Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedstilsyn og moduler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedstilsyn og moduler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedstilsyn og moduler
Olav Berge , Utleieforeningen

2 Regelverket TEK kap 3 - Dokumentasjon av produkter
, Sted, tema Regelverket TEK kap 3 - Dokumentasjon av produkter Alle byggevarer skal ha dokumentasjon Uansett produkttype og omsetningsform gjelder to krav om dokumentasjon. av egenskaper ved all markedsføring og omsetning av byggevarer. før produktet bygges inn - at det har egenskaper som er nødvendige for at byggverket skal tilfredsstille teknisk forskrift i en byggesak. Dette kravet gjelder for søknadspliktige tiltak. Definisjon av byggevarer – alt som varig inngår i et byggverk – med noen unntak Like konkurranseregler. DIBK som markedstilsynsmyndighet kan gripe inn Plikt til å si i fra. Ansvar for ansvarlig foretak – så lenge det er en byggesak - – og kommunen som bygningsmyndighet kan gripe inn..

3 , Sted, tema Forslag til nasjonale krav til dokumentasjon av varer som ikke er CE-merket Ny forordning – nytt regelverk fra 1. juli 2013 (?) HH Byggevarer Harmoniserte standarder Hvilke krav til dokumentasjon? Europeiske Tekniske vurderinger

4 Nasjonale krav Inntrer kun når ikke er CE-merket
, Sted, tema Nasjonale krav Inntrer kun når ikke er CE-merket Produktets egenskaper må være dokumentert, produktdokumentasjon tilgjengelig ved markedsføring, omsetning og bruk Forbud mot uriktig eller mangelfull informasjon Definisjon av hvilke egenskaper som skal være dokumentert – andre kan pålegges Produksjonskontroll i fabrikk Bruk av tredjepartsorgan Samsvarsattest Gjensidig godkjenning

5 Grunnleggende krav til byggverk
, Sted, tema Grunnleggende krav til byggverk Mekanisk motstandsevne og stabilitet Brannsikkerhet Hygiene, helse og miljø Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk Vern mot støy Energiøkonomisering og varmeisolering Bærekraftig bruk av naturressurser NY! Danner grunnlag for utarbeidelse av standardiseringsmandater Byggevarers vesentlige egenskaper fastsettes i harmoniserte tekniske spesifikasjoner

6 Vi skal ha fokus på … Sentral godkjenning
Tilsynsmyndig-het produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser og byggeteknikk Gode bygg for et godt samfunn Aktørene Byggherrer og tiltakshavere, Ark og andre rådgivere, Utførende, leverandører, Bruker og forvalter Produktene Byggematerialer, Moduler, Installasjoner Prosessene Planprosess, byggesaksprosess, Fysisk byggeprosess Byggverket Tekniske krav, Brukskrav , oppnådde kvaliteter

7 Hovedmålsetninger Alle produkter til byggverk skal ha dokumentasjon etter krav i TEK 10 Vi skal ha full oversikt over det norske byggevaremarkedet.

8 Markedstilsyn Formelt manglende samsvar
, Sted, tema Markedstilsyn Formelt manglende samsvar Feil eller ikke påført CE-merke Feil eller ikke utarbeidet ytelseserklæring Ikke tilgjengelig eller ikke fullstendig teknisk dokumentasjon Pålegge å bringe det manglende samsvar til opphør Egnede tiltak for å forby eller berense tilgjengeliggjøringen av varen på markedet eller trekke tilbake eller tilbakekalle (opptrappende)

9 Markedstilsyn/tilsyn med produkter til byggverk
, Sted, tema Markedstilsyn/tilsyn med produkter til byggverk Reaktivt tilsyn Begrunnet mistanke om at det omsettes et produkt som ikke oppfyller kravene til dokumentasjon Meldinger fra kommune, virksomheter I 2012: lukke tidligere saker, åpne nye saker hvis alvorlige grunner Proaktivt tilsyn Risikobasert Metode for risikovurdering I 2012: Tilsynskampanjer: Vinduer og EPS

