Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORGES FOTBALLFORBUND En undersøkelse om involvering av foreldre med ikke-norsk landbakgrunn i det frivillige arbeidet rundt klubbene En rapport utarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORGES FOTBALLFORBUND En undersøkelse om involvering av foreldre med ikke-norsk landbakgrunn i det frivillige arbeidet rundt klubbene En rapport utarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORGES FOTBALLFORBUND En undersøkelse om involvering av foreldre med ikke-norsk landbakgrunn i det frivillige arbeidet rundt klubbene En rapport utarbeidet av Tone Graaten og Mika Blusztein Ore for Moods Research Juni 2011 MOODS RESEARCH Foto: ESPN

2 Moods Research 20112

3 •Moods Research har på oppdrag fra Norges Fotballforbund gjennomført en undersøkelse omkring innvandrerforeldres frivillige deltakelse i klubber og lag •Bakgrunn i NFF/IMDIs intensjonsavtale og ambisjon om å øke innvandrerbefolkningens deltakelse på fotballarenaen •To innfallsvinkler til problemstillingen: –Klubbenes behov for foreldredeltakelse –Foreldrenes behov for sosial integrering og inkludering •Hensikten med prosjektet har vært å avdekke: –Årsaker til manglende deltakelse –Hva som kan gjøres for at begge disse behovene dekkes på en best mulig måte. Moods Research 20113

4 4

5 •Fire ulike datakilder:  Forhåndsundersøkelser i form av intervjuer/samtaler med råd og innvandrerforeninger, samt bruk av tidligere undersøkelser  Dybdeintervjuer med klubbansatte, lagledere og trenere  Gruppeintervju med frivillig aktiv minoritetsungdom  Hjemme hos-intervjuer av foreldre med innvandrerbakgrunn Moods Research 20115

6 •Alle foreldrene har barn som spiller eller har spilt fotball. •Somalia, India, Pakistan, Sri Lanka, Tyrkia og Kosovo er representert. •Alle er bosatt i Oslo, i all hovedsak i Oslos østlige bydeler. •Overvekt av aktive foreldre Moods Research 20116

7 7

8 8

9 •Annen fotballorganisering i hjemlandet •Sosiale og familiære forpliktelser •Annen frivillighetskultur •Språk Moods Research 20119

10 •Økonomi •Familiesituasjon •Annet syn på oppdragelse Moods Research 201110

11 Moods Research 201111 Hva møter foreldrene?

12 •Tause forventninger og lite informasjon •Manglende kommunikasjon, feil kanaler, lite oppfølging •En lukket sosial møteplass Moods Research 201112

13 •Høye priser og underkommuniserte økonomiske ordninger •Manglende vilje til endring og nye tiltak Moods Research 201113

14 Moods Research 201114

15 Moods Research 201115 Inkludere Involvere Integrere

16 Moods Research 201116 Et inkluderende sosialt fellesskap, der alle møtes på likefot og man anerkjenner at alle har noe å bidra med, Senker terskelen for å involvere seg og skaper et sosialt lim. Klarer man å skape relasjoner, vil det både føles mer personlig og forpliktende å skulle hjelpe til, Slik kan fotballen bli en faktisk integreringsarena. Prosessen er gjensidig: Innvandrerforeldre blir kjent med nordmenn og får utvidet sitt nettverk, mens norske foreldre får bedre kjennskap og forståelse for andre kulturer.

17 1.Informasjon er alfa og omega!  Om den norske modellen / foreldredrevet fotball  Om hva som forventes – og hva man får igjen for det  Om hvor viktig det er for barna at foreldrene deltar http://www.youtube.com/watch?v=10e4uEqt70A http://www.youtube.com/watch?v=10e4uEqt70A Moods Research 201117

18  Informasjonen må tilpasses!  Oversette  Forenkle og forklare  Konkretisere  Viser vilje til inkludering  Blir mer personrettet  Føles mer relevant å lese Moods Research 201118

19 2. Det kan velges bedre og flere informasjonskanaler og –settinger •E-post og lapp med barna fungerer dårlig •SMS fungerer bedre •Det aller beste: telefon og ansikt-til-ansikt  Skaper en relasjon  Mer forpliktende •Rom for å tenke nytt for å nå bredere ut blant innvandrerforeldre! Moods Research 201119

20 3. Et sosialt lag er et aktivt lag  Sosiale tiltak og –settinger skaper samhold, som kan skape mer involvering.  Matkvelder  Utforme foreldremøter som en sosial møteplass  Andre aktiviteter for medlemmene Moods Research 201120

21 4. Start tidlig – mens barna er unge / nye på laget!  Foreldrene mer til stede  Informere om innsatsforventinger og gevinster av å involvere seg  Kartlegge innsatsmulighetene Moods Research 201121

22 5. Brobyggere og foreldrekontakter  Oppsøkende og aktiv kontakt med ulike minoritetsnettverk og –organisasjoner  Informasjonsarbeid  Relasjonsbygging  Oppfølging av foreldrene Moods Research 201122

23 Moods Research 201123

24 •Kulturkollisjon på flere plan •Behov for flersidig innsats, initiert av fotballen •Behov for tilpasset informasjon om den norske fotballmodellen og forventninger •Informasjon om fordelene ved å være aktivt involvert, både språkmessig, sosialt, nettverksmessig, økonomisk og i forhold til barna. •Å jobbe med å skape sosial tilknytning til foreldrene/laget/klubben er essensielt!  Slik kan man starte den gode sirkelen der inkludering skaper involvering, og involvering bidrar til at fotballen blir en god integreringsarena for foreldrene også. Moods Research 201124

25 Moods Research 201125 Kristian IVs gate 15 0164 Oslo www.moodsresearch.no Twitter @moodsresearch Tlf 99 25 59 77/ 90 69 22 16

26 Moods Research 201126


Laste ned ppt "NORGES FOTBALLFORBUND En undersøkelse om involvering av foreldre med ikke-norsk landbakgrunn i det frivillige arbeidet rundt klubbene En rapport utarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google