Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den amerikanske revolusjonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den amerikanske revolusjonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den amerikanske revolusjonen

2 ”Revolusjon” Begrepet revolusjon betyr voldsom eller plutselig omveltning i en stats styre. Gruppe/r tar over makten og kaster den/dem som styrer. Det kan være flere grunner til en revolusjon…

3 Historisk tilbakeblikk
For år siden kunne menneskene vandre frem og tilbake mellom det amerikanske og det asiatiske kontinentet. Området de vandret over, sank slik at det ble liggende under havoverflaten. Innvandrere fra Asia spredte seg over store deler av det amerikanske kontinentet der de dannet ulike samfunn. Først i Nord-Amerika, seinere også i Sør-Amerika. Etter hvert kom også europeere. De første var vikinger som ikke slo seg ned. Da Columbus kom dit, i 1492, trodde han at han var kommet til India, derfor kalte han urbefolkningen Indianere.

4 Kolonisering i Amerika Etter hvert skulle flere europeere innvandre til Amerika.
Den først koloniseringen skjedde rundt 1500. Koloni: et område som tilhører en stat, men som ligger utenfor staten selv. Kolonist: nybygger

5 Hvorfor ville man skaffe seg kolonier?
Hensikten for å skaffe seg kolonier i Amerika var først og fremst å skaffe råvarer. Det vil si at man ville ha produkter som for eksempel; kaffe, poteter og tobakk, for å frakte dette hjem til sitt eget land.

6 Indianere I 1607 opprettet britene kolonien Jamestown (i staten som nå heter Virginia) Kolonistene måtte ha matvarer, noe indianerne kunne tilby fordi disse levde av jordbruk og jakt. Indianerne som bodde nordøst dyrket mais, bønner, og squash. De jaktet på hjort. Lenger nord hadde indianerne organisert seg i forbund, irokeserforbund, der fem stammer samarbeidet om å skape fred. I dette samfunnet fantes ingen soldater eller politi, ingen adel eller konge, dommer eller fengsel og heller ingen rettssaker – her var alle like og frie – også kvinnene.

7 Kolonistene kommer Europeere brakte med seg sykdommer som smittet.
Kopper og pest var sykdommer som utviklet seg til epidemier blant indianerne. Mange døde av sykdom, indianerne mistet 75% av befolkningen sin. De som overlevde var svake og sykelige. Dette førte til at de ikke klarte å gjøre særlig motstand da de engelske immigrantene, purtianerne, kom. (Purtianere: tilhengere av en streng kirkelig retning som ønsket å renske den engelske kirke for katolske symboler)

8 ”Mayflower” 1620

9 Utvandring til Amerika
I 1620 kom skipet "Mayflower" til Amerika med folk fra England. Dette var folk som hadde flyktet fra England fordi de ikke fikk leve som kristne slik de ville. De ble kalt purtianerne eller pilgrimsfedrene. Pilgrimsfedrene ble godt mottatt av indianerne, og Amerika ble et fristed der de kunne leve ut sitt strenge religiøse og moralske alvor. De bygde seg gårder og levde av jordbruk. Området der de bosatte seg ble kalt New England. Her vokste det etter hvert opp betydelig skipsfart.

10 Det nye landet Etter hvert var det drømmen om egen eiendom og rikdom som fikk folk fra hele Europa til å komme til Amerika

11 De 13 første koloniene

12 De 13 første koloniene Det vokste fram 13 kolonier (=nybyggersamfunn).
Disse hørte til England, og den engelske kongen hadde en til å styre for seg.

13 De 13 første koloniene Georgia South Carolina North Carolina Maryland
Virginia Delaware Pennsylvania New Jersey Conneticut Rhode Island New York New Hampshire Massachusetts

14 Trangt om plassen Etter hvert som det kom flere mennesker fra forskjellige europeiske land, kolonister, som hadde reist av egen fri vilje til det nye landet, og krevde landområder, for å drive jordbruk, oppsto det konflikter mellom indianerne og kolonistene. Noen immigranter ble sendt til Amerika mot sin vilje fordi Storbritannia så sin mulighet for å bli kvitt folk som var til bry. I perioden ble det sendt omkring lovbrytere til Amerika)