10 Metode for risikovurdering
, Sted, tema Metode for risikovurdering Risiko for feil i produktdokumentasjon, IKKE risiko for dårlig kvalitet eller at bygg blir dårligere HELLER IKKE risiko for feil sluttbruk Risikoprioritetsnummer (RPN) S x O x D Hvor alvorlig er mangelen ved produktet (S) Sannsynlighet for forekomst av mangler (O) Sannsynlighet for at mangler blir avdekket (D)

11 Vårt fokus i 2012 - produkter
, Sted, tema Vårt fokus i produkter Øke aktiviteten på tilsyn med byggevarer Tilsynskampanjer, nasjonal + europeisk EPS og vinduer ny metode - risikoanalyse Forberede gjennomføring av byggevareforordning Informasjonstiltak Bistå i regelverksarbeid Tydelig perspektiv på å få reglene til å fugere Tydeligere fokus på informasjon og veiledning til næringen 11

12 Utvelgelse av produkter for tilsyn i 2013
, Sted, tema Utvelgelse av produkter for tilsyn i 2013 Våtromspaneler Blokker Gipsplater Sandwhichpaneler Vedovner Byggmoduler(?)

13 Viktige definisjoner Markedsføre Gjøre tilgjengelig på markedet
, Sted, tema Viktige definisjoner Gjøre tilgjengelig på markedet Enhver levering av en byggevare for distribusjon eller bruk på indre marked i forbindelse med kommersielle virksomhet, med eller uten vederlag Markedsføre Gjøre byggevaren tilgjengelig på det indre markedet for første gang

14 CE-merking og ytelseserklæring
, Sted, tema CE-merking og ytelseserklæring To veier til CE-merking og ytelseserklæring Byggevaren omfattes av en harmonisert standard. Obligatorisk, men med noen unntak: Individuelt produsert eller etter mål Produsert på byggeplass Produsert på tradisjonelt vis eller bevaring av kulturarven Byggevaren er i overensstemmelse med en europeisk teknisk vurdering som er utstedt for den (frivillig å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering)

15 CE-merking og ytelseserklæring
, Sted, tema CE-merking og ytelseserklæring Ytelseserklæring Produsenten tar på seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med slik angitt ytelse Krav til ytelseserklæringens innhold: art. 6, mal i vedlegg III CE-merking Produsenten tar på seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med den angitte ytelsen og overholder alle gjeldende krav fastsatt i byggevareforordningen og i andre relevante harmoniseringsregelverk om påføring av CE-merking Ingen andre konkurrerende merker Krav til CE-merkingens innhold: art. 9

16 Vurdering og kontroll av konstant ytelse
, Sted, tema Vurdering og kontroll av konstant ytelse Kommisjonen bestemmer hvilket system som skal brukes til hvilken byggevare eller gruppe av byggevarer – førende for harmoniserte standarder og hvor relevant for europeiske vurderingsdokumenter

17 Markedsdeltakernes forpliktelser
, Sted, tema Markedsdeltakernes forpliktelser Produsent (produserer eller markedsfører) Produsentens representant (gjør oppgaver på vegne av produsenten) Importør (markedsfører) Distributør (gjør varen tilgjengelig på markedet) Sporbarhet! (art. 16) Ett ledd tilbake og ett frem

18 Om brakker og moduler Produkters egenskaper – krav til byggverk
, Sted, tema Om brakker og moduler Produkters egenskaper – krav til byggverk Midlertidige bygg TEK §1-2(5) -alle krav gjelder unntatt… kap 8, 12 og 13 – så langt det passer + §14-5 (1 og 2) – minstekrav til u-verdier unntak for under 30m2 – ombruk - bare for energi Norge som dumpingplass for gamle brakker? Gjøres tilgjenglig på markedet

19 , Sted, tema Løsningen? merket


Laste ned ppt "Markedstilsyn og moduler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google