Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-program Status Fylkesutvalg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-program Status Fylkesutvalg"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-program Status Fylkesutvalg 23.06.09

2 Agenda Kort om bakgrunn IKT-program – hvem er det?
Status på hvert innsatsområde Status ihht Fylkestingsvedtak 2008 IKT-program 2010  Hvor man finner mer informasjon Spørsmål, kommentarer og innspill

3 Bakgrunn IKT-program eTrøndelag 2005-2008
Vedtak Fylkesting juni og desember 2008 om videre satsing på IKT i eget IKT-program fra (sak 45/08 og 97/08) 4 innsatsområder IKT-utvikling mht innovasjon og næringsutvikling Infrastruktur; bredbånd og mobil IKT-utvikling innen kultur og ABM-sektor IKT-utvikling i kommunene – digital forvaltning

4 IKT-program – hvem er vi?
IKT-program, IKT - næring & innovasjon Jannicke Husevåg, eKoordinator, Regional utvikling Infrastruktur Pål Dahlø, Prosjektleder, Regional utvikling IKT-utvikling ABM-sektor Frode Pettersen IKT-rådgiver, Fylkesbiblioteket/Regional utvikling IKT-utvikling i kommunene Asle Brustad IKT-rådgiver, Regional utvikling Styringsgruppe: Morten Wolden (fylkesrådmannen), Gleny Foslie (fagleder NoN), Astrid Fuglås (fagleder kultur)

5 IKT-utvikling mht innovasjon og næringsutvikling

6 IKT-utvikling mht innovasjon og næringsutvikling – tiltak og prioriteringer
Delta i og støtte nettverksarenaer Analyse og utredningsarbeid Støtte til utviklingsprosjekter Prioriterte områder: Spill og digitale medier Trådløs teknologi Anvendelse av IKT i andre bransjer Innovasjon og næringsutvikling innen IKT-bransjen og ved kobling IKT mot andre bransjer

7 PROMOTrøndelag-konferansen
Læringsarena med fokus på anvendelse av digitale medier innen opplevelsesnæringene. Arrangert første gang i januar 2009 med over 200 deltakere. Arrangører: VRI Trøndelag, AV Arena Norway og Næringsforeningen i Trondheim. Bak disse står et bredt regionalt partnerskap. Forsøkes etablert som årlig læringsarena med ny konferanse i januar 2010. STFK leder programkomiteen bestående av STFK, HiNT, HiST, IN, Midgard Media Lab, Fagråd KKN NiT og RockCity Namsos

8 Smakebit fra bransjekartlegging v/NiT
Innovasjon og næringsutvikling innen IKT-bransjen og ved kobling IKT mot andre bransjer

9 Norwegian Game Awards (NGA)
Spillutviklerkonkurranse for ungdom og studenter etablert og gjennomført første gang skoleåret 07/08 NGA 08/09: Tettere samarbeid med Swedish Game Awards Arrangert kick-off, pre-konkurranse, workshop, m.m. Jury: Nina Fjelnseth (Ablemagic), Rune Fjeld Olsen (VG Nett), Kim Daniel Arthur (Playfish), Erling Ellingsen (Funcom), Marius Jentoftsen (Gamer.no) 21 bidrag (mot 14 i fjor) Vinnere: Game of the Year: Kuzka’s Mother Best innovation: Project Oasis Best execution: Kuzka’s Mother Best concept: iBeast Committee’s choice: Apocalypse

10 AV Arena Norway Ressursnettverk støttet av Forskningsrådet
Ledes av Midgard Media Lab ved NTNU Mål: Knytte kontakter og etablere prosjekter på tvers av næring, FoU og offentlige aktører mht anvendelse av digitale medier. Medlemsavgift. Aktiviteter hvor STFK deltar: PROMOTrøndelag-konferansen Pilotprosjekter knyttet til Fosen DMS Dialog med aktører i Røros ang mulig pilotprosjekt Partnere: AØF HospitalIT Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Fosen Regionråd Medialab - LiveCom Network Electronics NTNU Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) Rockheim Rock City Namsos Symphony Sør-Trøndelag Fylkeskommune Torgar Næringshage Uninett WorkZone

