Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utarbeidet av Nei til EU, januar 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utarbeidet av Nei til EU, januar 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidet av Nei til EU, januar 2013
Handel uten EØS Vil EU fortsatt kjøpe varene våre? Utarbeidet av Nei til EU, januar 2013

2 Vi har hatt gjensidig markedsadgang med EU lenge før EØS-avtalen
Ill 3 12 % ja til EU Foto: EU Audiovisual Service © Nei til EU 2013

3 Skremsler blir ikke mer sanne av å gjentas
Det vi skal se på Skremsler blir ikke mer sanne av å gjentas Hva er alternativet til EØS? 3. Selvsagt får vi solgt varene våre Ill 2 © Nei til EU 2013

4 Skremsler vi har hørt før - 2012
EØS har vært vår livline til Europa, og den har tjent oss veldig godt i 20 år. Vi er helt avhengig av den markedsadgangen avtalen gir oss til EU.  Ill 3 12 % ja til EU Ine Eriksen Søreide (H), leder av Stortingets utenrikskomité, NRK Foto: Wikimedia commons © Nei til EU 2013

5 Skremsler vi har hørt før - 1994
Tusener av tapte arbeids-plasser i Norge og nye milliardinvesteringer ut av landet. Det er forskjellen for Norsk Hydro mellom et norsk nei eller ja til EU. EØS-avtalen blir null verdt. Ill 3 12 % ja til EU Norsk Hydros generaldirektør Erik Myklebust, © Nei til EU 2013

6 Hvorfor skremslene ikke er sanne
Betydningen av EØS-avtalen er meget sterkt overdrevet. At vi uten denne avtalen ville «spille hasard med norske arbeidsplasser», slik det har vært hevdet, har intet grunnlag i den virkelige verden. Ill 3 12 % ja til EU Foto: Nei til EU Hallvard Bakke, tidligere handelsminister og stortingsrepresentant (AP), Dagsavisen © Nei til EU 2013

7 Hvorfor skremslene ikke er sanne
Dette er ikke riktig. Ved bortfall av EØS ville den tidligere handelsavtalen med EU tre i kraft i samsvar med bestemmelsene i § 120 i avtalen. Norge ville kunne selge sine varer uten toll og andre handelshindringer akkurat som før. Foto: Nei til EU Ill 3 12 % ja til EU Hallvard Bakke, tidligere handelsminister og stortingsrepresentant (AP), Dagsavisen © Nei til EU 2013

8 Hvorfor skremslene ikke er sanne
Jeg tror ikke EU ville ønske å miste noen del av handelen med Norge uten EØS. Lars-Olof Hollner, EU-kommisjonens avdelingsleder for EØS-saker, ABC Nyheter © Nei til EU 2013

9 EØS på 1-2-3 © Nei til EU 2013

10 EØS på 1-2-3 Signert i 1992 – trådte i kraft i 1994 Avtalen omfatter:
- Fire friheter - Konkurranseregler - Harmonisering av selskapsretten - Transportpolitisk samarbeid - Veterinært regelverk - Miljøvern, utdanning og forskning - Forbrukerspørsmål og sosiale spørsmål I tillegg har Norge over 70 andre avtaler med EU, blant annet: - Schengen - Utdanning og forskning - Flere politi- og justisavtaler EØS omfatter IKKE: - Tollunion - Handelspolitikk - Landbrukspolitikk - Fiskeriforvaltning - Pengeunion (ØMU) - Skattepolitikk - Utenrikspolitikk © Nei til EU 2013

11 Problemene med EØS ■ Utfordrer selvråderetten ■ Svekker handlefriheten
■ Domstolskontroll fremfor politikk ■ Har blitt noe annet enn forutsatt ■ Problematiske direktiver og forordninger på løpende bånd Olje- og gassmarkedsdirektivene - Tjenestedirektivet - Postdirektivet (VETO!) - Datalagringsdirektivet - Vikarbyrådirektivet - AMT-direktivet Offshore-forordningen - Helsedirektivet Jernbanepakke IV © Nei til EU 2013

12 EØS-debatt og kunnskapsgrunnlag
© Nei til EU 2013

13 Alternativer til dagens EØS-avtale
1. EU-medlemskap 2. Utvidelse av EØS (XL) 3. Utnytte handlingsrommet 4. Et slankere EØS © Nei til EU 2013

14 Alternativer til dagens EØS-avtale
5. Multilateralt regelverk (WTO) Norge og samtlige EU-land er medlemmer i WTO Eneste globale organisasjon som jobber med handel Sikrer en stadig friere handel Forbyr nye handelshindringer Norge mindre bundet med WTO © Nei til EU 2013

15 Alternativer til dagens EØS-avtale
6. En fremtidsrettet handelsavtale Ønske om handelsavtale er utgangspunktet Ny situasjon siden 1973 og 1992 Vi får solgt varene våre også uten EØS Avtalen fra 1973 ligger til grunn, sammen med WTOs regelverk Basis for samarbeid, som kan utvides © Nei til EU 2013

