Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Hvordan kan emballasjeindustrien bidra til å firdoble verdiskapningen innenfor marin sektor i Norge innen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Hvordan kan emballasjeindustrien bidra til å firdoble verdiskapningen innenfor marin sektor i Norge innen."— Utskrift av presentasjonen:

1 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Hvordan kan emballasjeindustrien bidra til å firdoble verdiskapningen innenfor marin sektor i Norge innen 2020 ? Av Tove Berge (Logikon/STØ) Bedriftsseminar Marinepack, Asker 010302 Tove Berge

2 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Eksport fordelt på fiskeslag 1991-2001

3 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Norsk lakseeksport 2000/01 Kilde: SSB, EFF 2001 Verdi 10 milliarder NOK 2000 Verdi 12,3 milliarder NOK

4 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Norsk eksport av sjømat

5 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Omsetningskjeden fiskeprodukter ProduksjonStykning OmsetningDetaljist Forbruk CateringGrossist Foredling

6 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Hva er marin sektor år 2020? 20012020 Fangst18 mrd Laks12 mrd40 mrd Torsk40 mrd

7 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Kundekategorier 1.Industrikunder –Røkeri –Catering –Andre bearbeidingsbedrifter i markedet 2.Super / hypermarkedkjeder 3.Tradisjonelle grossister

8 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Produktsammensetning FerskvareFrossen vare Hel fiskXX StykningXXXXXXX ForedlingXXX

9 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Norge – en råvareleverandør av ferske produkter •Avstanden til markedet •Ledetid •Transporttid stjeler ”shelflife” •Bearbeidede produkter – volumvarer •Effektiv distribusjon fra Norge ? •Alternative råvareleverandører Økt vekst for bearbeidingsindustrien i Europa

10 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Viktigste markeder for norsk sjømat

11 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Markedsutvikling •Vest Europa •Øst Europa •Asia •USA ? Produksjonen vil alltid foregå langs norskekysten, men kan levendefisktransport kunne bli en trussel for norsk emballasjeindustri?

12 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Eksportindustriens behov Optimal emballasje –Minst mulig emballasje –Beskytte og bevare produktet –Forbedre produktet (add value) ? –Promotere produktet

13 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Hva er optimal emballasje? •Tilpasset produkt •Tilpasset lagringstid •Tilpasset transport •Tilpasset kundekategori •Tilpasset kundens særbehov •Tilpasset myndighetskrav •Tilpasset industriell produksjon på pakkeri •Sikre lavest mulig kostnad i logistikk-kjeden •Til konkurransedyktig pris

14 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Tilpasset produkt •Alle marine produkter vil ha samme behov for beskyttelse, temperaturkontroll og fuktighet •Hel fisk - en saga blott ? •Fileter - vårt nye ”commodity” produkt •Ferske / frosne produkter ulike emballasjebehov •Indre / ytre miljø – ulike behov (is, fuktighet,salt) Kan ny emballasje / pakkemetoder endre produktenes behov for kontrollert temperatur?

15 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Tilpasset lagringstid •Langtidslagring f.eks på frys stiller store krav til emballasjen Vil nye kjølemetoder endre produktets emballasjebehov ?

16 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Tilpasset transport •Bil, båt og fly ulike emballasjekrav •Mye på bil, mer på båt, økning også på fly •Transportmidlene må utnyttes optimalt Mest mulig produkt, minst mulig emballasje.

17 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Tilpasset kundekategori •Grossister –Salg av enkeltkasser •Industrikunder –Enklest mulig •Supermarkeder –Promotering

18 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Tilpasset kundens særbehov •Krav om pakking i egne kasser, f.eks. returkasser •Hygienekrav •Spesialstørrelse på emballasjen •Styrkekrav •Max høyde på pallene •Spesialetiketter Generelt sett ønsker kunden en emballasje de kan kvitte seg med enkelt uten arbeidsinnsats eller ekstra kostnad.

19 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Tilpasset myndighetskrav •Miljøhensyn •Max 60 % av netto volum kan være fylt av fisk (effektiv kjøling) Tette kasser gir ingen vannavrenning og vil bli et fremtidig krav

20 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Tilpasset industriell produksjon på pakkeri •Mange varianter emballasje gir lite effektiv produksjon - standardisering •Råstoffet varierende i størrelser og kvaliteter – ulike råstoff til ulike marked •Større pakkerier – større serier Pakkeriene er avhengig av store serier – er modulbasert emballasje løsningen - basert på ”minste felles multiplum” ? ?

21 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Sikre lavest mulig kostnad i logistikk-kjeden •Standardisering •Tilpasset transportmiddel – optimal utnyttelse •Redusert håndtering –På pakkeri –Under transport/lagring –Ved mottak –Etter bruk?

22 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Til konkurransedyktig pris •Pris på emballasje– en avgjørende faktor på et commodityprodukt

23 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Emballasjeindustriens utfordringer •Ligge i forkant av utviklingen •Nye løsninger –Forenkle –Redusere kostnader i kjeden –Added value •Samarbeide –I kjeden –Mellom konkurrenter –Kombinerte produkter •Miljøproblematikken –Returordninger –Full sporbarhet

24 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Ser emballasjeindustrien sin viktige rolle ? Norsk marin sektor er avhengig av en sterk, samlet norsk emballasjeindustri for å kunne firdoble verdiskapningen innen år 2020


Laste ned ppt "MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje Hvordan kan emballasjeindustrien bidra til å firdoble verdiskapningen innenfor marin sektor i Norge innen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google