Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kliniske effektmål som kvalitetsmål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kliniske effektmål som kvalitetsmål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kliniske effektmål som kvalitetsmål
Tore Solberg Nevrokirurgisk avdeling UNN-HF

2 Rygglidelser Smerter og funksjonssvikt
Trange og nedslitte rygger, prolaps Viktig årsak til uførhet og langvarig sykemelding, -svære kostnader Ca 5200 pasienter opereres årlig ved 47 sykehus Effekten av kirurgisk behandling er omdiskutert Smerter og funksjonssvikt

3 Sier en del om drift, kan si noe om kvalitet
(Høringsuttalelse fra Lægeforeningen 2001)

4 Hva ønsker vi å finne ut? Er effekten av behandlingen slik vi tror ?
Er standarden god nok ?

5 Prospektive, valide effektmål
Helse relatert livskvalitet, EQ-5D (kostnad/nytte-analyser) Funksjon (dagliglivets aktiviteter) Smerte Yrkesstatus Nytte av operasjon Fornøydhet Komplikasjoner

6 Pasientsentrerte spørreskjema
Pasienten skriver sin egen sykehistorie (journal) i det formatet vi ønsker Den lagres i tabeller (målbare størrelser) Vi sikrer at all vesentlig informasjon samles inn Informasjonen går ikke tapt som fritekst i EPJ

7 Hva kan et register brukes til ?
Kvalitetskontroll: Identifisere uønskede hendelser og ulike behandlingseffekter Kohortestudier Risikoanalyser Forbruksoversikt Helsetjenestekontroll Gjenspeiler “real life” Risiko

8 Klinisk forskning er kvalitetssikring
Informasjonsbehov Kostnader Risikofaktorer Behandlingseffekt Klinisk forskning er kvalitetssikring

9 Kvalitetsmålinger Identifisere problemer
Identifisere årsak/risikofaktor Måle effekter Justere for forskjeller i pasientpopulasjoner ”Kvalitetsindikatorene” ja nei Klinisk kvalitetsregister

10 Krav til database Enkel og brukervennlig,-nettbasert
Valide måleinstrumenter Enkelt rapportsystem - splittet på diagnose og behandling Datainnsamlig, punching og etterkontroller bør ikke gjøres av lege Billig

11 Enkle, sexy spørreskjema

12 Ryggoperasjon 3 måneder 12 måneder Data fra pasient før operasjon
Data fra lege/sykepleier før operasjon 3 måneder 3 måneders kontroll hos sykepleier, uavhengig observatør 1 års kontroll med spørreskjema per brev 12 måneder

13 Billig Sykepleier: Samler inn og registerer data
Kaller inn pasienter, styrer logistikk 20% av all poliklinikk Frigjør legetid til nyhenviste pasienter Selvfinaniserende

14 Enkelt, bukervennlig, -nettbasert

15 Interaktivt rapportsystem

16 Kvalitetsregistrering hever kvaliteten
“Spin-off effekter” Lokale kvalitetssikringsprosjekter - Sykepleiere/fysioterapeuter - Kontorpersonalet - Studentoppgaver Kvalitetsregistrering hever kvaliteten

17 Nasjonale tall: Antall ryggoperasjoner i Norge 1999 - 2005

18 Antall og fordeling av “lette” ryggoperasjoner (ABCx) mellom private og offentlige sykehus 1999-2005
Number of operations

19 Operasjonsrater for “tunge” ryggoperasjoner per Regionale Helseforetak (RHF) sammenliknet med et landsgjennomsnitt

20 ?? Hvor høyt bør operasjonsraten ligge ?
Er ulikheter i operasjonsrater et uttrykk for kvalitetsforskjeller eller urettferdighet ? Hva betyr ulikhetene for pasientstrømmer mellom sykehus, regioner og offentlig/privat virksomhet ? Er det sammenheng mellom operasjonsvolum og kvalitet ?

21 Fremtidige utfordringer
Økonomi Kvalitetssikring må belønnes i takstsystemet Plikt til å registrere? Kobling/integrering med sykejournal (EPJ) Kobling til andre registre

22 Konklusjon Kvalitetssikring drives best av fagmiljøet selv, med prospektiv registrering Kliniske effektmål er de beste kvalitetsindikatorer Kvalitetsdata koblet med virksomhetsdata kan gi viktig styringsinformasjon

23


Laste ned ppt "Kliniske effektmål som kvalitetsmål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google