Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne M Jervell Utfordringer og utviklingsmuligheter for SIFO Anne M Jervell STYRESEMINAR I BODØ – 21.-22. JUNI 2005 Tema: SIFO evalueres: Muligheter og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne M Jervell Utfordringer og utviklingsmuligheter for SIFO Anne M Jervell STYRESEMINAR I BODØ – 21.-22. JUNI 2005 Tema: SIFO evalueres: Muligheter og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne M Jervell Utfordringer og utviklingsmuligheter for SIFO Anne M Jervell STYRESEMINAR I BODØ – 21.-22. JUNI 2005 Tema: SIFO evalueres: Muligheter og utfordringer for et nasjonalt forbruksforskningsinstitutt når forskningspolitikken er i endring

2 Anne M Jervell Hva SIFO er.. ….et kompetansesenter til nytte for forbrukerne. … et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD) …..det eneste (forsknings) institutt i Norge som utelukkende arbeider med forbruksforskning …. et anvendt forskningsinstitutt …. på godt og vondt et lite forskningsinstitutt (fra www.sifo.no, SIFO 2010 )www.sifo.no og skal være.. Et ledende fagmiljø med formål å drive forskning, utredning og testvirksomhet ut fra hensynet til forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. (Vedtekter, formålsparagraf) ….premissleverandør av kunnskap om forbrukernes situasjon og forbrukets betydning. (Visjon)

3 Anne M Jervell SIFO sett utenfra Synlig i media Attraktiv Men.. Hvor synlig er SIFO i internasjonal forbruksforskning? Annerledes Priviligert

4 Anne M Jervell Hva er SIFOs visjon i dag? Visjon: SIFO skal være premissleverandør av kunnskap om forbrukernes situasjon og forbrukets betydning. SIFO skal gjennom synliggjøring av forbrukernes stilling og rolle i samfunnet bidra til en faglig basert forbrukerpolitisk vurderingsevne hos politisk ledelse, myndigheter og relevante organisasjoner. (SIFO 2010) ”SIFO er hovedorganet for forbruksforskning i Norge, og har et strategisk ansvar for å utvikle kunnskap til nytte for forbrukerne.” ”SIFO skal gjennom sin virksomhet med utgangspunkt i formål og faglig profil aktivt forholde seg til og bidra til den internasjonale forbruksforskningen”. •Kunnskap om forbrukerne •Kunnskap om produktene •Kunnskap om markedene •Kunnskap om politikken ”Fra kjøkken og vaskerom til marked og politikk” ”.. Forbruksgoder synes for mange å få økt betydning som identitetsmarkører i en urolig tid.” Sitater fra SIFO mot 2010

5 Anne M Jervell Evaluering av SIFO 2005 Hovedformålet med evalueringen er •å vurdere instituttets virksomhet i forhold til formålsparagrafen •å bidra til økt kvalitet og relevans i instituttets virksomhet •å bidra til læring og egenutvikling ved instituttet. Forskningsrådet ønsker å se evalueringen av SIFO i forhold til tidligere evalueringer av de samfunnsvitenskapelige instituttene, slik at evalueringen av SIFO kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for Forskningsrådets instituttpolitikk. Fra mandat av 13.05.2005

6 Anne M Jervell SIFO i forhold til gjennomsnitt NSI Årsrapport 2004 Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

7 Anne M Jervell Utfordringer fra omverdenen •Økte krav •Økt konkurranse En høy basisbevilgning har til dels skjermet SIFO fra disse utfordringene… Raske endringer kan bli en utfordring i seg selv….

8 Anne M Jervell Nasjonal forskningspolitikk Vektlegger teknologi, naturvitenskap og innovasjon - Mindre oppmerksomhet på samfunnsvitenskap, humaniora og offenltig sektor Fokus på UoH sektorens bidrag til innovasjon -Mindre på insituttsektorens rolle -Framhever Forskningsrådets strategiske rolle overfor instituttene -Med bla likebehandling og resultatbasert finansiering

9 Anne M Jervell Økt konkurranse Generelt kan endringer i den nasjonale forskningspolitikken føre til: –Hardere konkurranse om forskningsmidler, særlig innen samfunnsforskning –Nye (også internasjonale) konkurrenter Spesielt kan endringer i SIFOs tilknytning og finansiering kan føre til: –Konkurranse om deler av midlene SIFO før har hatt utenom konkurranse (basisbevilgning fra BFD)

10 Anne M Jervell Økte krav: kompetanse, kvalitet og produktivitet Krav til vitenskapelig kvalitet øker Krav til vitenskapelig kompetanse øker Krav til produksjon per årsverk øker SIFO ’henger etter’ på noen områder og må effektivisere: -Kompetanseutvikling og publisering -Forskning og formidling -Ledelse og administrasjon

11 Anne M Jervell Eks. Økt internasjonal publisering •Hva er målet? –På linje med andre samfunnsvitenskapelige institutt (0,5/årsverk) eller på linje med de beste (1/årsverk)? –Hvilke tidsskrift bør SIFO synes i? –På hvilke tema bør SIFO publisere internasjonalt? (Consumer culture, consumer politics, consumer behaviour…) •Hvorfor publisere internasjonalt? –Kvalitetssikring (og læring) –Synlighet (og invitasjon til samarbeid) –Vitenskapelig kvalifisering (for prosjektledelse) –Formidling og kunnskapsspredning –Kriterie for basisfinansiering