11 IKT-utvikling mht innovasjon og næringsutvikling – status og videre arbeid
Deltagelse i Fagråd IKT NiT AV Arena – ressursnettverk digitale medier Jubileumskomite DKNVS (Kunnskapsbyen 2010) Konseptgruppe marint opplevelsessenter Leder arbeidet med planlegging av neste års PROMOTrøndelag-konferanse Har gitt innspill til VERDIKT-programmet/Forskningsrådet satsingsområder : IKT i offentlig sektor + anvendelse av digitale medier. Dialog om støtte til Norwegian Game Awards, samt bistand for å få med IN som videre partner Dialog med NiT om klyngeetablering innen IKT-bransjen Innspill i prosesser/foraer som VRI Trøndelag (opplevelsesnæringer), kulturnæringsstrategi, etc. Innovasjon og næringsutvikling innen IKT-bransjen og ved kobling IKT mot andre bransjer

12 IKT-utvikling innen ABM- og kunstfeltet

13 IKT-utvikling innen kultur og ABM-sektor
Aktiviteter ABM og kunstområdet 2009: Samarbeid mellom IKT-programmet og Kultimathule-prosjektet Gjennomføre 1 felles formidlingsseminar. Kartlegging vedrørende IKT-utvikling på ABM-området Utredning IKT-utvikling innen samtidskunstfeltet. Arbeid med EU-pilot – delprosjekt i Kultimathule: Europeana Local Status: Avklart samarbeidsområder (styrebehandlet). Frode Pettersen (Fylkesbiblioteket) engasjert i en 50% ressurs i IKT-programmet som kan bidra med prosjektledelse og koordinering innen ABM-området. (mars/april)‏ Sør-Trøndelag er invitert til å være pilotregion for Europeana Local; ABM- institusjoner i Sør-Trøndelag skal levere digital innhold til flerspråklig europeisk portal og søkemotor. (april)‏ Etablert programkomite for formidlingsseminar (juni) Dialog med konsulentselskap mht utredning kunstfeltet (juni) Kartlegging ABM-sektor: Kartleggingsverktøy sendes ut til aktørene medio august.

14 Europeana Local Målet for delprosjektet er å etablere Sør-Trøndelag som en pilot i arbeidet med å levere digitalt innhold til Europeana og det nasjonale ABM-søk som er under utvikling. Eksisterende digitalt materiale i Sør-Trøndelag skal være «høstet» til Europeana i løpet 2009. Gir institusjonene en unik mulighet til å vise digitalt materiale i en Europeisk sammenheng Europeana Local har som mål å tilgjengeliggjøre materiale fra arkiv, bibliotek og museum. Pr. i dag omfatter Europeana 27 land og tilbyr brukerne noe over 4 millioner digitale objekt. I skal det være 10 millioner objekt i Europeana. For mer informasjon, se:

15 Infrastruktur – mobil og bredbånd

16 Infrastruktur – bakgrunn og målsetninger
Soria Moria – erklæringen, bredbånd til alle Bygget ut bredbånd til ca 99 % av fylkets husstander ++ Delfinansiert 50 % gjennom Høykom- og KRD-midler Målsetning om å dekke inn de siste hvite flekkene ila 2011 Kapasitetsfremmende tiltak skal iverksettes, skalerbarhet har fokus Mobildekning prioriteres der folk bor og ferdes