16 Alternativer til dagens EØS-avtale
7. En bilateral (tosidig) avtale Det mest interessante for EU, uten EØS? Vanlig avtaleform Større forutsigbarhet Sveits har den mest omfattende bilaterale avtalen Norge og EU har gode erfaringer Lite sannsynlig at EU avviser Fleksibelt © Nei til EU 2013

17 Alternativer til dagens EØS-avtale
8. Regional avtale EFTA-EU Samlet EFTA-blokk EFTA stor økonomisk aktør Sveits tøffe forhandlere EU har egeninteresse Ulempe: motstridende interesser mellom Norge og Sveits Todelt EFTA i 20 nye år? © Nei til EU 2013

18 Nei til EU ønsker en tosidig handelsavtale

19 Markedsadgang - oversikt
Derfor får vi solgt varene våre: Frihandelsavtalen ligger til grunn WTO gir et rammeverk EU har egeninteresse i å handle med Norge EU ønsker frihandel og inngår en rekke bilaterale (tosidige) handelsavtaler Sveits handler utmerket med EU uten EØS Importtoll er ikke noe å frykte for salget av fisk Vi handler med Sverige og Storbritannia – ikke EU EU blir mindre viktig for Norge © Nei til EU 2013

20 Frihandelsavtalen ligger til grunn
Frihandelsavtalen fra 1973 er ikke sagt opp, jf. EØS-avtalens artikkel 120. Den gir tollfrihet for alle industrivarer. Næringsmiddelindustrien er det eneste unntaket fra tollfriheten. © Nei til EU 2013

21 ■ Bestelandsprinsippet ■ Fungerende tvisteløsning
WTO gir et rammeverk Da vi inngikk EØS-avtalen i fantes ikke Verdens handelsorganisasjon, WTO . Verdenshandelen er liberalisert etter % av all handel er tollfri, gjennomsnittlig toll er 4% (2010). ■ Bestelandsprinsippet ■ Fungerende tvisteløsning © Nei til EU 2013

22 Norge er EUs femte største handelspartner.
EU vil handle med Norge Norge er EUs femte største handelspartner. EU trenger norske varer. Over halvparten av EUs energiforbruk er import, og unionen importerer 60 prosent av fisken som forbrukes. Handelen går begge veier. Norge er et kjøpesterkt marked for EU. © Nei til EU 2013

23 EØS er en spesiell og ubalansert avtale.
EU ønsker frihandel EØS er en spesiell og ubalansert avtale. EU forhandler frihandelsavtaler med for eksempel India, Japan og Canada. Det er utenkelig at EU ikke skulle ønske å ha en frihandelsavtale med Norge © Nei til EU 2013

24 Sveits handler med EU uten EØS
Sveits sa i en folkeavstemning nei til EØS-avtalen, og har inngått en rekke bilaterale handels- og samarbeidsavtaler med EU. Sveits er i dag EUs fjerde viktigste handelspartner. Economiesuisse, sveitsiske NHO, har uttalt at næringslivet foretrekker handelsavtalene fremfor EØS. © Nei til EU 2013

25 Begrenset toll for fisken
Handel med fisk er også omfattet av WTO-regelverket. Tollbelastningen på fiskeeksporten til EU kan øke til maksimalt syv prosent. I dag er den to-tre prosent. © Nei til EU 2013

26 Begrenset toll for fisken
Det er ingen sammenheng mellom høy importtoll og liten eksport av fisk og lav toll og høy eksport av fisk. EØS, fisken, tollen og alternativene til EØS Rapport fra Universitetet i Tromsø 2011 © Nei til EU 2013

27 Vi handler med landene – ikke EU
Det er en håndfull EU-land som Norge handler mye med. Andel av norsk eksport: - Sverige % - Nederland 9 % - Storbritannia 8 % - Tyskland 8 % - Danmark 5 % Tallene er uten olje og gass. Nesten 50 % av eksporten vår er til disse 5 landene. (Kilde: SSB.) © Nei til EU 2013

28 EU blir mindre viktig for Norge
Trenden i norsk eksport er at EU-området blir relativt sett mindre viktig. Dette er forsterket av eurokrisen. Veksten er større til andre områder som Asia og Brasil. © Nei til EU 2013

29 Like konkurransevilkår?
• Norge kan innføre tilsvarende produktregler som EU der det er ønskelig. • Det kan eventuelt opprettes en kontrollordning for de områdene der vi har innført EUs standarder. • Norge kan fortsatt delta i den europeiske standardiserings-organisasjonen CEN. • WTO-regelverket pålegger EU å avstå også fra andre handelshindringer enn toll. © Nei til EU 2013

30 Takk for oppmerksomheten
Illustrasjon: Robert Nyberg Takk for oppmerksomheten © Nei til EU 2013


Laste ned ppt "Utarbeidet av Nei til EU, januar 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google