12 Anne M Jervell Eks. Økt internasjonal publisering Nye tiltak på SIFOs årsplan 2005: •Økt internasjonal publisering også i tidsskrifter som Journal of Consumer Culture, Consumer Research, Consumer Politics osv. •Sette mål for publiserte og innsendte artikler på institutt- og gruppenivå. •Aktiv oppfølging av papere mot tidsskriftpublisering. (Mål: at 50% innsendt tidsskrift innen 3 mnd etter presentasjon). •Øke synliggjøring av publiserte artikler internt (egen ”hylle”). •Oppfordre til sampublisering internt og eksternt. •Nye doktorgradsopplegg baseres på artikkelpublisering. •Sørge for postdoc-finansiering for å utnytte potensialet i nye doktorgrader. •Gjennomføre skrivekurs og kurs i paper-presentasjon.

13 Anne M Jervell SIFOs kompetanse og kunder Kompetanse •Forbrukerøkonomi •Testvirksomhet •Markeder •Forbrukerpolitikk •Sosiologi •Antropologi •Ernæring •Husstell/ingeniørfag ………. Kunder •Departement •Offentlig forvaltning •Forskningsråd •EU •UoH •Andre forskningsinst. •Bedrifter •Organisasjoner

14 Anne M Jervell Utviklingsmuligheter kompetanse Kompetanseutvikling ansatte: -Medarbeidersamtaler og kompetanseutviklingsplaner. -Øke doktorgradsutdanningen blant yngre ansatte. Målrettet rekruttering: -Forskningsfelt markedsforskning, forbrukeratferd, -Disipliner: psykologi, økonomi -Vurdere potensiale for doktorgrad og publisering.

15 Anne M Jervell Utviklingsmuligheter kunder SIFO har mange brukere, men relativt få (betalende) kunder Hvordan: –Gjøre eksisterende brukere til kunder –Kapre nye kunder (med gamle og nye tilbud) –Sikre gjenkjøp og faste kunder –Bli en foretrukken samarbeidspartner i forskningsprosjekter (UoH, Institutter, nasjonalt og internasjonalt) Utviklingsmuligheter innen markedsføring, prosjektinnhenting og prosjektledelse.

16 Anne M Jervell Styringssløyfen i strategisk styrte kompetanse-organisasjoner Rolf Olsen, IML 2005 Organisasjons-ide Mandat og visjon Valg av innsatsområder Utvikling av strategier, avdelingsmål og gruppemål Individuelle mål Strategisk kompetansestyring Kulturstyring Oppdrags- styring Coaching Dokumentasjon av leveranser Appraisals Lønn- og belønning Karriere innad og utad

17 Anne M Jervell SIFOs intellektuelle kapital SIFOs intellektuelle kapital: -Kunder (Anseelse, omdømme, relasjoner) -Ansatte (kompetanse, nettverk) -Struktur og systemer (kultur, organisasjon) Hvor er vi sterke i dag? Hvordan bruker vi ressursene vi har til å skape verdi? Hvilke ressurser er kritisk viktig framover?

18 Anne M Jervell SIFOs utviklingsmuligheter Strategisk ledelse og utvikling av ressurser (kapital): -Kunder: bevisst utvikling av verdifulle relasjoner og oppdrag -Ansatte: kompetanseutvikling gjennom styrket ledelse -Struktur og systemer: som koordinerer, støtter og gir merverdi (for ansatte og for kunder).

19 Anne M Jervell Relevans, kvalitet og effektivitet (Nøkkelord for alle forskningsinstitutt) Relevans: -Etterspørsel etter oppdrag og resultater (kunder, media) -Må være strategisk fokusert i forhold til formål Kvalitet: -Nødvendig forutsetning, må demonstreres og dokumenteres -Anerkjennelse og synlighet i vitenskapelige miljø (nasj/internasj) Effektivitet: -Effektiv ressursbruk i forhold til formål og strategier -Konkurransedyktighet mht kostnadsnivå og leveringsevne

20 Anne M Jervell Oppsummering UTFORDRINGER SIFO har vært beskyttet fra konkurranse og har hatt en relativt svak utvikling på flere indikatorer Endringer i SIFOs forhold til omverdenen kan dermed gi store utfordringer MULIGHETER Etterspørsel og medieinteresse indikerer relevans og brukerverdi Positiv kompetanseutvikling har økt potensialet Strategisk styring og styrket ledelse kan utløse potensialet i organisasjonen

21 Anne M Jervell Hvordan skal SIFO framstå? Attraktiv - Som arbeidsplass, samarbeidspartner, leverandør av FoU Synlig - I media, for brukere, i forskernettverk nasjonalt og internasjonalt Ambisiøs - På forbruksforskningens og instituttets vegne


Laste ned ppt "Anne M Jervell Utfordringer og utviklingsmuligheter for SIFO Anne M Jervell STYRESEMINAR I BODØ – 21.-22. JUNI 2005 Tema: SIFO evalueres: Muligheter og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google