Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sandes Sparebank 21. januar 2009. Utviklingsmodell( ) •Fase 1. Befolkningsvekst, kapitalvekst (friere markeder, mer teknologi) •Fase 2. Unødig lav rentepolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sandes Sparebank 21. januar 2009. Utviklingsmodell( ) •Fase 1. Befolkningsvekst, kapitalvekst (friere markeder, mer teknologi) •Fase 2. Unødig lav rentepolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sandes Sparebank 21. januar 2009

2 Utviklingsmodell( ) •Fase 1. Befolkningsvekst, kapitalvekst (friere markeder, mer teknologi) •Fase 2. Unødig lav rentepolitikk •Fase 3. Overopphetning fordi mye kapital allokeres feil som svares med sterk renteoppgang •Fase 4. Investeringene faller, rentene senkes og økonomien normaliseres •Fase 5. Veksten bestemmes av demografiske faktorer

3 Japansk skjebne

4 Endringer i forventninger til BNP-veksten globalt

5 Syklisk risiko var kanskje nok, men motpartsrisiko, kredittrisiko og sentralbanksjef, politikerrisiko ble for mye

6 Derfor er det mange faktorer av midlertidig art som trekker rentene ned

7 Den viktigste ledende indikator

8 De regionale forskjeller i USA har vært store – Case /Schiller ned 10% i 2009?

9 Snart ser vi negative tall for husholdningenes gjeldsvekst

10 Veien ut av USAs krise – fallende boliglånsrenter

11 I sum ser det verste for boligmarkedene ut til å være over, hvis arbeidsmarkedet kan stabiliseres

12 Det store spørsmålet: kan økonomien komme på fote igjen? •Nullrentepolitikk – rentene holdes nær null •Omfattende statlige garantier – det som diskuteres i dag er kjøp av porteføljer, garantier og direkte kapitalinnsprøytning •Finanspolitisk stimulans på om lag 3-5% av BNP for neste år sysselsetting formuer inntekter

13 Oppsummering: USA

14 ’’Skal de ha renter også?’’

15 Forskjell p å konjunktur og trend •Bør man bremse eller gi gass? NÅ -USA: 0,5 -UK: 0,5-1,0 -Euro: 1,0 -Norge: 1,5-2,0 •Hva er fartsgrensen? •3-5%

16 Mot normalt?

17 Japansk skjebne

18 USA i langsiktig vekst

19 Europa topper NU: Vi er på vei ned (FNs 2006 revisjon)

20 Good old pottit

21 Del 3

22 SSBs - desembertall

23 Dagens Næringsliv – siste 4 dager - med fire ulike perspektiver på krisen

24 Sparerate og rentebelastning

25 Norge: Arbeidsstyrke og sysselsetting

26 Nivåe er OK, men trendene er ille

27 Ledigheten er helt sentral

28 Endring i folkemengde

29 Rogaland – blant de med størst folketilvekst

30 (Litt pussig å si at vi trenger lavkonjunktur)

31 Boligbygging er fallende – til tross for folkevekst

32 Næringsbygg

33 Bruktboligprisene er også svake

34 Kredittveksten vil snart forverre seg markert

35 Alt annet like trekker svakere bytteforhold i v å r utenrikshandel i retning av en svakere kronekurs

36 Vi er blitt fattigere (figur fra okt. 08) •Da oljeprisen var høy trodde markedet på nedgang •Nå tror markedet på stigning •IEA = 80 $ •Saudi =75$

37 Inflasjonen kan bli problematisk (for enkelte)

38 Perspektiver •Likviditetskrisen •Verdivurderinger •Kronekursen og EU

39 De siste kronene •Island klarer ikke krisen alene •Danmark har ikke behov for en selvstendig valuta •Svenskene teller p å knappene •Norge ? •Likviditetskrisen har vist hvor skj ø r kronekursen er.

40 Ansvarsfraskrivelser •Rapporten kan ikke benyttes av andre enn de personer som har mottatt denne direkte fra forfatter av rapporten. Forfatteren fraskriver seg ethvert ansvar for mottakerens benyttelse av rapporten. Rapporten bygger p å opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, uten at forfatteren p å tar seg ansvar for å redegj ø re for opprinnelsen av opplysningene. Forfatter av rapporten innest å r ikke for opprinnelsen eller korrektheten av opplysningene som rapporten bygger p å. Rapporten skal kun oppfattes som oppsummering og uforpliktende sammenstillinger og betraktninger rundt den informasjon som fremkommer av rapporten. Rapporten kan ikke benyttes som grunnlag for beslutninger, analyser eller planer hos mottaker, heller ikke som grunnlag for investeringsbeslutninger. Rapporten er ikke en investeringsanbefaling.

41 Ansvarsforhold •Denne rapporten er utarbeidet kun for internt bruk i Terra-Gruppen AS med datterselskaper, og skal behandles som konfidensielt utenfor denne krets. Dersom noen utenfor denne krets mottar rapporten anmodes disse om å makulere rapporten uten å lese denne. Rapporten kan ikke benyttes av andre enn de personer som har mottatt denne direkte fra forfatter av rapporten. Forfatteren fraskriver seg ethvert ansvar for mottakerens benyttelse av rapporten. Rapporten bygger på opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, uten at forfatteren påtar seg ansvar for å redegjøre for opprinnelsen av opplysningene. Forfatter av rapporten innestår ikke for opprinnelsen eller korrektheten av opplysningene som rapporten bygger på. Rapporten skal kun oppfattes som oppsummering og uforpliktende sammenstillinger og betraktninger rundt den informasjon som fremkommer av rapporten. Rapporten kan ikke benyttes som grunnlag for beslutninger, analyser eller planer hos mottaker, heller ikke som grunnlag for investeringsbeslutninger. Rapporten er ikke en investeringsanbefaling.


Laste ned ppt "Sandes Sparebank 21. januar 2009. Utviklingsmodell( ) •Fase 1. Befolkningsvekst, kapitalvekst (friere markeder, mer teknologi) •Fase 2. Unødig lav rentepolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google