontrollert for varmgang Strekkavlasting på ledning til utstyr og lamper

26 Feil ved elanlegget på min arbeidsplass, hva gjør jeg?

27 Feil ved elanlegget på min arbeidsplass, hva gjør jeg?
Alltid varsle/ melde Det må finnes retningslinjer for hvordan avvik skal meldes og behandles. Hvem skal vurdere feil og ha fullmakt til å kontakte elektriker? Man skal ha rutiner på rask utbedring når det er fare for berøringsspenning eller brann.

28 Å bruke sitt intern-kontrollsystem kan over tid være med på å redusere vedlikehold og driftsutgifter. Avvikssystemet skal også bringe erfaringer tilbake til systemet. Ved revisjon av virksomheter er egenkontrollskjemaer, avviksmeldinger og rapporter fra elektroinstallatører ofte et bevis på at et internkontroll system lever.

29 Sørg for å holde orden på det elektriske anlegget både hjemme og på jobb, takk for meg


Laste ned ppt "Kristin Elisabeth Pettersen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google