Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Knoppskyting i Trondheim Firmakultur Roar Paulsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Knoppskyting i Trondheim Firmakultur Roar Paulsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Knoppskyting i Trondheim Firmakultur Roar Paulsen

2 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Knoppskyting i Trondheim Hvorfor er miljøet i Trondheim blitt som det er i dag? Nettverket skiller seg ut i forhold til alle andre selskaper i rådgiverbransjen. Særlig på firmakultur. Videre utvikling Nettverket i Trondheim - Firmakultur

3 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Status Trondheim vinteren 2010: • Aas-Jakobsen Trondheim AS (12) • ViaNova Trondheim AS (1) • ViaNova Systems AS (2) Nettverket i Trondheim - Firmakultur ViaNova Trondheim

4 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Status Trondheim sommeren 2013: Samlokaliserte selskaper: • Aas-Jakobsen Trondheim AS (20) • Selberg Arkitekter AS (16) • ViaNova Trondheim AS (14) • ViaNova Systems AS (2) Fag innenfor rådgivervirksomhet: • Bygge/konstruksjonsteknikk • Arkitektur • Landskapsarkitektur • Plan • Veg • VA • Støy, trafikk, jernbaneteknikk Nettverket i Trondheim - Firmakultur

5 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Knoppskytingen i Trondheim kunne ikke skjedd uten firmakultur. Firmakulturen i ViaNova er det viktigste faktoren i reetableringen og veksten i VNT. Firmakultur: Det enkelte selskap Nettverket i Trondheim AAJ/VN-nettverket Nettverket i Trondheim - Firmakultur

6 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Nettverket i Trondheim - Firmakultur Firmakultur for nettverket i Trondheim • Nettverk av kompletterende, selvstendige, spesialiserte, samarbeidende og samlokaliserte selskaper. • Organisk organisasjon og bedriftskultur, endringsvillig, flat struktur, lite byråkrati, bestemmer selv. • Beslutninger basert på kompetanse. • Ulikhet betyr styrke. • Alle har informasjonsansvar, åpen og komplett. • Eierskap, medarbeiderkontrollert med strategisk eksternt eierskap. • Noen prosjekt i nettverket – andre prosjekt i det enkelte selskap • Ha det gøy og tjene penger • Hjelpe hverandre til å lykkes, gjelder internt og eksternt medarbeidere, samarbeidspartnere og oppdragsgivere Hvorfor mener vi dette fungerer bedre enn andre modeller? Er det å være ulik de andre nøkkelen til suksess? Hvordan bruker vi i Trondheim nettverkets firmakultur?

7 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Samarbeid i nettverk gir: • Overlapp mellom fag og selskaper • Merkompetanse • Merverdi • Tidsgevinst • Robusthet • Økt trivsel • Større spenn i oppgaver 1 + 1 + 1 > 3 Ved å være tre spissede miljøer greier vi å kombinere det å være fokuserte i hvert enkelt selskap samtidig som vi sammen konkurrerer med de store på de mest utfordrende og kompetansekrevende prosjektene. Det er i overlapping mellom fag og firma det oppstår rom for nye tanker og muligheter for å gjøre ting på en annen og bedre måte. Nettverket i Trondheim - Firmakultur AAJT SA VNT

8 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING De største prosjektene våre er flerfaglige samarbeidsprosjekter. Vi er avhengig av at medarbeiderne er bevisste på at kulturen i selskapene og nettverket er viktig og at den må holdes vedlike. Ønsket firmakultur blir ikke til av seg selv. Samarbeid og arbeidsmetoder er tema vi arbeider jevnlig med. Felles mål! Nettverket i Trondheim - Firmakultur

9 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Nettverket er unikt på flere områder: • Primærstrategi: utvikling av et nettverk bestående av selvstendige samarbeidende selskaper • Verdigrunnlaget, hjelpe hverandre til å lykkes • Samarbeid basert på frivillighet og egeninteresse • Kompetansebasert beslutningstaking • Eiermodellen • Ansvar og fokus Nettverket i Trondheim - Firmakultur

10 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Erfaringer i Trondheimsnettverket: • Kommunikasjon og rollefordeling mellom personer og firma har utviklet seg positivt. Det tenkes og arbeides mer integrert. • Selskaper og personer føler ansvar for hverandre, ikke bare for eget selskap. • Samarbeid krever utveksling og utvikling av erfaringer. Det er viktig å evaluere/oppsummere prosjektene med fokus på hva fikk vi til og hva vi kan bli bedre til. Fortrinnsvis i samarbeid med oppdragsgiver. • Felles prosjekt krever felles struktur. • Nettverket er noe mer enn at noen er hovedkonsulent og andre er underkonsulenter. Vi samarbeider i et nettverk der alle er likeverdige og avhengige av hverandre. • Vi har årlige strategisamlinger der alle er med. I år felles for alle 3 selskapene. Nettverket i Trondheim - Firmakultur

11 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Andre firma: • Leder/markedsgrupper bestemmer utvikling • Verdigrunnlag • Samarbeidspartnere velges etter kriterier bestemt av andre • Eiermodellen og eiernes fokus • Mindre lettbente, større administrasjon • Ansvarsfraskrivelse (kan oppleves) • Vanskeligere å motivere medarbeiderne • Hvor blir det av overskuddet? • Andre typer bonusordninger Nettverket i Trondheim - Firmakultur

12 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Vegen videre: Vi skal ekspandere, men ikke for ekspansjonens egen del Vi ønsker flere fag. Vi skal bli bedre på å posisjonere oss i markedet. Vi skal bli enda bedre på samarbeid. Vi skal flytte inn i nytt kontorlokale på Sluppen i 2015. Vi skal ha det mer gøy sammen. Vi skal tjene penger! Nettverket i Trondheim - Firmakultur

13 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Utfordringer videre: Konkurransekraft • Rekruttering • Manglende fag • Kompetanse • Lite ydmykhet Samarbeid…. Utvikling av nettverket. Er vi trygge på at vår modell er bra nok? Rekruttering? Er det behov for mer overordnet strategitenkning og beslutninger for mer bevisst utvikling av nettverket, jmf primærstrategi? Nettverket i Trondheim - Firmakultur

14 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Nettverket i Trondheim - Firmakultur Dette må unngås:

15 VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "VIANOVA NETWORKMEETING 2013, 25 YEARS WITH CIVIL&SYSTEM ENGINEERING Knoppskyting i Trondheim Firmakultur Roar Paulsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google