Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styresammensetning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styresammensetning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styresammensetning

2 Hvem bør sitte i styret vårt?
Kompetanse Personlige egenskaper Forhold til bedrift, leder og eiere

3 Noen å diskutere forretning med:
Egen erfaring fra forretningsdrift Kan vise til resultater i egen virksomhet Ikke konkurrent, kunde eller leverandør Gjerne beslektet bransje Ikke gode venner

4 Uavhengighet - tillit Stor grad Uavhengighet Tillit Liten grad
Barbar-Styret Kontrollorienterte Fungerer dårlig i små foretak Aktivt-Styret Kontroll Strategi Service Tillit Tante-Styret Passive formalstyrer Vanlig i små foretak Klan-Styret Serviceorientert Interessestyrt Liten grad Stor grad

5 Styremedlemmenes kompetanse
Situasjonsavhengig Bedriftens syklus Strategiske utfordringer (SWOT) Bransjeavhengig Kompetanse og teknologi Markedsmessige utfordringer Egen kompetanse Hva mangler bedriften?

6 Styrets løpende oppgaver
Kontroll Driftskontroll omsetning, kostnader, resultater Eierfunksjon Oppfølging av investeringer Likviditetsoppfølging Produktkvalitet De menneskelige ressurser i bedriften Strategi Foretaksstrategi Forretningsstrategi Langsiktige mål Valg av produkter og markeder Eier og daglig leder Ansvarlig for strategiprosessen i bedriften Sikre en enhetlig oppfatning om strategi Service Rådgivning Generalist-del (ledelse, strategi, økonomi) Spesialist-del (fag, teknologi, jus, finans, osv) Nettverk Knytte kontakter mot omgivelsene Støtte for daglig leder

7 Styrekompetanse Styrekompetanse Arbeidssted Stilling
Tilfører kompetanse innen Leder Medlem

8 Utfyller hverandre

9 Det ideelle styremedlem
Generell kompetanse og erfaring i å drive forretningsvirksomhet Spisskompetanse på et område som er viktig/sentral for bedriften Har tillit hos eiere, ledelse og ansatte Er uavhengig nok fra eiere, ledelse og ansatte til å ta og kjempe for egne synspunkter Supplerer øvrige styremedlemmer med sine personlige egenskaper

10 Hvor kan du finne styrekandidater?
Næringshagen Bridgeklubben Golfbanen Idrettslaget Musikken Losjen, Rotary, Lions……..

11 Styrehonorar


Laste ned ppt "Styresammensetning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google