17 Kort status bredbånd – FB 4.0
Foreløpig kartlagt behov i 13 kommuner: Rennebu, Osen, Meldal, Oppdal, Roan, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Røros, Skaun, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Hitra. KRD-midler 2008/2009 skal benyttes. 5 prosjekter iverksatt. Stipulerte totalkostnader så langt er 10 mill. Inntil 50 % av dette vil bli dekket inn av de KRD-midlene som STFK disponerer. Finansiering av ny prosjekter legges fram fortløpende for FU. Kartlegging bredbåndsdekning: Samtlige meldinger fra både kommuner, næringsliv og husstander registreres i en base. Det foretas en mulighetsstudie ved hjelp av egne verktøy (ArcReader/Maria). Hvis det eksisterer dekning så meldes dette tilbake, ofte med gjenpart til kommunen. Saken slettes i egen base. De tilfellene som ikke har dekning, blir vurdert og prissatt i samarbeid med aktuelle leverandører. Deretter saksframlegg i FU, samt aktuell kommune. Når det foreligger vedtak i egen kommune, samt FU, gjennomføres utbyggingen, enten i form av tilskudd til kommunen som selv prosjekterer, eller at STFK leder prosjektet. Hva som er kartlagt så langt står i presentasjonen

18 Status mobilutbygging
Innmeldt manglende eller dårlig dekning fra totalt 14 kommuner: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Midtre-Gauldal, Osen, Rissa, Roan, Røros, Snillfjord, Ørland og Åfjord. De innmeldte problemområdene kontrolleres og kommuniseres med hhv Tele2, Netcom og Telenor. Det vil bli laget en prioriteringsliste over områder i fylket som ønskes bygget ut først. Denne vil legges fram for FU til høsten 2009. Pr nå er Sør-Trøndelag Fylkeskommune en pådriver ovenfor nettselskapene. Det er ikke stor vilje til å foreta utbedring, tross medfinansiering fra stat og kommune. Kartlegging mobil: Med bakgrunn av innmeldinger fra våre kommuner så har vi laget et kart/base som viser hull i mobildekningen. Dette kan være helt manglende eller dårlig dekning, fra enten en eller begge operatørene. Deretter har disse områdene blitt kontrollert ved fysisk. Så har kartdatabasen blitt oppdatert. Møter med operatørene er gjennomført i forlengelsen av dette. 8 av 14 kommuner er kontrollert. De siste vil bli tatt i sommer. Har også laget en webbasert oversikt over 3G-dekningen i fylket, med hovedfokus på kommunesentrene. Denne har tatt utgangspunkt i de respektive operatørers dekningskart. Stikkprøver er foretatt ifm besøk ut hos kommunene.

19 Eksempel på kartlegging av manglende mobildekning i Sør-Trøndelag.
Rissa – pri 3 OK dekning langs veg. Kaiområdet ikke sjekket, men antas også være ok. Innmelding fra kommunen basert på telefon fra en innbygger. Nettnøytralitet ikke nevnt som problemstilling. Vurderes fjernet fra listen-. Rissa – pri 1 Fra lavt til dødt fra avkjøring Overland til kommunegrensa, sørover veisystemet til Hermstad. Dekning kommer tilbake nærmere statsbygd. Begge nett. Rissa – pri 1 Fra manglende til veldig dårlig på begge nett. Området Brørskift til Ramnfjellet. Begge nett. 4. apr

20 IKT-utvikling i kommunene

21 IKT-utvikling i kommunene – aktiviteter og status
Samarbeid med KS og FMST om tiltak overfor kommunene: eForum – IKT-samling for rådmenn og it-ansvarlige i kommunene. Samling vår og høst. Spørreundersøkelse om ikt-utvikling i kommunene Støtte til nye utviklingsprosjekter NOKIOS-konferansen; oktober i Trondheim TrønderFEIDE Status: Spørreundersøkelse er gjennomført i regi av STFK. Presentert på eForum 16. april. DIFI har lyst ut midler: 20% finansiering i prosjekter. Søknadsrunde i mai og sept. Ønske om at STFK tar initiativ til en trøndersk søknad, eks mht FEIDE. Asle Brustad ansatt i 2-årig engasjement for å følge opp innsatsområdet

