Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retorikk Læreplanen sier at du skal kunne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retorikk Læreplanen sier at du skal kunne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Retorikk Læreplanen sier at du skal kunne
bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken

2 Hva er retorikk? • talekunst
• rettesnor for hvordan vi bør bruke språket • redskap til å forstå og vurdere det som blir sagt og skrevet • all språkbruk er retorisk • en god retoriker bruker språket bevisst

3 Cesare Maccari (1840–1919): Cicero i senatet anklager Catilina for konspirasjon 21. oktober år 63 f.Kr. (1889)

4 Antikken • Frie menn hadde rett og plikt til å ta ordet i offentlige sammenhenger. • Talekunst ble en egen «kunstart» / en egen lære. • Talekunst var en forutsetning for demokratiet og en viktig maktfaktor.

5 På tusen år gikk retorikken fra å være
– kjøreregler for muntlig tale til å bli – allmenn språkbrukslære – utdanningsprogram – tolkningskunst/tolkningslære

6 «kairos» det rett øyeblikket
han som taler best har rett «peitho»: det å overbevise finne argumenter, ordne dem og uttrykke dem med overbevisende kraft stil er viktig føre bevis glede tilhørerne og påvirke følelsene deres forstå gjennom formidling

7 Moderne retorikk handler om å
– bruke språket bevisst (kommunisere) – undersøke kritisk hvordan språket blir brukt (forstå)

8 De fem fasene 1 Finne (inventio)
• finne fakta, argumenter og synspunkter som er sannsynlige, troverdige og/eller følelsesladde, og som dermed kan virke overbevisende • «topos» (sted): faste språklige elementer – beskjedenhetstopos (jeg er ingen taler) – bråmodenhetstopos (puer senex) – motsetningstopos (mørke – lys)

9 De fem fasene 2 Ordne (dispositio) • innledning (exordium)
• sak (narratio) • argumenter for hovedtanken (confirmatio) • tilbakevisning av motargumenter (refutatio) • avslutning (conclusio)

10 De fem fasene 3 Utforme (elocutio) • stil: høy – mellom – lav
• rein (puritas) og klar (perspicuitas) • utsmykning (ornatus) • verdig (dignitas) metafor, metonymi, ironi, hyperbol, litot, allegori, symbol, parabel, rim, bokstavrim, assonans, kontrast, tilføyelse, gjentakelse, anafor, epifor, inversjon

11 De fem fasene 4 Huske (memoria) • mnemoteknikk: hus, landskap, hånd
5 Framføre (pronuntiatio, actio) • stemme • kropp

12 Affektlæren: • sette i rett sinnstilstand
• lære – glede – bevege (docere – delektare – movere)

13 Tre appellformer: • fornuft (logos) • karakteregenskap (etos)
• lidenskap (patos)

14

15 Retorikk som kommunikasjon:
• den konkrete situasjonen • saken • mottakeren • språket/mediet • avsenderen • aptum (passende)

16 Eksamensettene

17

18


Laste ned ppt "Retorikk Læreplanen sier at du skal kunne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google