Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Bo lenger hjemme".

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Bo lenger hjemme"."— Utskrift av presentasjonen:

1 "Bo lenger hjemme"

2 I 2050 vil det bare være 2,5 yrkesaktive pr pensjonist
Antall personer over 67 år i Norge Grafen viser antall personer over 67, observert og fremskrevet i Norge. Den dominerende utgiften for nesten alle velferdsstater er knyttet til alders- og etterlattepensjoner I Norge spesielt utgjør likevel utgifter til sykdom og helse den største sosiale utgiften En aldrende befolkning påvirker ikke bare utgifter til pensjoner, helse og omsorg, den forskyver også balansen mellom inntekter og utgifter ved at den yrkesaktive andelen av befolkningen relativt sett blir mindre Nå 4,4 yrkesaktive pr pensjonist. 2020: 3,7 og 2050: 2,5. Beregninger fra bla NHO og SSB viser at det trengs nye arbeidsplass. Det trengs 13,5 % av BNP. Dvs en økning i over i snitt pr skattebetaler pr år fom. nå. Oljefondet er ikke nok. Kilde: SSB

3 Agenda 11.00-11.30 Registrering og stående lunsj 11.30-11.40
Velkommen Berit Svendsen, CEO Telenor Norge Øystein Moan, Konsernsjef Visma Offisiell åpning av innovasjonsrommet Trond Giske, Nærings- og handelsminister "Live demo" i innovasjonsrommet - Vi viser teknologien i reelle omgivelser Leif-Inge Jakobsen, Produktsjef Visma Unique Kaffepause Hvordan møte omsorgsutfordringene? Paul Chaffey, Adm. dir. Abelia Innovasjon i omsorgssektoren Kåre Hagen, Statsviter, professor ved BI og leder av Hagen-utvalget

4

5 Vel, kanskje ikke roboter riktig ennå
Men, det er mulig å øke velferden med 25-50% ved å bruke ”de varme hendene” på en mer effektiv måte, og med teknologi som finnes i dag

6 Et samarbeidprosjekt mellom
Velferdsteknologi kobles med Visma Omsorg Profil – som allerede brukes av halve kommune-Norge! Et samarbeidprosjekt mellom Visma og Telenor Objects Handler om klok bruk av teknologi – ikke et hardt samfunn, men å utnytte mulighetene for å løse et problem og oppretteholde velferdssamfunnet vårt. Vi må i nær fremtid produsere mer for mindre – være mer effektive. Færre yrkesaktive må pleie flere hjelpetrengende. Størst problem for de minste kommunene (fraflytting av de yngre). Fraflytting = «yngrebølgen, spes. de med høyere utdannelse) Det må skapes dynamikker som fremmer innovasjon. Problem: Kommunene får fra 1.1. flere oppgaver Flere innbyggere over 80 år Flere pleietrengende under 67 år Færre til å stelle Man blir ikke mer innvoativ med mer penger, mennesker og komptetanse er avgjørende.

7 Bakgrunn for samarbeide Visma - Telenor
Økende behov for varsling, kontroll og overvåking Teknologien finnes allerede Mangler standardiserte løsninger Fragmenterte pasientdata For å lykkes med velferdsteknologi må det hele henge sammen - fra sensor via kommunikasjon og datainnsamling til pasientjournal

8 Vismas rolle Visma er største leverandør av pleie- og omsorgsløsning – over 50 % markedsandel Visma har derfor et samfunnsansvar for å skape helhetlig velferdsteknologisk løsning Mobil Profil kan sørge for optimal bruk av medarbeidere innen hjemmehjelp Visma skal tilby løsning for mottak av varslinger og alarmer Visma skal fortsatt imøtekomme kravet om én pasient-journal Tungvindt administrasjon og unødig kjøring skaper ikke mer velferd

9 Telenor Objects rolle Lang erfaring med innsamling og behandling av data fra sensorer og alarmer Nettsentrisk datafangstplattform som samler all data på ett sted Erfaring fra pilotprosjekter innen helse (7 Sørlandskommuner) Sammen skal Visma og Telenor Objects tilby en helhetlig og komplett løsning


Laste ned ppt ""Bo lenger hjemme"."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google