Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

|SOA| = {SOF, SOI, SBI} |SOA| - Absolutt SOA Governance, Management

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "|SOA| = {SOF, SOI, SBI} |SOA| - Absolutt SOA Governance, Management"— Utskrift av presentasjonen:

1 |SOA| = {SOF, SOI, SBI} |SOA| - Absolutt SOA Governance, Management
Forklaringsmodell benyttet av SOA-i-praksis ressursnettverk; opprinnelig fra IBM Norge. For å få til absolutt SOA må man dekke service orientert forretning, service orientert integrasjon, service basert infrastruktur samt overgangene mellom disse; alt dette håndtert innunder et Governance og Management regime Governance, Management |SOA| = {SOF, SOI, SBI} SOMA Virtualisering SOF = Service Orientert Forretning SOI = Service Orientert Integrasjon SBI = Service Basert Infrastruktur SOMA = Service Oriented Modeling and Architecture (IBM) SOA i Praksis

2 SOF Workshop - Bakgrunn
BPM som SOF-delen av |SOA|; overgangen mot SOI Deling av praktiske erfaringer; fra samkonstruerte prosesser i virksomhetsrommet fram mot operative løsninger Prosessmodellering – prakis, gjennomføring Virksomhetsarkitektur Bruk av BPMS’er Erfaringer med BPM-standarder som f.eks BPMN, WS-BPEL 2.0, XPDL,.. Vi er, som early adopters, ikke nødvendigvis interessert i ”beste praksis” men i ”eksisterende praksis” – eksempler på hva som gjøres i praksis Resultat Oversikt over case-studies Beskrivelse av case-study (hva, hvordan, hvorfor, lessons-learned) Problemstillinger fra "praksis", dvs. områder som bør utredes/analyseres SOA i Praksis

3 SOF Workshop 28. Februar 2008 1130-1215: Registrering, Lunch
: Innledning, Alle presenterer seg : Optimalisering av Ventelos billingprosesser med bruk av BPM v. Christoffer Sæther, Ventelo og Espen Jacobsen, Vivento : Praktisk BPM i Norge v. Jon Iden, NHH : Kaffepause : Fra Prosessorganisasjon og Virksomhetsmodell til Aktiv Prosesstøtte v. Steinar Carlsen og Ellen Daleng, Computas : Hva det betyr å være en SOF + hva det krever å bli en SOF v. Naci Akkøk, Oracle SOA i Praksis

4 SW 2008 planlegging / brainstorming (<sted>, dd.mm.åå tt-tt)
Workshop-plan SOAiP – Service-orientert Forretning (SOF) Målgruppe: De som driver med forretningsprosesser med utgangspunkt i forretningsperspektivet, og som ønsker dette videre bearbeidet fram mot operative IT-løsninger (EA, BPM, SOF). Praktiserende arkitekter (IT, virksomhetsarkitekter, forretningsutviklere). SW 2008 planlegging / brainstorming Arbeidsmøte (Oracle Norge, Lysaker, : :00) (<sted>, dd.mm.åå tt-tt) Seminar Målsetting Noen av presentasjonene på SW 2008 vil kunne trekkes inn i workhop (f.eks VPS og Siemens) Få fram eksempler av hva gjøres ”i praksis”. Tema (drivere for case): Nye forretningsmodeller Etablering ifm/pga globalisering Effektivisering i forvaltningsarbeid (spes. offentlig men også ”service-economy workflow”) Mergers & Acquisitions Prosjekttilnærming/-organisering (inkl. brukt metodikk) Teknologier og verktøy; erfaringer fra bruk Analysere problemstillinger som praktiserende møtes ”i praksis” Velge ut/prioritere aktuelle problemstillinger Diskutere løsningsmuligheter for å adressere problemstillingene Lag forslag til hvordan problemstillingene kan tilnærmes (som skal gjøres senere) Gjennomgang (evt foredling av) rammeverk som skal anvendes i SOAiP (utarbeides av en egen rammeverksgruppe) Presentere resultater case-studies Trender rundt standardisering OMG, ITSMf (ITIL), Open Group (TOGAF), TMF (eTOM) osv Trender innen Enterprise SW (leverandører av pakker og programvareinfrastruktur) Trender innen BPM / BPMS Resultater Oversikt over case-studies Beskrivelse av case-study (hva, hvordan, hvorfor, lessons-learned) Problemstillinger fra ”praksis”; dvs områder som bør utredes / analyseres Hypoteser – problemdefinisjoner og mulige løsninger Beskrivelse av prosjektforslag til NFR eller annen finaniseringsinstans Deltakere som ønsker å bidra i neste runde av SOAiP Kandidater SW 2008 foredragsholdere (VPS, Posten, Storebrand) Via leverandørene (Oracle, Qualisoft, IDS-Scheer; erfaringer og ikke produktegenskaper) Vivento – vil foreslå et case KS & Bærum Kommune, uttesting av Intalio i samarbeid med Commitment) NAV (Grensesnittprosjekt, etablering av spes.enheter) Norwegian – ny bank, nytt mobilselskap? Prosessmodelleringsworkshops – erfaringer ITIL og BPM – Jon Iden / NHH Veritas – prosessorienterte virksomhetsmodeller Virksomhetsarkitektur som ble til noe (gjenbesøk med noen av bedriftene Iden og Opdahl forsket på??) Erfaringer med bruk av BPMN Få innspill fra Bjørn-Erik Willoch Trekk inn / koble til DIFI (www.difi.no) Seminaret kjøres i regi av DnD som et ”plenums + break-out” seminar. Gjelder hele SOAiP programmet SOA i Praksis


Laste ned ppt "|SOA| = {SOF, SOI, SBI} |SOA| - Absolutt SOA Governance, Management"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google