Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

60 tonn – Økonomiske konsekvenser & utfordringer 03.07.2014Virkestransport Øst AS1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "60 tonn – Økonomiske konsekvenser & utfordringer 03.07.2014Virkestransport Øst AS1."— Utskrift av presentasjonen:

1 60 tonn – Økonomiske konsekvenser & utfordringer 03.07.2014Virkestransport Øst AS1

2 03.07.2014Virkestransport Øst AS2

3 Dette sier skognæringen: Innføringen av 24 m og 60 tonn gir følgende effekter for tømmertransport: •  Teoretisk økonomisk effekt for skogsindustrien er anslått til 170 mill. for landet totalt forutsatt at det åpnes 60 tonn for all tømmertransport. •  Årlig avvirking av tømmer er mellom 9 mill. og 10 mill. kubikk. •  Tillatt maksimal nyttelast øker med 11 % etter siste forskriftsendring. •  Siste forskriftsendring fra 56 tonn til 60 tonn vil bidra til å redusere transportkostnadene med ca. 7% (5 -10 kr/m3). •  Antall lass reduseres med ca. 30 000 (10 %). •  Utslippene av CO2 reduseres med ca. 7 % (6-7 000 tonn/år). 03.07.2014Virkestransport Øst AS3

4 Pressemelding, 06.09.2013 Nr.: 100/13 Tømmervogntog: Samferdselsministeren tillater 60 tonn totalvekt Vi gir nå tømmertransporten bedre rammevilkår, samtidig som hensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet blir ivaretatt, sier samferdselsminister Marit Arnstad.…………… Økt nyttelast i tømmertransporten vil gi færre kjøretøyer på vegene, reduserte klimagassutslipp og sannsynligvis redusert ulykkesrisiko.………. 403.07.2014

5 Nyttelast bil med langhenger T ø mmerbil med lang tilhenger (tillatt vogntoglengde 22 eller 24 m) BruksklasseAktuell tonnasje Kj ø ret ø yets vekt Nyttelast Bk 6/2828 t20 t8 t Bk 8/3232 t20 t12 t Bk T8/4040 t20 t Bk T8/5050 t20 t30 t Bk 10/5050 t20 t30 t Bk 10/5656 t20 t36 t Bk 10/6060 t20 t40 t Her er utfordringen! Virkeligheten:60 tonn22 tonn38 tonn

6 Andel tømmer transportert på 56 t FylkeRiksveg med 56 tOppgjør etter 56 tonn Østfold100 %34 % Oslo100 %6 % Hedmark99 % (bruer)44-56 % Oppland99 % (bruer)17 % Buskerud95 % (bruer)14 % Vestfold100 %8 % Telemark90 % (bruer)0 % Aust-Agder70 %0 % Vest-Agder40 %0 % Vestlandet00 % Sør-Trøndelag10 %0 % Nord-Trøndelag80 %3 % Nordland00 % Sum20 %

7 Fordeling per BK-klasse på tømmertransport:

8 Et eksempel fra Hedmark…. 03.07.2014Virkestransport Øst AS8 Eksempel endring fra BK5 til BK 6 - gjennomsnittsturen: Merinntekt per tur kr 85,00 Økt dieselforbruk kr -5,76 Lasting ekstratid kr -35,00 Dekkslitasje kr -6,40 Slitasje/vedlikehold kr -20,00 Totale ekstrakostnader/tur kr -67,16 Endring resultat per tur kr 17,84

9 Kan vi konkludere? 1.Hvor store lass med massevirke/løv får vi kjørt med høydebegrensning 4 meter? 2.Store variasjoner i egenvekt på tømmer per region – hvor mye nyttelast (m³) får vi med? 3.Hvor mye lenger laste- og lossetid trenger vi – svært prissensitivt for kort kjøring 4.Vil det komme endringer i krav til utstyr/sikring – investeringsbehov? 5.Endringene kommer i en periode med store strukturelle endringer i tømmerflyt – sagtømmer til terminaler og fulle terminaler – og med det mer terminaltid og større terminalkostnader for transportør 6.Er det overkapasitet i markedet?  40 – 45% blir fremover kjørt på BK4 - fokus på riktig pris BK 4 blir viktigst  Vi bør ha tariff med kort gyldighet – må ha erfaringsgrunnlag for å kunne sette riktige priser 03.07.2014Virkestransport Øst AS9


Laste ned ppt "60 tonn – Økonomiske konsekvenser & utfordringer 03.07.2014Virkestransport Øst AS1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google