Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsavtale mellom If og EBA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsavtale mellom If og EBA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsavtale mellom If og EBA

2 Forsikringsbehov for entreprenører og håndverkere
If har egne forsikringspakker spesielt tilpasset bygge- og anleggsbransjen. Forsikringene tilfredsstiller kravene til forsikring som stilles i bransjens egne standardkontrakter bl.a. NS8405. Vi vil kort vise hvilke forsikringer bedrifter innen bransjen MÅ ha BØR ha KAN ha Alle bedrifter vil ha behov for tilpasninger av forsikringene. If har en EBA spesialist i hvert tilknyttet hver regionområde i EBA. De vil hjelpe hver enkelt bedrift med en kartlegging av eget forsikringsbehov.

3 NS8405 Norsk standard NS8405 stiller krav til forsikring av ting:
Dersom ikke annet er avtalt er det entreprenøren som plikter å forsikre følgende: Utførte kontraktsarbeider. Materialer som byggherren har betalt forskudd for. Materialer som byggherren har overgitt til entreprenørens besittelse. NS8405 er en av bransjens egne standardkontrakt og benyttes ofte mellom byggherre og entreprenør, og entreprenør og underentreprenør.

4 MÅ ha En årsforsikring for bygg- og anleggsarbeider dekker alle entrepriser med inntil 20 mill. (større entrepriser kan også avtales). Dekker alle utførte arbeider Materialer som byggherren har betalt forskudd for eller overgitt til entreprenørens besittelse. Løsøre (brakker og utstyr) som ikke inngår i entreprisen, men som er nødvendig for å utføre arbeidet (dekket med inntil ). I tillegg må du ha en ansvarsforsikring som dekker den typen arbeid du utfører (de som driver med graving og sprenging må kjøpe tilleggsforsikring for dette): - Ansvarsforsikringen dekker både bedrifts- og produktansvar. NB! Du skal ikke ha tegnet mange enkeltforsikringer før en årsforsikring lønner seg – og du risikerer ikke å glemme å forsikre noen entrepriser. Disse to dekningene MÅ en seriøs entreprenør og håndverker ha Alle – både entreprenør og underentreprenør må ha disse forsikringene for sin virksomhet og sine entrepriser. I tillegg MÅ du ha yrkesskadeforsikring og OTP dersom du har ansatte. Dette har EBA en avtale med Connector om. I tillegg MÅ alle ha lovbestemt ansvarsforiskring for motorvogn.

5 BØR ha – vurderes etter behov
Hvilke forsikringer du trenger utover de dekningene du MÅ ha, vurderes ut fra behov. Du kan ha behov for å forsikre: bygninger, lager, garasje kontor med maskiner, varer og løsøre forsikring for verktøy i bil og på anleggsplass personbil / lastebil / henger / arbeidsmaskin / lifter Supeforsikring på bilen Dersom du er avhengig av en stor bil, kan superforsikring på bilen være aktuelt. Den gir leiebil av samme størrelse som egen bil og leiebil så lenge det er behov for det. Da slipper du å få en liten VW Polo i 10 dager, når behovet ditt er en stor kassebil helt til du får tilbake din egen bil.

6 KAN ha De forsikringene du KAN ha i tillegg, avhenger hvor godt du vil sikre deg og hvilke personalforsikringer du vil gi dine ansatte. Det kan for eksempel være: Reiseforsikring Helseforsikring (gir rask tilgang til operasjon og behandling på private sykehus) Ifs forsikringsrådgiver vil hjelpe bedriften med å kartlegge bedriftens behov og foreslå en skreddersydd forsikringsløsning.

7 Avtalen med If If har inngått en samarbeidsavtale med EBA fordi medlemmene er gode, seriøse virksomheter. Avtalen sikrer medlemmene rabatter fra 20%-30% på de ulike forsikringene. Innenfor avtalen vil det i tillegg være rom for individuell prising for bedrifter som scorer godt på vår sikkerhetssjekk og har gode HMS rutiner.

8 Er du en bedre kunde enn gjennomsnittet?
Kan bedriften dokumentere gode rutiner på dette vil du være en attraktiv kunde: Benytter faglært arbeidskraft Har god opplæring av nyansatte Bruker nødvendig verne- og sikringsutstyr tilpasset arbeidsoppgavene (bl.a. hansker, vernesko, skikkelige stillaser osv.) Har gode rutiner for registrering av avvik og nestenulykker Setter i verk tiltak for at uønskede hendelser ikke skal skje igjen. Har hatt få skader tidligere Sikring av verktøy og utstyr på byggeplass. De som ikke har god innbruddssikring har ofte innbrudd. Sikrer du deg på denne måten går tyven et annet sted: God stålcontainer med to FG godkjente låser (min. klasse 3), med overdekning av låsens bøyle. Og de som har færrest skader får de beste prisene.

9 Priseksempler Priseksemplene er beregnet ut fra et gjennomsnitt for landet – prisene vi variere ved gode HMS- og sikringsrutiner, finansiell rating og skadehistorikk. Priseksempel I: Snekker med 10 mill i omsetning Årsforsikring entreprenør Ansvarsforsikring Kontorforsikring (ink. løsøre ,-) Pris uten EBA medlemskap: , minus EBA rabatter: (8.300 spart) Priseksempel II: Entreprenør med 60 mill i omsetning Kontorforsikring (ink. løsøre ,-) Pris uten EBA medlemskap: ,- minus EBA rabatter: ( spart) NB! Dette er kun enkle priseksempler som vil påvirkes av individuelle skadeforebyggende tiltak, HMS rutiner osv.


Laste ned ppt "Samarbeidsavtale mellom If og EBA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google