Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning
Katharina Bramslev Grønn Byggallianse

2 TEK10: Miljøkrav til materialer
” Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. .” (§9-5 Avfall) ” Det skal velges produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. .”(§ 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer)

3 Krav om dokumentasjon Ny europeisk byggevareforordning skal erstatte dagens byggevaredirektiv Byggevareforordningen setter krav til hvilken produktdokumentasjon som må foreligge før omsetning og markedsføring av byggprodukter i EØS-området Krav til dokumentasjon av egnethet for ombruk og materialgjenvinning?

4 Cradle-to-cradle Utfordring - produkter med lang levetid
Gjenvinnings- og bruksmuligheter om år ?? Biologisk og teknisk kretsløp Figur fra ”Cradle to cradle i det byggede miljø”, Vugge til vugge et al

5 AVFALL = FØDE

6 C2C 5 cradle-to-cradle prinsipper Giftfritt
Basert på resirkulerte materialer Basert på fornybar energi Resirkulering av vann i produksjonen Sosial ansvarlighet Cradle to Cradle Products Innovation Institute

7 TIL POSITIV PÅVIRKNING
FRA SKADEMINIMERING TIL POSITIV PÅVIRKNING

8 Viktige forutsetninger for fremtidig ombruk og gjenvinning
Mulig å separere Minst mulig skadet, bl.a. som følge av demontering Rent (fritt fra impregnering, overflatebehandling etc) Har relevant dokumentasjon (brann, varmeisolering, lydisolering, konstruktive krav osv)?

9 POSITIV PRODUKTUTVIKLING FOR VÅRE VANLIGE BYGGEMATERIALER

10 Tre Fornybart, ombrukbart og resirkulerbart Ta vare på disse egenskapene Nye trender: Bambus – meget hurtigvoksende (høstes etter 2-3 år), hardt Massivtre – uten lim eller andre materialtyper

11 Lavkarbonbetong / Miljøbetong
En del av klinkeren er erstattet med flyveaske fra kullkraftverk eller slagg fra smelteverksindustrien Bruker avfall til nye produkter Reduserer klimagassutslipp Gir sterkere betong Økt fokus på bruk av fornybar energi til produksjon Brosjyre fra

12 Metaller Alle metaller kan gjenvinnes
40-50% av Europas metallproduksjon kommer fra gjenvunnet metall Stor klimagevinst ved å gjenvinne EPD angir resirkuleringsgrad Hensikt å stille krav til resirkuleringsgrad?

13 UTVIKLING AV NYE MATERIALER BASERT PÅ CRADLE TO CRADLE

14 Biologisk ”sement” bioMason Produsert av bakterier som koraller
Lite energibruk Råmaterialer: bakterier, gjær, urea, natriumklorid og sjøvann 5 dagers produksjonstid 1.plass i C2C-konkurranse 2013

15 Cellulosebaserte produkter
Bygningsplater basert på 100% avfallsprodukter; papir, papp og avfall fra landbruket Produsert av kun fornybar energi Gjenbruk av vann i fremstillingsprosessen 3. Plass i C2C-konkurranse 2013

16 Kompositter Takheller i komposittmateriale GR Green
Laget av brukte plastposer, plastflasker (23%) og kalkstein 100% resirkulerbart Minst 50 års levetid Kandidat til C2C-pris

17 Økt bruk av plastavfall
EU-parlamentet foreslår bindende mål for innsamling og sortering av 80 % av alt plastavfall i EU. I dag resirkuleres 25%

18 C2C-PAVILLION Fornybar energi Design for adskillelse Godt inneklima
Sunne materialer Kunnskapsdeling Cowi, GXN arkitekter, Vugge til vugge m.fl

19 Figur fra ”Cradle to cradle i det byggede miljø”, Vugge til vugge et al

20 Design is the first sign of intention
Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face are, at root, design challenges’. William McDonough FAIA. Int RIBA Co-author of Cradle to Cradle:

21 Inspirasjon og kunnskap


Laste ned ppt "Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google