22 Litt om spørreundersøkelse rettet mot kommunene (mars 09)

23 Spørreundersøkelse - bakgrunn og svarprosent
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og KS i Sør-Trøndelag ønsker å undersøke status mht ikt-utviklingen i kommunene i Sør-Trøndelag for bedre å kunne vurdere hva det regionale nivået kan bistå med på området. Det er tatt initiativ til å etablere et eForum og det vurderes å opprette et eget regionalt IKT-program. I den forbindelse ønsker vi å utføre en kommunal kartlegging mht status på IKT-siden, samt ønsker og behov når det gjelder regional bistand. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til rådmenn og IT-sjefer i alle kommunene i Sør-Trøndelag. 28 svar fra kommuner (2 anonyme) Dobbel respons fra 7 kommuner

24 Hva har vi spurt om? Hva sier resultatene noe om?
Kjennskap til nasjonal politikk, veiledningsmateriell og regionale prosjekter Strategiarbeid mht ikt i kommunen Organisering av ikt-drift og utvikling Status mht infrastruktur og digitale tjenester Kompetanseutvikling Innretning på mulig regional bistand Andre innspill Egenvurdering av kommunens status mht IKT-utvikling Indikasjoner på hva som ønskes av regional bistand Mye vi ikke har spurt om Resultatene er godt utgangspunkt for videre dialog – tatt opp på eForum-samling 16. april

25 Smakebit I 43% av kommunene er det IT-sjefen som styrer
strategiutviklingsarbeidet mht ikt 50% har ikke egen strategiplan for IKT-utvikling 86% har ikke egen ikt-plan for helse- og omsorgssektor 25% har ikke egen ikt-plan for skolesektor

26 Overall inntrykk Har kjennskap til en del nasjonal/regional politikk og tiltak, men mange som ikke drar nytte av det Egenvurdering status – virker som om de fleste er i gang, men mye ’middels’ som vurdering Positive til regionalt IKT-program/satsing

27 FEIDE Hva er FEIDE? Historikk Nasjonale satsing ved UninettABC
Nasjonal identitetsforvaltning for utdanning Ett brukernavn og ett passord til flest mulig digitale læremidler/tjenester Personvern og informasjonssikkerhet En nasjonal innloggingstjeneste, men lokal kontroll med personopplysninger Historikk Innført i Universitets- og høgskolesektoren Under innføring i videregående opplæring 9 fylkeskommuner FEIDE-godkjent pt. (begge Trøndelagsfylker) Grunnskolene står for tur (brev fra KD mars 2008) Nasjonale satsing ved UninettABC

28 Elev/lærer FEIDE Lokal FEIDE- Katalog i kommunen (Brukerinformasjon)
aslbr Lokal FEIDE- Katalog i kommunen ********* (Brukerinformasjon) FEIDE sjekker at bruker er gyldig FEIDE Autentiserings- og påloggings- tjeneste Elev/lærer Digitale læremidler (tjenester) (f.eks. Bruker får tilgang til tjenesten Logger på via FEIDE Oppsøker tjeneste på web

29 Organisering

30 TrønderFEIDE Veiledningsnode for Trøndelag:
Sør-Trøndelag fylkeskommune har avtale med Uninett ABC om frikjøp av ressurser. Valgt fordi vi har lang og omfattende erfaring med identitetsforvaltning v/IKT-tjenesten Noden veileder alle kommuner i begge Trøndelags-fylkene Samarbeider med Nord-Trøndelag fylkeskommune mtp. deres kontaktnett og lokalkunnskap ”Når Feide nå skal innføres i landets 430 kommuner har ikke UNINETT ABC kapasitet til å følge opp den enkelte skoleeier. UNINETT ABC har derfor opprettet et veiledningsapparat bestående av et utvalg kompetente og villige organisasjoner som selv har erfaringer med identitetsforvaltning. Organisasjonene omtales som veiledningsnoder, og er opprettet ved fylkeskommuner og høgskoler/universitet. Hver av disse organisasjonene er ment å skulle veilede et utvalg av landets kommuner om identitetsforvaltning og Feide.”