15 Kolonikrig 1756 - 1763 Storbritannia:
Kolonier på østkysten av Nord-Amerika Støtte fra irokeserindianerene Frankrike: Kolonier i nordområdene og Ohioelven Støtte fra huronindianerene Kolonikrig slutt i 1763 Storbritannia overtok de franske koloniene

16 Misnøye mot skatter og avgifter
Britene hadde brukt mye penger på krigføring. Og for å tjene disse inn igjen, innførte de skatter og avgifter på handelen mellom de amerikanske koloniene og moderlandene. Nye generasjoner britiske nybyggere vokste opp i Amerika. Disse hadde liten fellesskapsfølelse med sitt ”moderland” og ville ikke betale savgifter til den britiske kongen. Det oppsto opprør, her ble fem arbeidere drept under en protestaksjon som seinere ble kalt ”massakren i Boston”

17 The Boston Tea-party 1773

18 Forholdet mellom koloniene og Storbritannia etter te-selskapet
Storbritannia hadde gitt etter for presset og avskaffet mange avgifter, men beholdt avgift på te som kom med skip fra Storbritannia. Da tre skip, lastet med te, kom til havna i Boston, snek amerikanske patrioter seg om bord og kastet varene på sjøen. Det dårlige forholdet mellom kolonistene og Storbritannia ble verre.

19 Uavhengighetskrigen I åtte år sloss nybyggerne, ledet av George Washington, mot England. Franskmennene hjalp nybyggerne å vinne. De forente stater (USA) ble republikk. George Washington ble den første presidenten. Hver koloni ble en egen stat som fikk styre sine egne saker.

20 Uavhengighetserklæringen 1776 Underskrevet 4. juli 1776

21 ”Alle mennesker er født like”
John Locke ( )

22 Uavhengighetserklæringen 1776
Underskrevet 4. juli 1776. Alle mennesker er født frie og like. MEN… Likevel negerslaver i sør. Alle kvinner fikk ikke stemmerett før 1920.

23 Slaveri

24 Slaver fra Afrika I de sørlige koloniene på østkysten av Nord-Amerika hadde småbønder tjent seg rike på tobakk og bomull. Gårder ble bygd ut til store plantasjer. Det ble mangel på arbeidskraft og dette ble løst ved å kjøpe slaver. Slavene ble fraktet fra Afrika, på slaveskip. I 1750 arbeidet afrikanske slaver i koloniene, og i løpet av de neste hundre årene steg tallet til 4 millioner.

25 Ned med slaveriet! Det var mest slaveri i sør, i nord var man mest opptatt av å klare seg selv ved å drive gårdsbruk og handel. På begynnelsen av 1800 tallet var det mange som jobbet med å avskaffe slaveriet. Boka: Onkel Toms hytte kom ut i 1852, her beskrives slaveri gjennom en slaves øyne:

26 Slaveri Onkel Toms hytte (1852) Harriet Beecher Stowe
”[…] Tom så seg spent omkring. Med ett fikk han øye på en liten, tykk mann med store ville øyne. Det gikk hett gjennom ham. Om det ble ham som kjøpte ham… Plutselig grep mannen Tom under haken. – Opp med flabben. Han vendte og snudde ham til alle kanter, til slutt kommanderte han ham til å hoppe. - Hvor er du født? - I Kentucky, massa. […] - Se på meg, og hør godt etter! Ser dere den neven her? spurte han. - Kjenn på den du, Tom – jern og stål! Slik er den blitt av å slå negrer sønder og sammen. Jeg har ennå ikke truffet den negeren jeg ikke har kunnet slå til jorda med ett eneste slag. Han snudde seg om på hælen og gikk bort til restauranten for å få seg en dram. - En slik velkomsttale holder jeg alltid til negrene mine, sa han til en herre som hadde stått og hørt på ham. – De har godt av å vite hva de har å vente seg hvis de lager bråk. […]”

27 Grunnloven 1787 Den amerikanske grunnloven vedtatt:
George Washington valgt til første president i Amerikas forente stater (USA) NB! Husk dette årstallet…

28 USAs tre første presidenter George Washington John Adams Thomas Jefferson


Laste ned ppt "Den amerikanske revolusjonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google