Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettigheter og muligheter for pasienter og pårørende

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettigheter og muligheter for pasienter og pårørende"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettigheter og muligheter for pasienter og pårørende
Torild Sandstad Wedøy Rettigheter og muligheter for pasienter og pårørende

2 Egenandeler 1 og 2 Egenandelskort 1
(lege, medisin på blå resept, reise) Barn over 16 år må opptjene eget frikort Frikort blir tilsendt automatisk når beløpsgrensen er nådd. Egenandelskort 2 (opptreningsinstitusjoner, fysikalsk behandling, enkelte former for tannbehandling)

3

4

5 Omsorgsdager 10 dager til hver av foreldrene
20 dager ved kronisk sykt barn til hver av foreldrene Delt omsorg – dagene fordeles ut i fra samværsavtale Ytes til barnet er 18 år Folketrygdlovens §§ 9-5 og 9-6

6 Pleiepenger Pleiepenger til et medlem med omsorg for et barn som er innlagt i helseinstitusjon Pleiebehovet må strekke seg ut over 7 dager Folketrygdlovens § 9-10 Pleiepenger til et medlem med omsorg for et alvorlig sykt barn Gis fra 1.dag, og så lenge barnet er i en livstruende fase Folketrygdlovens § 9-11 Ytes til barnet er 18 år

7 Hjelpestønad Gis ved tilsyn og pleie Med dette menes personlig pleie
Flere satser Fra fylte 18 år kun 1 sats Hjelpebehovet skal utgjøre mer enn 2-3 t pr uke, og da sett bort i fra hva hjemmesykepleie utfører, og hva som er naturlig at familiemedlemmer bistår med. Søknadsskjema, legeerklæring.

8 Grunnstønad Diett Drift av tekniske hjelpemidler Klesslitasje
Førerhund Transport Skal dekke merutgifter du har til sykdom, som andre ikke har. Søknadsskjema, legeerklæring.

9 Transport Kommunal transporttjeneste ( kontakt kommunen din)
Fylkeskommunal transporttjeneste (kontakt fylkeskommunen) Arbeids – og utdanningsreiser : Funksjonshemmingen må være av varighet på minst 1 år. ( skjema ) Bil fra folketrygden der offentlig kommunikasjon ikke kan benyttes pga av helse. Ved psykisk lidelse skal det være gjennomført adekvat behandling ifht dette.

10 «Arbeid først» Arbeid og aktivitet
Utdanning / normalt utdanningsløp under 26 år Arbeid Arbeidspraksis Kurs Støtteordninger for å være i jobb/ komme i jobb Avklaring/oppfølging

11 «Arbeid først» … Det finnes muligheter for de som har stått utenfor pga sykdom Eks: Anders 27 år Hvordan jobber vi Viktig med støtte fra alle Restarbeidsevne/funksjonsevne Gradert jobb?

12 «Arbeid først»…. Tilrettelegging og medvirkning
Skal vi lykkes, må det et godt samarbeid til fra alle parter.


Laste ned ppt "Rettigheter og muligheter for pasienter og pårørende"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google