31 TrønderFeide – utfordringer og videre arbeid
Avklaring med UninettABC vedr videre engasjement som veiledningsnode i TrønderFeide (utover 2009) Utfordring for kommunene å komme i gang, bl.a. mht tid og ressurser til kartlegging av egen status. Vurdere regional styrking av arbeidet Skjønnsmidler, regionale utviklingsmidler DIFI-midler

32 Mål – regionalt og lokalt
Ambisjoner - kort fortalt: Alle DDT-kommuner ferdig i løpet av 2009 Resterende 37 kommuner ferdig i løpet av 2010 Detaljert: Effektmål/formål: Formålet med å tilby en veiledningsnode er at denne skal avlaste kommuner i Trøndelag i oppstartfasen. Dette gjøres gjennom å bidra med opparbeidet kompetanse. På denne måten økes muligheten i kommunene for å være Feide-integrert innen den fristen som Kunnskapsdepartementet har satt. Resultatmål: Alle 49 kommuner: Alle kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag har mottatt grunnlagsinformasjon om FEIDE innen utgangen av mars (Info til rådmenn, anvarlig for opplæringsetaten og IKT-ansvarlig i kommunene) Alle kommuner har signert intesjonsavtale med Uninett ABC i løpet av 2009. Alle kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag er Feide-godkjent innen utgangen av 2010 DDT-samarbeidet, 11 (12) kommuner: Alle DDT-kommuner (11-12 kommuner) har innført FEIDE-løsninger og være FEIDE-godkjent innen utgangen av 2009 (jfr. egen prosjektplan for DDT-samarbeidet) Fosen-regionen, 8 kommuner: Kommunene i Fosen-regionen (8 kommuner)har fått tilbud om å delta på felles informasjonssamlinger innen 1. oktober 2009 Alle disse kommunene har inngått intensjonsavtale med Uninett ABC innen 1. november 2009 Namdal, 14 kommuner: Kommunene i Ytre, Midtre og Indre Namdal skal hå fått tilbud om å delta på felles informasjonssamling innen 1. juli 2009 Alle disse kommunene skal ha inngått intensjonsavtale med Uninett ABC innen 1. november 2009 Inderøy og Verran, 2 kommuner: Pt. ikke fomelt knyttet til noe samarbeid men på vei inn i INVEST sammen med Steinkjer kommune. Håndteres gjennom Steinkjer kommune og ledere for INVEST-prosjektet. Øvrige 13 kommuner i Sør-Trøndelag: Alle kommuner i Sør-Trøndelag som ikke er medlemmer i DDT-samarbeidet eller Fosen-regionen har fått tilbud om å delta på felles informasjonssamlinger innen 1. oktober 2009

33 Kontaktinformasjon IKT-program, næring & innovasjon Jannicke Husevåg, eKoordinator, Regional utvikling tlf Infrastruktur Pål Dahlø, Prosjektleder, Regional utvikling tlf IKT-utvikling ABM-sektor Frode Pettersen IKT-rådgiver, Fylkesbiblioteket/ Regional utvikling IKT-utvikling i kommunene Asle Brustad IKT-rådgiver, Regional utvikling

34 For mer info online, se www.etrondelag.no
@ web: @Twitter: NOKIOS09 Gameawards uninettabc BetaTrondheim ablemagic arteNTNU Fornyingsdep M.m. @Facebook: Gruppe for spillsatsing i Trondheim NOKIOS PROMOTrøndelag-event Norwegian Game Awards


Laste ned ppt "IKT-program Status Fylkesutvalg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google