Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10. Endringsoppgaver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10. Endringsoppgaver."— Utskrift av presentasjonen:

1 10. Endringsoppgaver

2 Endringsoppgaver kan nå framstilles via SAP Arbeidsbesparende + gir bedre dokumentasjon i SAP
Jfr. brukerdokumentasjonen med fullstendig oppskrift

3 Det som skal endres registres i IT0419 med lønnart CLTO:
Når vi legger inn SD-koden kommer de nødvendige feltene som skal fylles ut opp! Ved flere poster brukes ulik dato

4 Endringsoppgaven kommer da ut ferdig i PDF-format:

5 Endringsoppgaver Endringsoppgaver skal kun inneholde det som er faktisk endring i forhold til allerede innrapporterte opplysninger Feilmeldinger på kvitteringslista fra Skattedirektoratet Følges opp og rettes i henhold til beskrivelsen - ofte ved endringsoppgaver Gjelder ofte ugyldige f.nr. på utenlandske statsborgere – listen fakses inn til SKD med merknad om dette Endringsoppgaver må ha eget følgeskriv (RF-1025B)

6 Feil som oppdages i ettertid
Bør rettes via SAP (SAP skal ha riktig historikk!) Får ikke gjort reell retting lenger tilbake enn forrige år Må evt. bruke fiktive datoer, lønnart 1210 Etterregulert bruttolønn Regnskapsføring av korreksjonen skjer da normalt neste år Dersom trekkbeløpet gir negative SD-koder Nullstilles ved hjelp av akkumulatorlønnarter med Y til slutt i teksten (beregnet som motpost til negative SD-kode) Endringsoppgave må lages for året der feilen oppstod med tilsvarende beløp Dersom det har stor betydning for lønnstaker må vi flytte innrapportering mellom ligningsårene med endringsoppgaver/akk-lønnarter også om det ikke oppstår negative S-koder Vurdere omposteringer i regnskapet – jfr. Brukerdokumentasjonen

7 Akkumulatorlønnarter (Y til slutt i tekstfeltet)

8 Slik finner du akkumulatorlønnarter
YHR_LAOVERSIKT

9 Velg riktig akkumulatorlønnart:
Filterkriterier for tekstfeltet (Beskrivelse) i tabellen: * Y * Deretter sortert på SD-kode (LT-kode)

10 Eks. neg. SD-kode år 2013 overføres ligningsåret 2012:
Ikke glem motposten i form av korrigering neste år Simuler for kontroll:

11 Eks. tilbakeføring feilreg. EK-tjeneste år 2012:
For EK-tjenester: få med alle endringer – også i tekst-feltet!

12 Utregning til RF-1025 vedr. endringsoppgaver
pkt 4.5: Samlede oppgpl. ytelser fra manuelle LTO pkt 9.0: Sum alle koder fra manuelle LTO Navn: SD-kode Oppgpl. beløp Per Normann 111A Kari Normann 130A Sum endring alle koder NB! I denne utregningen skal vi se bort fra fortegn på endringsbeløpene

13 Følgeskriv til disse endringsoppgavene – bruttobudsjettert virksomhet
NB! Pkt. 9.0 Sum alle koder gjelder absolutt alle korrigerte beløp og uten hensyn til fortegn


Laste ned ppt "10. Endringsoppgaver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google