Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vernepleiefaglig kompetansebehov

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vernepleiefaglig kompetansebehov"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vernepleiefaglig kompetansebehov
FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

2 FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad
RAMMEPLANEN Vernepleierutdanningen skal være i samsvar med nasjonale og internasjonale helse-, sosial- og utdanningspolitiske føringer som * norske lover, forskrifter og politiske beslutninger * internasjonale deklarasjoner, standarder og politiske føringer om helse-og sosialpolitikk, menneskerettigheter og høyere utdanning FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

3 FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad
Formål Utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte for å utføre miljøarbeid, habiliterings – og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker som ønsker og som har bruk for slike tjenester FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

4 FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad
Mennesker med utviklingshemming er en sentral målgruppe for vernepleiefaglig arbeid FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

5 FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad
Fullført studium gir graden bachelor i vernepleie Autorisasjon som vernepleier i hht lov om helsepersonell FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

6 Vernepleiefaglige kvalifikasjoner
16 kulepunkt som inneholder direkte og indirekte miljøarbeid FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

7 Vernepleierens arbeidsmodell
Systematisk arbeid FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

8 Profesjonsutøvelse/ stillinger
Miljøterapeut Koordinator Lederstillinger FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

9 Kjerna i vernepleierutdanningen
To bein å stå på! Det sosialfaglige Det helsefaglige Som skiller oss fra våre søskenbarn FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

10 FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad
Yrkesutøvelsen Helse- sosial, barnehage/skole/SFO – kommune Norge Direkte og indirekte brukerkontakt Ulike typer funksjonshemmede – engstelse for at målgruppa utviklingshemmede skal bli utelatt FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

11 FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad
Konkurranse Konkurranse fra pedagogisk hold, fra somatisk/sykepleiefaglig hold Vanskelig med tilsetting skoleverket/barnehager Vanskelig med aksept på den helsefaglige kompetansen FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

12 FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad
Faglig tilfredsstillelse - erfaringene tilsier at den vernepleiefaglige arbeidsmodellen/helhetstenkningen fører til kvalitet Unikt innenfor funksjonshemmingen Utviklingshemning – Kognisjon/kommunikasjon FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

13 Morgendagen – 3store samfunnsreformer
Samhandlingsreformen NAV Barnevern FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

14 Spesielle fagområder hvor vernepleieren er unik
Det helse- og sosialpolitiske, bla tilgjengelighet/universell utforming/antidiskrimineringsloven Levekår/livskvalitet , helsehjelp, arbeid Livsløpsforståelse Autorisasjonen FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

15 FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad
Se diagnosen i menneske – se diagnosen i menneske Aktører i miljøet som kan organisere oppgaver GAP modellen FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

16 FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad
Samfunnsmessige endringer – Individuell plan - vernepleiere som koordinatorer/ samhandling med brukerne Kunnskapen har stor overføringsverdi FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad

17 FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad
Utfordringer Aksept for kompetansen – den helsefaglige og den sosialfaglige Beskrive og markedsføre vernepleierens kjernekompetanse Avinstitusjonalisering FO Kongress - yrkesfaglig konferanse nov 2010 Marit Rustad


Laste ned ppt "Vernepleiefaglig kompetansebehov"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google